Koordynator w Zarządzie Zieleni - zmiany z 2021-05-28 11:38:00
Powrót do projektu

Nowa łąka na Kamionkowskich Polach Elekcyjnych - rozbiórka nieruchomości

status: Oceniony negatywnie


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Kamionkowskie Błonia Elekcyjne (ruina na St. Augusta Poniatowskiego 81, działka nr 46/2 w obrębie 30531)
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji: Działki należące
Działka należąca do m.st. Warszawa

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada rozbiórkę opuszczonego budynku na Kamionkowskich Błoniach Elekcyjnych i po rekultywacji stworzenie zieleni biologicznie czynnej w postaci łąk kwietnych.
Opis projektu:
Projekt przewiduje rozbiórkę budynku. Po uprzątnięciu i rekultywacji terenu zostanie wysiana łąka kwietna.Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
W dobie niwelowania skutków kryzysu klimatycznego oraz walki z miejską wyspą ciepła jednym z najskuteczniejszych oręży jest tworzenia nowych i powiększanie istniejących terenów zieleni. Wskazane w projekcie ruiny to przykład marnowania przyrodniczego potencjału tego miejsca. Jego rozbiórka, uprzątnięcie terenu oraz stworzenie nowych terenów zieleni jest w tym przypadku jak najbardziej uzasadniona.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Koszt całości - 120 000 zł

w tym:

- rozbiórka budynku - 100 000 zł

- wysianie łąki 20 000 zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
120 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki