Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2021-04-30 11:00:48
Powrót do projektu

Budowa chodników na Białołęce, Mokotowie Pradze Północ i Pradze Południe

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
1) Remont chodnika ul. Berensona – UD Białołęka

2) Budowa chodnika wzdłuż ul. Chudoby

3) Budowa chodnika wzdłuż ul. Kasztanowej

4) Remont chodnika wzdłuż ul. Lewandów

5) Budowa chodnika wzdłuż ul. Kaczorowej

6) Budowa i remont chodników wzdłuż Płochocińskiej

b) Płochocińska budowa chodnika od zjazdu przy przystanku Wartka 01 do przejścia dla pieszych na wysokości numeru 15

c) Płochocińska budowa chodnika na odcinku od istniejącego chodnika przy przejściu dla pieszych na wysokości numeru 15 do skrzyżowania z ul. Spedycyjną

d) Płochocińska remont chodnika na odcinku od zjazdu przy numerze 19 do wiaduktu przy PKP Żerań bez już wyremontowanego odcinka

7) Poszerzenie i remont chodnika wzdłuż Myśliborskiej

8) Budowa chodnika wzdłuż ul. Światowida

9) Budowa chodników

1.pętla autobusowa na Nowodworach

2.skrzyżowanie ul. Światowida/Ćmielowska

3.ul. Książkowa/Światowida

4.ul. Światowida

budowa chodnika po północnej stronie ul. Światowida na odcinku od przystanku autobusowego Milenijna 02 do skrzyżowania z ul. Trakt Nadwiślańki.

5.ul. Świderska

6.ul. Stefanika

10) Budowa chodnika wzdłuż ul. Domaniewskiej (Mokotów)

11) Remont chodnika wzdłuż ul. Grochowskiej (Praga Południe)

12) Przedept pomiędzy ul. Bukietową, a nieruchomością przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 73 - dz. 66/1 (Mokotów)

13) Budowa chodnika po południowej stronie ul. Jagiellońskiej/ul. Zamoyskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Marcinkowskiego.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt dotyczy budowy lub remontu nawierzchni we wskazanych lokalizacjach.
Opis projektu:
1) Remont chodnika ul. Berensona – UD Białołęka

a) odcinek od działki nr 75 z obrębu 4-16-26 (od posesji nr 13) do działki nr 49/8 z obrębu 4-16-26, tj.: – remont chodnika + wymiana kruszywa w poboczu - długość 350 mb x1,5 /440zł/mb - 154 000 zł

b) ul. Berensona – strona południowa – działki nr 1/10 i 1/18 obr. 4-16-32: - uzupełnienie nierówności w poboczu kruszywem kamiennym + uzupełnienie brakujących wygrodzeń typu ZOM – koszt – 95 000 zł c) koszty projektu czasowa i stała organizacja ruchu – 5 000 zł Razem 254 000 zł 2

2) Budowa chodnika wzdłuż ul. Chudoby

3) Budowa chodnika wzdłuż ul. Kasztanowej

4) Remont chodnika wzdłuż ul. Lewandów

a) strona północna

5) Budowa chodnika wzdłuż ul. Chudoby koszty projektu drogowego z czasową i stałą organizacją ruchu 30.000 zł budowa kanału technologicznego - 140 m x 300 zł/mb 42.000 zł budowa chodnika (z poszerzeniami) - 140 m x 2 m = 280 m2 x 300 zł/mb = 84.000 zł budowa zjazdu na drogę wewnętrzną 30 m2 x 350 zł/m2 10.500 zł Razem: 166 500 zł 3) Budowa chodnika wzdłuż ul. Kasztanowej koszty projektu drogowego z ew. kanałem technologicznym z czasową i stałą organizacją ruchu 40 000 zł budowa chodnika 300 m2 x 300 zł/m2 = 90 000 zł budowa kanału technologicznego 150m x 300zł/m = 45 000 zł Razem: 175 000 zł 4) Remont chodnika wzdłuż ul. Lewandów a) strona północna Remont chodnika płn. 1910 m2 x 400 zł = 764 000 zł Pozostałe koszty 30 000 zł Razem : 794 000 zł 5) Budowa chodnika wzdłuż ul. Kaczorowej koszty projektu drogowego z czasową i stałą organizacją ruchu: 30.000 zł budowa kanału technologicznego 200 m x 300 zł/mb 60.000 zł budowa chodnika - 200 m x 2 m = 400 m2 x 300 zł/mb 120.000 zł budowa przejścia dla pieszych 15.000 zł Razem: 225.000,00 zł 6) Budowa i remont chodników wzdłuż Płochocińskiej b) Płochocińska budowa chodnika od zjazdu przy przystanku Wartka 01 do przejścia dla pieszych na wysokości numeru 15 -chodnik: 185mb x 2,0 m x 400 zł/m² = 148 000 zł; -projekt: 5 000 zł Razem 153 000 zł c) Płochocińska budowa chodnika na odcinku od istniejącego chodnika przy przejściu dla pieszych na wysokości numeru 15 do skrzyżowania z ul. Spedycyjną -chodnik: 265mb x 2,0 m x 400 zł/m² = 212 000 zł; -projekt: 5 000 zł Razem: 217 000 zł d) Płochocińska remont chodnika na odcinku od zjazdu przy numerze 19 do wiaduktu przy PKP Żerań bez już wyremontowanego odcinka - Remont chodnika 800 m2 x 400 zł = 320 000 zł Pozostałe koszty 20 000 zł Razem 340 000 zł 7) Poszerzenie i remont chodnika wzdłuż Myśliborskiej Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 10.000 Remont chodnika 168 m2 x 400 zł = 67 200 zł Razem: 77 200 zł 8) Budowa chodnika wzdłuż ul. Światowida -chodnik: 140mb x 2,0 m x 400 zł/m² = 112 000 zł; -projekt: 5 000 zł -suma: 117 000 zł Razem: 234 000 zł 9) Budowa chodników 1.pętla autobusowa na Nowodworach -chodnik: 27 mb x 2 m x 400 zł/m² = 21 600 zł; -projekt: 2 000 zł -suma: 23 600 zł 2.skrzyżowanie ul. Światowida/Ćmielowska -chodnik: 27 mb x 2 m x 400 zł/m² = 21 600 zł; -projekt: 2 000 zł -suma: 23 600 zł Nowe nasadzenia – brak kosztorysu 3.ul. Książkowa/Światowida -chodnik: 13 mb x 2 m x 400 zł/m² = 10 400 zł; -projekt: 2 000 zł -suma: 12 400 zł 4.ul. Światowida Zmiana zakresu na: będzie zmieniony zakres projektu. Zakres projektu to będzie budowa chodnika po północnej stronie ul. Światowida na odcinku od przystanku autobusowego Milenijna 02 do skrzyżowania z ul. Trakt Nadwiślańki. -chodnik: 170 mb x 2 m x 400 zł/m² = 136 000 zł; -projekt: 4 000 zł -suma: 140 000 zł 5.ul. Świderska -chodnik: 12 mb x 2 m x 400 zł/m² = 9 600 zł; -projekt: 2 000 zł -suma: 11 600 zł 6.ul. Stefanika 45mb x 2,0 m x 400 zł/m² = 36 000 zł – budowa chodnika; 10) Budowa chodnika wzdłuż ul. Domaniewskiej (Mokotów) Koszt wykonania projektu organizacji ruchu wraz z realizacja – 33.000, 00 zł -chodnik: 100 mb x 2,5 m x 450 zł/m = 112 500,00 zł KOSZT : 145 500,00 zł 11) Remont chodnika wzdłuż ul. Grochowskiej (Praga Południe) Wymiana nawierzchni: 380 m2 x 400 zł = 152 000 zł Projekt czasowej organizacji ruchu: 13 000 zł Razem: 165 000 złKaczorowej

6) Budowa i remont chodników wzdłuż Płochocińskiej

b) Płochocińska budowa chodnika od zjazdu przy przystanku Wartka 01 do przejścia dla pieszych na wysokości numeru 15

c) Płochocińska budowa chodnika na odcinku od istniejącego chodnika przy przejściu dla pieszych na wysokości numeru 15 do skrzyżowania z ul. Spedycyjną

d) Płochocińska remont chodnika na odcinku od zjazdu przy numerze 19 do wiaduktu przy PKP Żerań bez już wyremontowanego odcinka

7) Poszerzenie i remont chodnika wzdłuż Myśliborskiej

8) Budowa chodnika wzdłuż ul. Światowida

9) Budowa chodników

1.pętla autobusowa na Nowodworach

2.skrzyżowanie ul. Światowida/Ćmielowska

3.ul. Książkowa/Światowida

4.ul. Światowida

budowa chodnika po północnej stronie ul. Światowida na odcinku od przystanku autobusowego Milenijna 02 do skrzyżowania z ul. Trakt Nadwiślański.

5.ul. Świderska

6.ul. Stefanika10) Budowa chodnika wzdłuż ul. Domaniewskiej (Mokotów)

11) Remont chodnika wzdłuż ul. Grochowskiej (Praga-Południe)

12) Przedept pomiędzy ul. Bukietową, a nieruchomością przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 73 - dz. 66/1 (Mokotów) Przedept pomiędzy ul. Bukietową, a nieruchomością przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 73 - dz. 66/1 (Mokotów) Budowa 30 metrów chodnika ZGN opiniuje pozytywnie Koszt budowy oszacowano na 15 000,00 zł

13) Budowa chodnika po południowej stronie ul. Jagiellońskiej/ul. Zamoyskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Marcinkowskiego. -chodnik: 57 mb x 2 m x 400 zł/m² = 45 600 zł; -projekt: 5 000 zł -dodatkowe koszty nieprzewidziane: 5 000 zł; -suma: 55 600 zł; Łącznie 3 264 000 zł
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni publicznej.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja publiczna i drogi
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
1) Remont chodnika ul. Berensona – UD Białołękaa) odcinek od działki nr 75 z obrębu 4-16-26 (od posesji nr 13) do działki nr 49/8 z obrębu 4-16-26, tj.:

– remont chodnika + wymiana kruszywa w poboczu - długość 350 mb x1,5 /440zł/mb - 154 000 zł

b) ul. Berensona – strona południowa – działki nr 1/10 i 1/18 obr. 4-16-32:

- uzupełnienie nierówności w poboczu kruszywem kamiennym + uzupełnienie brakujących wygrodzeń typu ZOM – koszt – 95 000 zł

c) koszty projektu czasowa i stała organizacja ruchu – 5 000 zł

Razem 254 000 zł

2) Budowa chodnika wzdłuż ul. Chudoby

koszty projektu drogowego z czasową i stałą organizacją ruchu 30.000 zł

budowa kanału technologicznego - 140 m x 300 zł/mb 42.000 zł

budowa chodnika (z poszerzeniami) - 140 m x 2 m = 280 m2 x 300 zł/mb = 84.000 zł

budowa zjazdu na drogę wewnętrzną 30 m2 x 350 zł/m2 10.500 zł

Razem: 166 500 zł

3) Budowa chodnika wzdłuż ul. Kasztanowej

koszty projektu drogowego z ew. kanałem technologicznym z czasową i stałą organizacją ruchu 40 000 zł

budowa chodnika 300 m2 x 300 zł/m2 = 90 000 zł

budowa kanału technologicznego 150m x 300zł/m = 45 000 zł

Razem: 175 000 zł

4) Remont chodnika wzdłuż ul. Lewandów

a) strona północna

Remont chodnika płn. 1910 m2 x 400 zł = 764 000 zł

Pozostałe koszty 30 000 zł

Razem : 794 000 zł

5) Budowa chodnika wzdłuż ul. Kaczorowej

koszty projektu drogowego z czasową i stałą organizacją ruchu: 30.000 zł

budowa kanału technologicznego 200 m x 300 zł/mb 60.000 zł

budowa chodnika - 200 m x 2 m = 400 m2 x 300 zł/mb 120.000 zł

budowa przejścia dla pieszych 15.000 zł

Razem: 225.000,00 zł6) Budowa i remont chodników wzdłuż Płochocińskiej

b) Płochocińska budowa chodnika od zjazdu przy przystanku Wartka 01 do przejścia dla pieszych na wysokości numeru 15

-chodnik: 185mb x 2,0 m x 400 zł/m² = 148 000 zł;

-projekt: 5 000 zł

Razem 153 000 zł

c) Płochocińska budowa chodnika na odcinku od istniejącego chodnika przy przejściu dla pieszych na wysokości numeru 15 do skrzyżowania z ul. Spedycyjną

-chodnik: 265mb x 2,0 m x 400 zł/m² = 212 000 zł;

-projekt: 5 000 zł

Razem: 217 000 zł

d) Płochocińska remont chodnika na odcinku od zjazdu przy numerze 19 do wiaduktu przy PKP Żerań bez już wyremontowanego odcinka

- Remont chodnika 800 m2 x 400 zł = 320 000 zł

Pozostałe koszty 20 000 zł

Razem 340 000 zł7) Poszerzenie i remont chodnika wzdłuż Myśliborskiej

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 10.000

Remont chodnika 168 m2 x 400 zł = 67 200 zł

Razem: 77 200 zł

8) Budowa chodnika wzdłuż ul. Światowida

-chodnik: 140mb x 2,0 m x 400 zł/m² = 112 000 zł;

-projekt: 5 000 zł

-suma: 117 000 zł

Razem: 234 000 zł

9) Budowa chodników1.pętla autobusowa na Nowodworach

-chodnik: 27 mb x 2 m x 400 zł/m² = 21 600 zł;

-projekt: 2 000 zł

-suma: 23 600 zł

2.skrzyżowanie ul. Światowida/Ćmielowska

-chodnik: 27 mb x 2 m x 400 zł/m² = 21 600 zł;

-projekt: 2 000 zł

-suma: 23 600 zł

Nowe nasadzenia – brak kosztorysu

3.ul. Książkowa/Światowida

-chodnik: 13 mb x 2 m x 400 zł/m² = 10 400 zł;

-projekt: 2 000 zł

-suma: 12 400 zł4.ul. Światowida Zmiana zakresu na: będzie zmieniony zakres projektu. Zakres projektu to będzie budowa chodnika po północnej stronie ul. Światowida na odcinku od przystanku autobusowego Milenijna 02 do skrzyżowania z ul. Trakt NadwiślańkiNadwiślański.

-chodnik: 170 mb x 2 m x 400 zł/m² = 136 000 zł;

-projekt: 4 000 zł

-suma: 140 000 zł5.ul. Świderska

-chodnik: 12 mb x 2 m x 400 zł/m² = 9 600 zł;

-projekt: 2 000 zł

-suma: 11 600 zł6.ul. Stefanika

45mb x 2,0 m x 400 zł/m² = 36 000 zł – budowa chodnika;10) Budowa chodnika wzdłuż ul. Domaniewskiej (Mokotów)

Koszt wykonania projektu organizacji ruchu wraz z realizacja – 33.000, 00 zł

-chodnik: 100 mb x 2,5 m x 450 zł/m = 112 500,00 zł

KOSZT : 145 500,00 zł

11) Remont chodnika wzdłuż ul. Grochowskiej (Praga Południe)

Wymiana nawierzchni: 380 m2 x 400 zł = 152 000 zł

Projekt czasowej organizacji ruchu: 13 000 zł

Razem: 165 000 zł12) Przedept pomiędzy ul. Bukietową, a nieruchomością przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 73 - dz. 66/1 (Mokotów) Przedept pomiędzy ul. Bukietową, a nieruchomością przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 73 - dz. 66/1 (Mokotów)

Budowa 30 metrów chodnika prze ZGN opiniuje pozytywnie

Koszt budowy oszacowano na 15 000 ,00

13) Budowa chodnika po południowej stronie ul. Jagiellońskiej/ul. Zamoyskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Marcinkowskiego.

-chodnik: 57 mb x 2 m x 400 zł/m² = 45 600 zł;

-projekt: 5 000 zł

-dodatkowe koszty nieprzewidziane: 5 000 zł;

-suma: 55 600 zł;Łącznie 3 264 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
3 264 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • berenson_01(1).png
  • chudoby_a(1).png
  • budowachodnikow_01(2).png