Koordynator w Dzielnicy Ochota - zmiany z 2021-04-28 10:39:17
Powrót do projektu

Kino letnie na Baśniówce

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ochota
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Plac Baśniowy /Białobrzeska, Rokosowska, Częstochowska, Dorotowska/.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Na Placu Baśniowym przebywa wielu mieszkańców i zorganizowanie kina letniego jeszcze bardziej uatrakcyjni sposób spędzania letnich wieczorów.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Zorganizowanie 4 wakacyjnych spotkań filmowych, które odbywać się będą w weekendy na dużym zacienionym placu miejskim między budynkami .Pokazy odbywać się będą wieczorem, po zapadnięciu zmroku. Projekcja filmów o charakterze ogólnym, lekkim, fabularnym, w każdym razie bez scen przemocy Chcemy kulturalnie na świeżym powietrzu korzystać z ochockiej przestrzeni.
Opis projektu:
Zorganizowanie 4 wakacyjnych spotkań filmowych, które odbywać się będą w letnie weekendy w plenerze. Letnie kino to ciekawa forma spędzenia wolnego czasu, poprzez wspólne oglądanie seansu filmowego w plenerze z rodziną, przyjaciółmi lub najbliższymi. Zależy nam na rozwijaniu kapitału społecznego mieszkańców Ochoty. Kino letnie będzie miejscem spotkań mieszkańców różnych wspólnot i sąsiednich podwórek; stanie się sposobem na łączenie wielu grup osób, a także integrowanie kilku pokoleń mieszkańców. Projekt polega na opłaceniu licencji , zaiksu, zakupie projektora, ekranu 3/5, m, nagłośnienia oraz 100 składanych krzeseł. Środki trwałe będą własnością WSZ dla Dzielnicy Ochota, którego siedziba znajduje się m.in. przy Placu Baśniowym. Zakupiony sprzęt będzie mógł służyć promocji różnych wydarzeń w Dzielnicy Ochota, w tym profilaktyczno-edukacyjnych, oraz w różnych wydarzeniach społeczno- kulturalnych, które odbywają się na Placu Baśniowym.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Letnie kino to ciekawa forma spędzenia wolnego czasu, poprzez wspólne oglądanie seansu filmowego w plenerze z rodziną, przyjaciółmi lub najbliższymi. Zakupiony sprzęt jeszcze długo będzie służył mieszkańcom wykorzystywany przy organizacji innych wydarzeń kulturalnych,, edukacyjnych, promocji zdrowia, ekologii itp.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • kultura
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 43 500

Kosztorys realizacji projektu obejmuje: zakup ekranu i projektora - 29 000 zł,nagłośnienie wraz z obsługą- 2 000 zł, licencja na publiczne projekcje filmów - 1 000 zł, agregat - 1 000 zł, promocji - 500 zł, sprzątanie terenu oraz obsługa techniczna - 2 000 zł, zakupu 100 szt. krzeseł - 8 000 zł

Łączny koszt realizacji projektu ok. 43 500 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
43 500,00 zł

Dokumenty

Załączniki