Autor projektu - zmiany z 2021-01-10 10:33:39
Powrót do projektu

AQUA AEROBIC - dla seniora.

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bemowo
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul.Oławska 3,
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
budynek jedynej pływalni na Bemowie, położony przy ul.Oławskiej 3 , zlokalizowany w bardzo dobrze skomunikowanym miejscu co daje możliwość dobrej komunikacji osobom do których skierowany jest projekt, jest podjazd dla niepełnosprawnych

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Celem projektu jest organizacja całorocznych i bezpłatnych zajęć AQUA AEROBICU na pływalni PINGWIN dla seniorów zamieszkujących dzielnicę Bemowo. Zajęcia skierowane są do osób w wieku 60+ bez względu na płeć : mężczyźni i kobiety.
Opis projektu:
AQUA AEROBIC jest formą aktywności fizycznej którą można polecić wszystkim osobom bez względu na wiek. Mogą korzystać z niego osoby starsze, otyłe, po przebytych kontuzjach. Seniorzy będą mogli spędzać czas aktywnie z korzyścią dla swojego zdrowia i kondycji fizycznej.

Zajęcia będą bezpłatne i będą się odbywały w przedziale czasowym pomiędzy 6:00-22:00 .

Rekrutacja na zajęcia odbywać się będzie poprzez internet lub telefonicznie przez wydział w Urzędzie Dzielnicy Bemowo właściwy do realizacji projektu.

Informacja o projekcie będzie wywieszona w formie plakatu w Urzędzie Dzielnicy Bemowo, pływalni "PINGWIN" OSiR Bemowo oraz zamieszczona na stronach internetowych wskazanych jednostek.

Założeniem jest aby zajęcia odbywały się :

poniedziałek - sobota (w godz. 6/00-8/00 oraz w godz. 12/00 - 14/00) - 4 godz. x 6 dni = 24 godz.

niedziela ( w godz. 12/00-13/00) = 1 godz.

w sumie 25 godzin tygodniowo/ 100 godzin miesięcznie .

Ilość osób w grupie max. 12

Projekt może być realizowany w miesiącach:

od marca do czerwca tj. 4 miesiące

od września do grudnia tj. 4 miesiące

Podsumowanie : 8 miesięcy x 100 h = 800 h .

Wynagrodzenie dla instruktora/instruktorki za 1 h pracy = 60 zł.

800 h x 60 zł.= 48.000 zł.

- koszt biletu dla uczestnika - 10 zł .(ulgowy dla seniora)

800 h x 10 zł. = 8000 zł.

- promocja projektu - 500 zł.

Razem: 48.000 zł. + 8000 zł.+500 zł= 56500 zł.

Należy uwzględnić fakt że w przypadku 2 nieusprawiedliwionych nieobecności osoba korzystająca z projektu zostanie z niego wypisana a na jej miejsce będzie wpisana kolejna osoba z listy . w przypadku przyjęcia projektu do realizacji należy uwzględnić fakt, ze zmianie mogą ulec dni i godziny w których ma być realizowany projekt ponieważ z pływalni korzystają również szkoły podstawowe z Bemowa oraz organizowane inne specjalistyczne zajęcia.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Pozytywny wpływ na kondycję fizyczną osób po 60 roku życia :

- aktywność dla kobiet i mężczyzn

- wyszczuplenie sylwetki osób z nadwagą,

- odciążenie kręgosłupa

- likwidacja stresu i napięcia

- możliwość poznania drugiej osoby /aspekt społeczny/

- usprawnienie ciała po kontuzjach , złamaniach kończyn, zerwaniach ścięgien

- forma spędzania wolnego czasuCharakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • sport
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 48 000
56 500,00 zł

Dokumenty

Załączniki