Wydział Inwestycji dla Dzielnicy Białołęka - zmiany z 2021-04-29 13:41:54
Powrót do projektu

Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego przy SP 368 przy ul. Ostródzkiej i Hemara oraz oświetlenie boisk sportowych przy SP 112 przy ul. Zaułek

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Białołęka
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
1) Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego przy SP 368 i LO przy ul. Ostródzkiej 175

2) Oświetlenie boisk przy SP 112 im. Marii Kownackiej przy ul. Zaułek 34
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego przy SP 368 przy ul. Ostródzkiej i Hemara oraz oświetlenie boisk sportowych przy SP 112 przy ul. ZaułekDla zadania polegającego na wykonaniu Oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego przy SP 368 przy ul. Ostródzkiej i Hemara wykonanie prac budowlanych nie dotyczy odcinaka ciągu pieszo – rowerowego, biegnącego od ulicy Hemara do ogrodzenia przedszkola po śladzie kanału .
Opis projektu:
1) Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego przy SP 368 i LO przy ul. Ostródzkiej 175.Dla tego zadania wykonanie prac budowlanych nie dotyczy odcinaka ciągu pieszo – rowerowego, biegnącego od ulicy Hemara do ogrodzenia przedszkola po śladzie kanałuDoświetlenie części ciągu pieszo-rowerowego bezpośrednio przylegającego do terenów szkolnych.

Dokumentacja projektowa, latarnie solarne, ławki, kosze na śmieci, oznakowanie - 183.300,00 PLN

Realizacja projektu pozwoli na udostępnienie ciągu komunikacyjnego po zmroku, zwiększając jego dostępność. Poprawie ulegnie również bezpieczeństwo użytkowników ciągu pieszo-rowerowego.2) Oświetlenie boisk przy SP 112 im. Marii Kownackiej przy ul. Zaułek 34Projekt zakłada modernizację oświetlenia boisk sportowych przy ul. Zaułek 34 w Warszawie.

Obecne oświetlenie boisk jest niewystarczające, zasięg lamp nie obejmuje całej powierzchni boisk.

Realizacja projektu zwiększy dostępność i użyteczność boisk po zmroku. Poprawie ulegnie również komfort ich użytkowników w godzinach wieczornych.

Modernizacja oświetlenia i doświetlenie boisk powinno być realizowane wraz z wymianą siatki ochronnej. Obecna jest w złym stanie technicznym.

Koszt ok. 500.000,00 PLN
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
1) Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego przy SP 368 przy ul. Ostródzkiej i Hemara

- poprawa bezpieczeństwa użytkowników ciągu pieszo-rowerowego po zmroku.2) oświetlenie boisk sportowych przy SP 112 przy ul. Zaułek

- umożliwienie korzystania z infrastruktury sportowej po zmroku

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • komunikacja publiczna i drogi
  • kultura
  • przestrzeń publiczna
  • sport
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego przy SP 368 i LO przy ul. Ostródzkiej 175

a. koszt wykonania dokumentacji projektowej – 15 000 zł

b. koszt robót budowlanych - 163 300 zł

c. koszt nadzoru inwestorskiego – 5 000złOświetlenie boisk przy SP 112 im. Marii Kownackiej przy ul. Zaułek 34

a. koszt wykonania dokumentacji projektowej – 18 000 zł

b. koszt robót budowlanych - 477 000 zł

c. koszt nadzoru inwestorskiego – 5 000 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 68 330 000
683 300,00 zł

Dokumenty

Załączniki