Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Mokotów - zmiany z 2021-04-08 13:35:10
Powrót do projektu

Park kieszonkowy w obrębie ulic Gagarina, Czerska, Łużycka oraz rewitalizacja zieleni wzdłuż ulicy Czerskiej.

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Rejon ulic Gagarina, Czerska, Łużycka. Dzielnica: Sielce, Dolny Mokotów. Park kieszonkowy nr obrębu 10306, działki 36/2, rewitalizacja zieleni wzdłuż Czerskiej od skrzyżowania Gagarina do skrzyżowania z Chełmską.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Park kieszonkowy w obrębie ulic Gagarina, Czerska, Łużycka oraz rewitalizacja zieleni wzdłuż ulicy Czerskiej od skrzyżowania z Gagarina aż do skrzyżowania z Chełmską. Dzielnica: Sielce, Dolny Mokotów. Ważne: Ilość miejsc parkingowych pozostanie bez zmian.
Opis projektu:
1. Park kieszonkowy w obrębie ulic Gagarina, Czerska, Łużycka (w pobliżu lecznicy weterynaryjnej, między blokami).

a) wykonanie nowej nawierzchni na przedepcie z ulicy Łużyckiej do ulicy Gagarina z naturalnej nawierzchni przepuszczającej wodę,

b) zasadzenie nowych krzewów, bylin, kwiatów, drzew, trawy,

c) ustawienie małej infrastruktury w postaci 2 szt. koszy na śmieci, kosza na psie odchody

d) ławki w oparciemz oparciem (1 szt.),

e) demontaż betonowych pozostałości po starej zepsutej infrastrukturze tj. elementy piaskownicypiaskownic, elementy chodnika.Parki kieszonkowe zyskują na popularności, ponieważ oferują dostęp do zieleni w miejscach intensywnie zabudowanych. Pozwalają schronić się w cieniu, zaczerpnąć świeżego powietrza, chwilę odpocząć w drodze z zakupów, pracy, czy szkoły. Odzyskajmy zaniedbany teren i oddajmy go mieszkańcom :)2. Rewitalizacja zieleni wzdłuż ulicy Czerskiej od skrzyżowania z Gagarina aż do skrzyżowania z Chełmską.

a) nasadzenie krzewów i trawnika w miejsce klepiska między miejscami parkingowymi - wymiana gruntu z mis lub ich korowanie, w zależności od zastanej sytuacji/potrzeb w przypadku każdej z mis wraz z nasadzeniem krzewów,

b) ponowne nasadzenie drzew w miejscach, gdzie zostały po nich niecki w chodniku c) uzupełnienie kamyczkami niecek w chodniku z istniejącymi już drzewami 3. Wykonanie ścieżki - 5 szt. drzew wraz z demontażem istniejącego kosza z jednej z mis i zakupem nowego kosza,

c) nasadzenie/odtworzenie krzewów na przedepcie przy budynku Czerska 18 w stronę ulicy Łużyckiej.Ważne ! Ilość miejsc parkingowych pozostanie bez zmian.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Projekt zakłada zagospodarowanie istniejącej przestrzeni, tak by służyła mieszkańcom i budowała pozytywny wizerunek dzielnicy. Obecnie teren jest zaniedbany. Projekt ma na celu poprawę walorów estetycznych terenu, a co za tym idzie zwiększenie jego atrakcyjności wśród mieszkańców. Ponadto celem jest zwiększenie ilości zieleni w tym obszarze.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
1. Park kieszonkowy w obrębie ulic Gagarina, Czerska, Łużycka (w pobliżu lecznicy weterynaryjnej, między blokami).

Ścieżka o nawierzchni mineralnej: ok. 210 m2=> 210x400 zł/m2 = 84 000 zł

Nasadzenia nowych krzewów, bylin, kwiatów, drzew, trawy w granicach działki-parku kieszonkowego: 20 000 zł

Częściowa wymiana gruntu i demontaż starych elementów: 10 000 zł

Zakup elementów małej architektury: 4 000 zł (ławka warszawska – 1 szt.), kosze na odpady 3 200 zł (2 szt. betonowo-drewniane z daszkiem): łącznie 7 200 zł

Dokumentacja projektowa: 20 000 zł

CA dla parku kieszonkowego: 141 200 zł

2. Rewitalizacja zieleni wzdłuż ulicy Czerskiej od skrzyżowania z Gagarina aż do skrzyżowania z Chełmską.

Nasadzenie krzewów i trawnika w miejsce klepisk między miejscami parkingowymi na wybranych fragmentach na całym odcinku Czerskiej i w miejscu przedeptu Czerska/Łużycka– 23 000 zł

Ponowne nasadzenie drzew (obwód pnia:16-18 cm) w miejscach, gdzie zostały po nich niecki w chodniku – 5x1 5400 = 7 700 zł,

Demontaż kosza i zastąpienie go nowym koszem (2 000 zł/szt),

Wymiana gruntu w misach z zastąpieniem urobku ziemią urodzajną: 150 m2 * 50 zł/m2 = 7 500 zł

Korowanie mis lub trawników: 350 m2*15 zł/m2 = 5 250 zł

CA rewitalizacja zieleni przy ul. Czerskiej: 45 450 zł

ŁĄCZNIE: 186 650,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 125 000
186 650,00 zł

Dokumenty

Załączniki