Piotr Walas - zmiany z 2021-01-05 14:16:34
Powrót do projektu

Zatrudnimy ptaki do sprzątania petówparków

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Każda dzielnica otrzyma jeden specjalistyczny pojemnik do montażu w parku.

Na Bielanach będzie to Park Olszyna.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
W miejskich parkach postawimy specjalistyczne urządzenia, które po wrzuceniu niedopałków papierosów nagrodzą ptaki przekąską. Każdy pet wrzucony przez ptaki do urządzenia, gwarantować im będzie małą przekąskę. Świadome nagrody zwierzęta będą wracały po więcej, jednocześnie sprzątając parki z petów.
Opis projektu:
W miejskich parkach postawimy 18 specjalistycznych urządzeń (po jednej w każdej dzielnicy), które po wrzuceniu niedopałków papierosów nagrodzą ptaki przekąską. Każdy pet wrzucony przez ptaki do urządzenia, gwarantować im będzie małą przekąskę. Świadome nagrody zwierzęta będą wracały po więcej, jednocześnie sprzątając parki z petów. Urządzenie będzie jednocześnie pełniło funkcję poidełka dla ptaków (urządzenie posiadać będzie misę na wodę, która będzie uzupełniana przez konserwatorów parków podczas dostarczania smakołyków).

Projekt oprócz samego montażu urządzeń obejmuje również szkolenie 108 ptaków (po 6 ptaków dla każdej dzielnicy) zasad funkcjonowania skrzynek. Kolejne ptaki nauczą się korzystania z niej dzięki naśladowaniu poprzedników, dzięki czemu z urządzeń korzystać będzie mogła coraz większa liczba ptaków.

Projekt promuje sprzątanie świata oraz zwraca uwagę na konieczność dbania o środowisko.Łączny koszt projektu (+ roczne funkcjonowanie): 49 600 zł

18 x 1 000 = 18 000 zł - zakupienie 18 specjalistycznych skrzynek po jednej dla każdej z dzielnic

10 000 zł - szkolenie ptaków

18 x 100 x 12 = 21 600 zł - zakupienie smakołyków o wartości 100 zł oraz ich dostarczanie do skrzynek raz w miesiącu przez rok dla 18 dzielnic z opróżnieniem zebranych petów.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Nie od dziś wiadomo, że wrony, gawrony czy kruki to niezwykle inteligentne ptaki. Ich inteligencję można wykorzystać do pomocy przy utrzymaniu czystości parków.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
49 600,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • ptaki zbierają pety.jpg