Koordynator w Dzielnicy Praga Południe - zmiany z 2021-05-17 12:10:16
Powrót do projektu

Skwer Rodzinny na Gocławiu_etap2 (zieleń i sport)

status: ZgłoszonyDopuszczony do głosowania


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Okolice ul Kumanieckiego. Teren zniszczonego boiska do kosza i pobliskiego terenu zielonego
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada powiększenie przestrzeni Skweru Rodzinnego na Gocławiu (w trakcie realizacji) oraz rewitalizacje terenu betonowego boiska do gry w kosza, które znajduje się na Gocławiu Iskrze. W ramach realizacji projektu powstanie nowe boisko wielofunkcyjne (siatka/kosz), które będzie miało bezpieczną poliuretanową nawierzchnię. W drugiej części terenu powstanie przestrzeń parkową.
Opis projektu:
Projekt zakłada powiększenie przestrzeni Skweru Rodzinnego na Gocławiu (zwycięski projekt z 2029, który jest w trakcie realizacji) oraz rewitalizacje terenu betonowego boiska do gry w kosza, które znajduje się na Gocławiu Iskrze. W ramach realizacji projektu powstanie nowe boisko wielofunkcyjne (do gry w siatkę i koszykówkę), które będzie miało bezpieczną poliuretanową nawierzchnię. W drugiej części planowanej przestrzeni powstanie przestrzeń parkowa, która powiększy teren Skweru Rodzinnego.Projekt będzie bezpośrednio połączony i skomunikowany z projektem Skwer Rodzinny na Gocławiu, którego realizacja jest zaplanowana na 2021 rok. Więcej o realizacji projektu można przeczytać na profilu https://www.facebook.com/SkwerRodzinnyGoclaw/Obecny teren betonowych płyt w połowie zostanie wykorzystany na boisko, dugą połowę będzie zajmowała zielona część parkowa, która będzie naturalnym przedłużeniem Skweru Rodzinnego, który jest w trakcie realizacji.Teren nadal będzie miał charakter rekreacyjny, z którego będą korzystały wszystkie grupy wiekowe. Realizacja projektu pozwoli na większe wykorzystanie tej przestrzeni oraz będzie doskonałym zielonym uzupełnieniem osiedla Iskra. Część parkowo – rekreacyjna jest bardzo potrzebna w tej części Gocławia.W ramach realizacji projektu zostaną wykonane następujące prace:

- Prace projektowe;

- Usunięcie płyt betonowych i dostosowanie terenu;

- Budowa nowego wielofunkcyjnego boiska z bezpieczną poliuretanową nawierzchnią (1/2 terenu betonowych płyt);

- Zamontowanie dwóch standardowych koszy do gry oraz dwóch koszy dla dzieci, które będą zamontowane niżej;

- Zamontowanie osprzętu do gry w siatkę;

- Zostaną wykonane nasadzeni (1/2 terenu betonowych płyt), w ramach zieleni zostaną posadzone m.in.:

- 3 wysokie drzewa o obwodzie pnia minimum 25 cm;

- 4 drzewa zimozielone o obwodzie pnia minimum 20 cm;

-3 magnolie o obwodzie pnia minimum 20 cm;

- Krzewy;

- Kwiaty i byliny;

- Zimozielony bluszcz o wysokości minimum 250 cm obrastający piłkochwyty;

- Zasadzona trawa;

- Zostaną zamontowane dwa kosze na śmieci;

- System nawadniający;

- Montaż 3 latarni;

- Montaż 4 ławek drewnianych z oparciami (typu ławka Warszawska)

- Zostaną zamontowane piłkochwyty;

- Montaż jednej kamery;

- Wykonany zostanie chodnik, który skomunikuje boisko z Skwerem Rodzinnym i pozostałą częściom osiedla;
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Aktualny stan nawierzchni boiska wymaga naprawy. Mimo słabego stanu boiska wiele osób z niego korzysta. Niestety na Gocławiu wciąż jest mało miejsc w przestrzeni publicznej do uprawiania sportu. Również na Gocławiu brakuje terenów zielonych ogólnodostępnych. Ten projekt odpowiada tym obu potrzebom.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • edukacja
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
1. Dokumentacja projektowa wraz z budową nowego boiska 500 000 zł

2. Zieleń 70 000 zł

3. Oświetlenie i monitoring 1000 100 000 zł

4. Eksploatacja 10 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
680 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • Skwer Rodzinny na Gocławiu_rysunek poglądowy.png
 • logo_Skwer Rodzinny na Gocławiu.png
 • Ławka warszawska z podłokietnikami_przykłada.jpg
 • teren planowanego projektu_Skwer Rodzinny na Gocławiu_etap2.png
 • teren planowanego projektu_stan aktualny.jpg