Koordynator w Biurze Sportu i Rekreacji - zmiany z 2021-04-28 13:53:04
Powrót do projektu

Leśne boiska w Parku Kultury w Powsinie.

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Boiska sportowe do siatkówki i koszykówki położone w południowej części Parku Kultury w Powsinie ul. Maślaków 1
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Boiska sportowe położone w lesie na terenie Parku Kultury w Powsinie na południe od wąwozu.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Remont nawierzchni istniejących boisk do koszykówki, siatkówki oraz badmintona dla zapewnienia miejsce aktywnej rekreacji w przepięknym i zalesionym Parku Kultury w Powsinie.
Opis projektu:
Projekt polega na remoncie 5 boisk sportowych (dwóch boisk do siatkówki, dwóch boisk do koszykówki oraz jednego boiska do badmintona) obejmujący wymianę nierównej i niebezpiecznej nawierzchni tartanowej i ziemnej na nową, budowie ograniczeń przed wytoczeniem piłek za obszar boisk (piłkochwyty). Budowę w sąsiedztwie dużej strefy street workout. Remont istniejącej altany oraz budowę dodatkowej stanowiących ochronę przed deszczem oraz miejsce wypoczynku. Remont istniejących prysznicy terenowych z miejscem do czerpania wody. Doposażenie terenu wokół w ławki, kosze na śmieci oraz stojaki na rowery. Projekt zakłada budowę alejek parkowych o nawierzchni naturalnej wokół boisk. Wraz z remontem boisk i doposażeniem terenu planowane jest przygotowanie miejsca pod ustawienie przenośnych toalet udostępnianych w sezonie letnim.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Istniejące boiska w Parku Kultury w Powsinie uległy zużyciu i zniszczeniu uniemożliwiając na nich grę. Celem projektu jest udostępnienie infrastruktury rekreacyjnej mieszkańcom, jako niezbędnej przestrzeni do aktywnej rekreacji w bezpośrednim sąsiedztwie dzikiej natury.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
rodzaj wyposażenia/prac

1. uzyskanie mapy do celów projektowych, wykonanie projektu remontu boisk z infrastrukturą towarzyszącą, wykonanie dokumentacji powykonawczej (projekt zagospodarowania terenu i infrastruktury towarzyszącej boiskom)

2. remont nawierzchni 5 szt. boisk wraz utylizacją starej nawierzchni, montażem piłkochytów i montażem nowej nawierzchni

3. ławka z oparciem (15 szt.)

4. stoły piknikowe (4 szt.)

5. stojaki rowerowe (35 szt.)

6. kosze na śmieci - komplet do segregacji odpadów (5 szt.)

7. poidło uniwersalne (misy na trzech poziomach)

8. prysznic terenowy wraz z punktem czerpania wody

9. przyłącze wodociągowe - remont instalacji (sieć wewnętrzna) wraz z drenażem odprowadzającym wodę z prysznica terenowego

10. wymiana podstawy prysznica zastosowanie nawierzchni antypoślizgowej - chodnik z odpływami

11. budowa strefy pod przenośne toalety w formie drewnianej osłony wraz z utwardzeniem gruntu pod toalety (kabina przystosowana do standardu obsługi osób z niepełnosprawnością, miejscem pod przenośną umywalkę oraz szatnią plenerową

12. remont 1 szt. i budowa 1 szt. altany chroniącej przed deszczem

13. przygotowanie podłoża pod budowę strefy workout w miejscu istniejącego niewykorzystywanego boiska ziemnego

14. street workout wyposażenie - podpory niskie, podpory skośne, podpory wysokie, drążki, podesty, ławeczki, podciągi itp.

15. wykonanie drogi szutrowej w miejsce istniejącej drogi gruntowej leśnej służącej obsłudze toalet i umożliwienia dojazdu w celu konserwacji infrastruktury (droga szutrowa z krawężnikami) - ok.1600 m²

16. wykonanie alejek szutrowych w miejscu istniejących alejek gruntowych ułatwiających dojście do modernizowanych boisk - ok. 1480 m² wraz z miejscami pod stojaki rowerowe, ławki i stoły piknikowe

17. przegląd drzewostanu rosnącego w bezpośrednim sąsiedztwie remontowanych boisk wraz z jego inwentaryzacją, przeprowadzeniem prac dendrologicznych (wycinka, usunięcie posuszu, wprowadzenie zabezpieczeń przed wyłamaniem) oraz wprowadzeniem nowych nasadzeń

18. tablica regulaminowo- informacyjna

19. przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego

20. prowadzenie nadzoru inwestorskiego (3%)

21. przyłącze elektryczne do najbliższej skrzynki elektrycznej wraz z linią elektryczną zasilającą latarnie (sieć wewnętrzna) ok. 1 km

22. montaż słupów oświetleniowych na fundamentach prefabrykowanych, oprawy LED (oświetlenie dojścia do boisk i terenu wokół nich) - przybliżona liczba 45 szt.

23. tablica z regulaminem oraz oznakowanie graficzne obiektuKoszt realizacji zadania: 2 010 000,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
2 010 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • boisko tartanowe powsin - stan.png