Koordynator w Dzielnicy Praga Południe - zmiany z 2021-06-01 13:45:33
Powrót do projektu

Park dla aktywnych. Drzewa, alejki i ławki. Pumptrack dla rowerów, hulajnóg i rolek. Ścieżka zdrowia, street workout. Zielony Gocław i Grochów.

status: ZgłoszonyDopuszczony do głosowania


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 1
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Teren zlokalizowany pomiędzy budynkiem żłobka przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 1, a rondem. W tej lokalizacji znajduje się również oddany projekt z Budżetu Partycypacyjnego 2019 pod nazwą "Kolorowy plac zabaw przy ul. Jana Nowaka–Jeziorańskiego"

Obręb ewidencyjny nr 16/4 działka obręb nr 3-06-07

Teren należy do m. st. Warszawy.

Teren o rozmiarach ok.130m x ok.150m. Działka położona jest nieco na uboczu, co dodatkowo zapewnia bezpieczeństwo dzieciom, - teren dzięki rosnącym drzewom zapewnia stosowną ilość cienia w upalne dni.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
1. Nasadzenie kilkudziesięciu drzew i krzaków oraz nowe alejki z ławkami.

2. Pumptrack - tor z zakrętami i wzniesieniami dla rowerów i hulajnóg.

3. Streetworkout - siłownia plenerowa dla wszystkich.

4. Projekt tworzy park z istniejącym już projektem tj. z Kolorowy Plac Zabaw.
Opis projektu:
1. Pumptrack to tor w kształcie zamkniętej pętli z delikatnymi wzniesieniami tj. muldami, które powodują, że jazda na rowerze nie wymaga pedałowania. Obiekt o długości 40-50m wykonany będzie z nawierzchni bitumicznej , trwałej i bezobsługowej. Otoczenie toru tworzyć będzie posadzona trwa. Kosz na śmieci. Tablice informacyjna z regulaminem korzystania z obiektu.2. Ścieżka zdrowia to wytrzymałe konstrukcje przeznaczone do aktywnego treningu na świeżym powietrzu. Urządzenia kształtują ciało i zwiększają sprawność fizyczną. Obiekt będzie oferował: drabinkę pionową, drabinkę poziomą oraz linę do wspinania się o wysokości 3m, drążek wysoki i odpowiednio umiejscowiony drążek niski wraz z dwiema równoległymi poręczami o długości 2m. Użycie miękkiego, mineralnego podłoża zapewni bezpieczeństwo użytkowania. Kosz na śmieci. Zasady korzystania i bezpieczeństwa zawarte będą w regulaminie widocznym na terenie obiektu.3. Alejki to chodniki, ścieżki, długości ok. 80-100 metrów łączące atrakcje parku, skweru. W projekcie znajdują się: cztery ławki z czteroma koszami na śmieci oraz ze stolik szachowy, który będzie miał namalowaną plansze do gry. Stolik powinien posiadać cztery siedziska bez oparć. Kilkanaście drzew liściastych, które szybko urosną dadzą cień (np. brzoza lub klon) natomiast kilkanaście krzaków parkowych spełnią rolę ozdoby, estetycznego dodatku.3. Oświetlenie solarne terenu 10 opraw LED pumptrack (2szt.), street workout (2szt.) i alejki (6szt.)4. Projekt i inwentaryzacja zieleni, projekt urządzeń sprawnościowych i rekreacyjnych, projekt zagospodarowania i oświetlenia terenu. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

robót. Dokumentacja niezbędna do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Skwer sportów miejskich będzie ciekawą propozycją na spędzanie wolnego czasu oraz szansą na stworzenie nowych atrakcji dla mieszkańców Gocławia i Grochowa.

Pumptrack to tor dla wszystkich mieszkańców niezależnie od wieku. Korzystanie z obiektu wyrabia refleks, zmysł równowagi, pewność siebie, obycie ze sprzętem sportowym, a przede wszystkim buduje kondycję fizyczną. Na torze mogą być prowadzone warsztaty, treningi oraz zawody sportowe z pomiarem czasu. Obiekt pomaga także w zacieraniu różnic pokoleniowych oraz budowaniu dobrych relacji.- Siłownie plenerowa - streetworkout jest sportem ogólnorozwojowym. Wpływa na poprawę zdrowia i jakości życia, poprzez kształtowanie siły i wytrzymałości fizycznej. Z obiektu korzystać będą sympatycy biegów przełajowych oraz mieszkańców uprawiający wszelkie odmiany sportów siłowych.Niegdyś zaniedbane miejsce wśród wysokiej zabudowy mieszkalnej zmieni się w zieloną uporządkowaną przestrzeń do aktywnego wypoczynku. Rodziny z dziećmi będą mogły miło i aktywnie spędzić wspólnie wolny czas.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
1. Pumptrack 40-50 m z nawierzchni bitumicznej, kosz na śmieci, tablice informacyjne z regulaminem - 500 000,00

2. Ścieżka zdrowia. Kosz na śmieci. Zasady korzystania i bezpieczeństwa zawarte będą w regulaminie widocznym na terenie obiektu.

Nawierzchnia bezpieczna - 80 000,00

3. Alejki długości ok. 100 m x 2 m - 40 000,00

4. Cztery ławki z czterema koszami - 8 000,00

5. Stolik szachowy - 10 000,00

6. Zieleń drzewa i krzewy - 50 000,00

7. Odgruzowanie terenu - 160 000,00

8. Oświetlenie solarne 10 latarni LED - 202 000,00

9. Projekt i inwentaryzacja zieleni, projekt urządzeń sprawnościowych i rekreacyjnych, projekt zagospodarowania i oświetlenia terenu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Dokumentacja niezbędna do zgłoszenia robót nie wymagających

pozwolenia na budowę. - 50 000,00

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
1 100 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • z22101570V,Pumptrack-w-Warszawie.jpg
 • 1579296791_zalacznik_2_13133_56719.jpg
 • 1579296791_zalacznik_3_13133_45037.jpg
 • Nowy_skwer_w_kontekscie_otoczenia.jpg
 • 1579296791_zalacznik_7_13133_73599.jpg