Koordynator w dzielnicy Praga-Południe - zmiany z 2016-05-19 15:34:19
Powrót do projektu

Bezpieczna nawierzchnia w ogrodzie przedszkola nr 143

status:


Projekt zakłada pokrycie bezpieczną nawierzchnią znacznego terenu placu zabaw (powierzchni ok. 250 m2) przedszkola nr 143. Umożliwi to bezpieczne i komfortowe korzystanie z ogrodu wszystkim małym użytkownikom (grupom przedszkolnym oraz gościom podczas regularnych zajęć otwartych).


Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Południe


Lokalizacja projektu

ul. Kickiego 5

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • sport
  • zdrowie
  • edukacja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

W miesiącach „ciepłych” życie przedszkola przenosi się do ogrodu. Placówka organizuje wówczas szereg imprez otwartych, które mają na celu integrację międzypokoleniową. Na pikniki i uroczystości zapraszani są kandydaci na przedszkolaków, przedszkolaki, absolwenci i ich rodziny. Raz w miesiącu na zajęcia otwarte będą zapraszane wszystkie chętne dzieci nie uczęszczające do tego przedszkola. Informacje o takich zajęciach będą dostępne na stronie internetowej przedszkola i w formie ogłoszeń przy wejściu do placówki. Przedszkole jest publiczne, a więc dostępne dla każdego małego mieszkańca Warszawy poprzez rekrutację przeprowadzaną w myśl zasady powszechnej dostępności.

Użyczenie ogrodu przedszkolnego dla dzieci ze środowiska lokalnego odbywało się będzie cyklicznie w każdy czwartek w godz. 15.30 - 17.30. W trosce o bezpieczeństwo dzieci nasze przedszkole zapewni w tym czasie profesjonalną opiekę wykwalifikowanej kadry. Oprócz możliwości korzystania ze sprzętu zaplanowaliśmy dla dzieci wiele atrakcji. O naszych działaniach włączających dzieci ze środowiska lokalnego powiadomimy rodziców oraz inne zainteresowane osoby poprzez umieszczenia informacji na tablicach ogłoszeń w przedszkolu, na drzwiach wejściowych do przedszkola, na stronie internetowej przedszkola oraz na plakatach rozwieszonych w CPK przy ul. Podskarbińskiej i innych miejscach (place zabaw,parki itp.)


Pełny opis projektu

Przedszkole nr 143 ul. Kickiego 5 ma ponad 60-letnią historię. Wychowywało się tu i uczyło przez ten długi okres kilka tysięcy dzieci, w tym także rodzice obecnych przedszkolaków. Ta rodzinna tradycja sprawia, że placówka jest ważnym elementem lokalnego środowiska.

Aktywność ruchowa, szczególnie ta odbywająca się na świeżym powietrzu, to obok diety najważniejszy czynnik determinujący zdrowie dzieci. Dostępne dzisiaj technologie umożliwiają pokrywanie placów zabaw tzw. bezpiecznymi nawierzchniami, które są zwykle wykonane z granulatów gumowych o grubości dostosowanej do potrzeb. Takie pokrycie poprawia znacznie bezpieczeństwo i komfort dzieci korzystających z placu zabaw i, w przeciwieństwie do piasku, nie zwiększa ryzyka zarażenia pasożytami.

Teren, z którego mogą korzystać dzieci w przedszkolu 143 jest duży - obejmuje ok. 1300 m2. Obecnie, tylko niewielka jego część - 145 m2 jest pokryta tzw. bezpieczną nawierzchnią. Jest to obszar, na którym znajdują się zabawki dla najmłodszych dzieci. Reszta terenu jest w większości klepiskiem, co ogranicza korzystanie z placu zabaw - każdy opad deszczu sprawia, ze pojawia się tam błoto, natomiast w dni gorące i suche nawierzchnia się pyli. Duże zacienienie ogrodu przedszkolnego jest korzystne, ponieważ umożliwia długie przebywanie dzieci na zewnątrz w ciepłe, słoneczne dni, jednocześnie jednak sprawia, że próby wyhodowania tam trawy kończą się fiaskiem. Niniejszy projekt zakłada pokrycie bezpieczną nawierzchnią znacznego terenu placu zabaw (powierzchni ok. 250 m2). Umożliwi to bezpieczne i komfortowe korzystanie z ogrodu wszystkim grupom przedszkolnym, a także gościom nawet w dni o mało korzystnych warunkach pogodowych. Projekt obejmuje przygotowanie podłoża, położenie nawierzchni i wykończenie. Kosztorys uwzględnia wykorzystanie materiałów nie zawierających składników niebezpiecznych dla zdrowia dzieci. Realizacja projektu nie generuje kosztów w przyszłości.
Uzasadnienie dla realizacji projektu

Ze względu na zmiany w sposobie spędzania wolnego czasu (komputer, telewizja) kluczowe jest, aby w przedszkolu dzieci jak najwięcej przebywały na przedszkolnym placu zabaw. Pokrycie znacznej części terenu ogrodu bezpieczną nawierzchnią zwiększy ilość czasu spędzanego przez dzieci na świeżym powietrzu. Obecnie, przebywanie na placu zabaw w okresach dużej wilgoci (błoto) oraz bardzo suchych (pylenie podłoża) jest mało komfortowe. Ponadto, miękka nawierzchnia poprawi bezpieczeństwo dzieci korzystających z placu zabaw, a jest to przecież priorytetowa kwestia dla placówek oświatowo-wychowawczych. Stworzenie atrakcyjnych warunków zabawy będzie zachęcać do korzystania z placu zabaw również gości spoza przedszkola w trakcie organizowanych przez przedszkole zajęć otwartych.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

przygotowanie podbudowy (250 m2) - netto 140 zł/m2, łącznie brutto 43 050 zł;

nawierzchnia bezspoinowa 40 mm, HIC 1,5m (250 m2) - netto 218zł/m2, łącznie brutto 67 250 zł;

krawężniki wraz z montażem - łącznie brutto 2 755 zł


Całkowity koszt projektu: 113 055,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki