Koordynator w dzielnicy Ochota - zmiany z 2016-04-20 10:25:24
Powrót do projektu

Woda dla spragnionych - miejskie źródełko na Polu Mokotowskim

status:


W ramach projektu ustawione zostanie miejskie źródełko wody pitnej na obszarze Pola Mokotowskiego. Źródełko pozwoli wszystkim chętnym ugasić pragnienie i ograniczy ryzyko odwodnienia w upalne dni. Będzie sporym udogodnieniem nie tylko dla spacerowiczów, ale także dla osób uprawiających sporty w parku.

Lokalizacja na mapie


Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Lokalny , Ochota


Lokalizacja projektu

południowa część parku Pole Mokotowskie blisko zakrętu ul. Stefana Batorego w ul. Świętego Andrzeja Boboli, obok polany na której odbywają się często imprezy miejskie.

(52.209556, 20.997716)

Istotne informacje o lokalizacji

Źródełko powinno być zlokalizowane blisko istniejącej sieci wodociągowej, by ograniczyć koszt przyłączenia.


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • inni

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Źródełko będzie ustawione na otwartym terenie Pola Mokotowskiego, także będą dostępne dla wszystkich o każdej porze.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada ustawienie miejskiego źródełka wody w parku Pole Mokotowskiego, do którego mieliby dostęp wszyscy użytkownicy parku. Dostęp do wody byłby na trzech poziomach: najwyższym, średnim (np. dla dzieci i osób poruszających się na wózkach) oraz najniższym - przy ziemi (dla zwierząt, uruchamiany przez właściciela). Źródełko powinno umożliwiać nalanie wody do butelki / bidonu. Poza spacerowiczami i osobami wypoczywającymi w parku, ze źródełka będą mogły korzystać także osoby uprawiające tam sporty. Źródełko uzupełni ofertę parku i sprawią, że będzie on bardziej przyjazny dla użytkowników. Takie rozwiązania są bardzo popularne i chętnie wykorzystywane w wielu krajach, gdzie źródełka zlokalizowane są w parkach czy na promenadach spacerowych.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Dzięki łatwemu i darmowemu dostępowi do wody pitnej każdy chętny będzie mógł ugasić pragnienie, co wpłynie korzystnie na zdrowie oraz organiczny ryzyko odwodnienia w upalne dni. Dodatkowo, jest to promocja picia wody zamiast innych, często mniej zdrowych napojów.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Modyfikacja uzgodniona z autorką: urealnienie kosztorysu na podstawie oszacowania wartości realizacji projektu przez inżynera budowlanego:

dokumentacja, uzgodnienia i realizacja źródełka 40.000 zł brutto (z 23% podatkiem VAT).

oznakowanie 1 tys. zł.

Całość: 41 000 zł

-----------------------------------------------------

- zakup oraz montaż źródełka: 10 000 PLN (cena zależy od wybranej na rynku oferty)

- wykonanie projektu przyłącza wodnego: 1000 PLN (cena zależy od wybranej na rynku oferty)

- wydanie warunków technicznych oraz uzgodnień i opiniowania dokumentacji technicznej: 100 PLN

- wykonanie wcinki do sieci wodociągowej: 2000 PLN

- wykonanie przyłącza wodnego: 10000 PLN (cena zależy od wybranej na rynku oferty)

- koszt badania wody: 500 PLN


Całkowity koszt projektu: 23 60041 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

W założeniu źródełko będzie działało 7 miesięcy w roku (w najzimniejsze miesiące będzie wyłączone). Szacuję, że dziennie z poidełka skorzysta 60 osób, średnio po 0,25l = 15l na 1 poidełko dziennie (3,18 m3).

Szacowany koszt:

- zużycie wody: przy założeniu stawki 4,20zł za 1m3 = ~13,36zł (miesięcznie)

- kanalizacja: przy założeniu stawki 6,42zł za 1m3 = ~20,42zł (miesięcznie)

RAZEM za wodę i kanalizację 33,77zł za miesiąc. ROCZNIE (za 7 miesięcy): ~236 zł

- utrzymanie czystości + konserwacja: 200 zł ROCZNIE


Całkowity koszt eksploatacji: 436,00 zł

Załączniki

  • źródełko wody_przykładowy wygląd.jpg