Koordynator w Dzielnicy Bemowo - zmiany z 2021-05-28 12:23:22
Powrót do projektu
AQUA AEROBIC

Aqua Aerobic - dla seniora 60+

status: Trwa ocenaDopuszczony do głosowania


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bemowo
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul.Oławska 3,
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
budynek jedynej pływalni na Bemowie, położony przy ul.Oławskiej 3 , zlokalizowany w bardzo dobrze skomunikowanym miejscu co daje możliwość dobrej komunikacji osobom do których skierowany jest projekt, jest podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się przy użyciu sprzętu specjalistycznego.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Celem projektu jest organizacja całorocznych i bezpłatnych zajęć AQUA AEROBICU na pływalni PINGWIN dla seniorów zamieszkujących dzielnicę Bemowo. Zajęcia skierowane są do osób w wieku 60+ bez względu na płeć : mężczyźni i kobiety.
Opis projektu:
AQUA AEROBIC jest formą aktywności fizycznej którą można polecić wszystkim osobom bez względu na wiek. Mogą korzystać z niego osoby starsze, otyłe, po przebytych kontuzjach. Seniorzy będą mogli spędzać czas aktywnie z korzyścią dla swojego zdrowia i kondycji fizycznej.

Zajęcia będą bezpłatne i będą się odbywały w przedziale czasowym pomiędzy 6:00-22:00 .

Rekrutacja na zajęcia odbywać się będzie poprzez internet lub telefonicznie przez wydział w Urzędzie Dzielnicy Bemowo właściwy do realizacji projektu.

Informacja o projekcie będzie wywieszona w formie plakatu w Urzędzie Dzielnicy Bemowo, pływalni "PINGWIN" OSiR Bemowo oraz zamieszczona na stronach internetowych wskazanych jednostek. Zajęcia będą się odbywały w cyklach dwumiesięcznych .

Czas trwania to 30 min. + 15 min. (przebranie).

Założeniem jest aby zajęcia odbywały się na małym basenie.

W sumie odbędzie się 24 zajęć aqua aerobicu tygodniowo/ 96 zajęć miesięcznie .

Ilość osób w grupie max. 15

Projekt może być realizowany w miesiącach:

od marca do czerwca i od września do grudnia tj. 8 miesięcy

Podsumowanie : 8 miesięcy x 96 zajęć = 768 zajęć .

Wynagrodzenie dla instruktora/instruktorki za 1 jednostkę zajęć =120 zł.(brutto)

768 zajęć x 120 zł.= 92.160 zł.

- promocja projektu - 500 zł.

Razem koszt projektu to: 92.160 zł +500 zł= 92. 660 zł.

Należy uwzględnić fakt że w przypadku 2 nieusprawiedliwionych nieobecności osoba korzystająca z projektu zostanie z niego wypisana a na jej miejsce będzie wpisana kolejna osoba z listy.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Pozytywny wpływ na kondycję fizyczną osób po 60 roku życia :

- aktywność dla kobiet i mężczyzn

- wyszczuplenie sylwetki osób z nadwagą,

- odciążenie kręgosłupa

- likwidacja stresu i napięcia

- możliwość poznania drugiej osoby /aspekt społeczny/

- usprawnienie ciała po kontuzjach , złamaniach kończyn, zerwaniach ścięgien

- forma spędzania wolnego czasuCharakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • sport
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
768 jednostek zajęć x 120zł = 92.160 zł + 500 zł promocja = 92.660 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
92 660,00 zł

Dokumenty

Załączniki