Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej dla Dzielnicy Bemowo - zmiany z 2021-04-07 11:53:17
Powrót do projektu

AQUA AEROBIC - dla seniora .60+

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bemowo
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul.Oławska 3,
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
budynek jedynej pływalni na Bemowie, położony przy ul.Oławskiej 3 , zlokalizowany w bardzo dobrze skomunikowanym miejscu co daje możliwość dobrej komunikacji osobom do których skierowany jest projekt, jest podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się przy użyciu sprzętu specjalistycznego.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Celem projektu jest organizacja całorocznych i bezpłatnych zajęć AQUA AEROBICU na pływalni PINGWIN dla seniorów zamieszkujących dzielnicę Bemowo. Zajęcia skierowane są do osób w wieku 60+ bez względu na płeć : mężczyźni i kobiety.
Opis projektu:
AQUA AEROBIC jest formą aktywności fizycznej którą można polecić wszystkim osobom bez względu na wiek. Mogą korzystać z niego osoby starsze, otyłe, po przebytych kontuzjach. Seniorzy będą mogli spędzać czas aktywnie z korzyścią dla swojego zdrowia i kondycji fizycznej.

Zajęcia będą bezpłatne i będą się odbywały w przedziale czasowym pomiędzy 6:00-22:00 .

Rekrutacja na zajęcia odbywać się będzie poprzez internet lub telefonicznie przez wydział w Urzędzie Dzielnicy Bemowo właściwy do realizacji projektu.

Informacja o projekcie będzie wywieszona w formie plakatu w Urzędzie Dzielnicy Bemowo, pływalni "PINGWIN" OSiR Bemowo oraz zamieszczona na stronach internetowych wskazanych jednostek. Zajęcia będą się odbywały w cyklach dwumiesięcznych .

Czas trwania to 30 min. + 15 min. (przebranie).

Założeniem jest aby zajęcia odbywały się na małym basenie. Proponowane godziny zajęć: poniedziałek - godz. 6/00, 6/30, 12/00,13/00 wtorek -godz. 6/00,6/30,12/00,14/00 środa - godz. 6/00,6/30,12/00,15/00 czwartek - godz. 6/00,6/30, 12/00, 13/00 piątek - godz. 6/00,6/30,12/00,13/30 sobota - godz. 6/00, 6/30, niedziela - godz. 6/00, 6/30 w sumie 24 godziny .

W sumie odbędzie się 24 zajęć aqua aerobicu tygodniowo/ 96 godzin lekcyjnych zajęć miesięcznie .

Ilość osób w grupie max. 15

Projekt może być realizowany w miesiącach:

od marca do czerwca i od września do grudnia tj. 8 miesięcy

Podsumowanie : 8 miesięcy x 96 h zajęć = 768 h /lekcyjnych zajęć .

Wynagrodzenie dla instruktora/instruktorki za 1 h pracy jednostkę zajęć =70 120 zł.(brutto)

768 h zajęć x 70 120 zł.= 5392.760 160 zł. - koszt biletu dla uczestnika

- 10 zł .(ulgowy dla seniora) ILOŚĆ UCZESTNIKÓW MOGĄCYCH SKORZYSTAĆ Z PROJEKTU TO : 24 grupy/ tygodniowo x 15 osób= 360 osób /tygodniowo 360 osób x 4 tury(marzec/kwiecień , maj/czerwiec, wrzesień/październik, listopad/grudzień)= 1.440 osób 1.440 osób x 10 zł. = 14.400 zł. - promocja projektu - 500 zł.

Razem koszt projektu to: 53.760 zł.+14.400 zł.92.160 zł +500 zł= 92. = 68660 660 zł.

Należy uwzględnić fakt że w przypadku 2 nieusprawiedliwionych nieobecności osoba korzystająca z projektu zostanie z niego wypisana a na jej miejsce będzie wpisana kolejna osoba z listy. w przypadku przyjęcia projektu do realizacji należy uwzględnić fakt, ze zmianie mogą ulec dni i godziny w których ma być realizowany projekt ponieważ z pływalni korzystają również szkoły podstawowe z Bemowa oraz organizowane inne specjalistyczne zajęcia.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Pozytywny wpływ na kondycję fizyczną osób po 60 roku życia :

- aktywność dla kobiet i mężczyzn

- wyszczuplenie sylwetki osób z nadwagą,

- odciążenie kręgosłupa

- likwidacja stresu i napięcia

- możliwość poznania drugiej osoby /aspekt społeczny/

- usprawnienie ciała po kontuzjach , złamaniach kończyn, zerwaniach ścięgien

- forma spędzania wolnego czasuCharakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • sport
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
768 jednostek zajęć x 120zł = 92.160 zł + 500 zł promocja = 92.660 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 68 660
92,00 66

Dokumenty

Załączniki