Autor projektu - zmiany z 2021-01-20 10:33:32
Powrót do projektu

Skwer Rodzinny na Gocławiu_etap2

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Okolice ul Kumanieckiego. Teren zniszczonego boiska do kosza i pobliskiego terenu zielonego
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada powiększenie przestrzeni Skweru Rodzinnego na Gocławiu (projekt w trakcie realizacji) oraz rewitalizacje terenu betonowego boiska do gry w kosza, które znajduje się na Gocławiu Iskrze. W ramach realizacji projektu powstanie nowe boisko wielofunkcyjne (siatka/kosz), które będzie miało bezpieczną poliuretanową nawierzchnię. W drugiej części terenu powstanie przestrzeń parkowa.
Opis projektu:
Projekt zakłada powiększenie przestrzeni Skweru Rodzinnego na Gocławiu (projekt w trakcie realizacji) oraz rewitalizacje terenu betonowego boiska do gry w kosza, które znajduje się na Gocławiu Iskrze. W ramach realizacji projektu powstanie nowe boisko wielofunkcyjne (do gry w siatkę i koszykówkę), które będzie miało bezpieczną poliuretanową nawierzchnię. W drugiej części planowanej przestrzeni powstanie przestrzeń parkowa, która powiększy teren Skweru Rodzinnego.Projekt będzie bezpośrednio połączony i skomunikowany z projektem Skwer Rodzinny na Gocławiu, którego realizacja jest zaplanowana na 2021 rok.

Obecny teren betonowych płyt w połowie zostanie wykorzystany na boisko, dugą połowę będzie zajmowała zielona część parkowa, która będzie naturalnym przedłużeniem Skweru Rodzinnego, który jest w trakcie realizacji.Teren nadal będzie miał charakter rekreacyjny, z którego będą korzystały wszystkie grupy wiekowe. Realizacja projektu pozwoli na większe wykorzystanie tej przestrzeni oraz będzie doskonałym zielonym uzupełnieniem osiedla Iskra. Część parkowo – rekreacyjna jest bardzo potrzebna w tej części Gocławia.W ramach realizacji projektu zostaną wykonane następujące prace:

- Prace projektowe;

- Usunięcie płyt betonowych i dostosowanie terenu;

- Budowa nowego wielofunkcyjnego boiska z bezpieczną poliuretanową nawierzchnią (1/2 terenu betonowych płyt);

- Zamontowanie dwóch standardowych koszy do gry oraz dwóch koszy dla dzieci, które będą zamontowane niżej;

- Zamontowanie osprzętu do gry w siatkę;

- Zostaną wykonane nasadzeni (1/2 terenu betonowych płyt), w ramach zieleni zostaną posadzone m.in.:

- 3 wysokie drzewa o obwodzie pnia minimum 25 cm;

- 4 drzewa zimozielone o obwodzie pnia minimum 20 cm;

-3 magnolie o obwodzie pnia minimum 20 cm;

- Krzewy;

- Kwiaty i byliny;

- Zimozielony bluszcz o wysokości minimum 250 cm obrastający piłkochwyty;

- Zasadzona trawa;

- Zostaną zamontowane dwa kosze na śmieci;

- System nawadniający;

- Montaż 3 latarni;

- Montaż 4 ławek drewnianych z oparciami (typu ławka Warszawska)

- Zostaną zamontowane piłkochwyty;

- Montaż jednej kamery;

- Wykonany zostanie chodnik, który skomunikuje boisko z Skwerem rodzinnym i pozostałą częściom osiedla;
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Aktualny stan nawierzchni boiska wymaga naprawy. Mimo słabego stanu boiska wiele osób z niego korzysta. Niestety na Gocławiu wciąż jest mało miejsc w przestrzeni publicznej do uprawiania sportu. Również na Gocławiu brakuje terenów zielonych ogólnodostępnych. Ten projekt odpowiada tym obu potrzebom.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
560 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki