Dział Budżetu Obywatelskiego w Zarządzie Zieleni - zmiany z 2021-04-28 13:44:13
Powrót do projektu

Kruszymy beton. Sadzimy Zieleń!

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie: Al. Jerozolimskie, Blaszana, Częstochowska, Francuska, Grójecka, Jagiellońska, Jana Pawła, Kasprzaka, skwer Kaczmarskiego, Korzona, Krakowskie Przedmieście, Łucka, Nowy Świat, Skierniewicka, Siedmiogrodzka, Starzyńskiego place: Bankowy, Defilad, Konstytucji, Teatralny, Trzech Krzyży, Wileński, Zamkowy
Skrzyżowanie ul. Białobrzeskiej z Częstochowską, ul. Grójecka przed Urzędem Dzielnicy Ochota, ul. Puławska - Skwer J. Kaczmarskiego, ul. Puławska przed pomnikiem J. Matejki, ul. Francuska wokół Pomnika A. Osieckiej, ul. Skierniewicka, ul. Siedmiogrodzka, skrzyżowanie Al. Solidarności z Al. Jana Pawła II, Plac Teatralny od strony południowej, Plac Wileński: w rejonie skrzyżowania ulic Targowa/Wileńska, teren przed budynkiem ul. Targowa 76/78;
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Ochota:

dz. 31 – obr. 20207 - skrzyżowanie ul. Białobrzeskiej z Częstochowską

dz. 18/4 – obr. 20202 – teren przed Urzędem Dzielnicy Ochota

Mokotów:

dz. 1 – obr. 10113 - Skwer J. Kaczmarskiego

dz. 65 i 66/5 – obr. 10123 – donice przed pomnikiem J. Matejki

Praga Południe

dz. 97 – obr. 30108 - chodnik na ul. Francuskiej wokół Pomnika A. Osieckiej

Wola

dz. 53 – obr. 60401 – m.st. Warszawa – pas ul. Skierniewickiej

dz. 1 i 19 – obr. 60402 – pas ul. Siedmiogrodzkiej

dz. 51 – obr. 60207 – skrzyżowanie Al. Solidarności z Al. Jana Pawła II

dz. 20 – obr. 50304 – Plac Teatralny od strony ul. Wierzbowej

Praga Północ

dz. 64/1 obr. 41306 – ul. Targowa 76/78

dz. 49 - obr 41307 – skrzyżowanie ulic Targowa/Wileńska

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt ma na celu wprowadzenie zieleni w miejscach dotychczas zabetonowanych. W projekcie wskazuję kilkanaście miejsc miejsca do rozbetonowania. Obecnie te tereny są zabetonowane i wygrodzone. Nikomu nie służą. Postulujemy rozbetonowanie wszystkich tych przestrzeni, powiększenie i połączenie istniejących mis drzew, posadzenie nowych drzew, krzewów, bylin, łąk kwietnych wprost w gruncie.
Opis projektu:
Projekt ma na celu wprowadzenie zieleni w miejscach dotychczas zabetonowanych. Można te przestrzenie podzielić na kilka kategorii:

1) widoczne, reprezentacyjne - jak np. Plac Bankowy (parking przy pomniku Słowackiego), Plac Konstytucji (przynajmniej północna część centralnego parkingu), Plac Teatralny (przynajmniej część parkingu – Plac Teatralny - część chodnika od strony ulicy Wierzbowej), Plac Trzech Krzyży (południowa część otoczenia kościoła), Plac Zamkowy (przywrócenie zieleni, która kiedyś tam była), Krakowskie Przedmieście (przy pomniku Kopernika), ulica Jagiellońska miedzy Urzędem Skarbowym i Kinem Praha, Grójecka (, Plac Wileński w rejonie ul. Targowej ul. Grójecka - w miejsce donic pod budynkiem Urzędu Dzielnicy), Nowy Świat (np. zielony skwer przy Ordynackiej), plac Defilad (przed trybuną honorową);

2) w zastępstwie za słupki i donice - np. las słupków Skierniewicka/Siedmiogrodzka, Kacprzaka (przy Skierniewickiej), przy ulicach Skierniewicka i Siedmiogrodzka, Al. Jana Pawła ( przy Al. Solidarności po wolskiej stronie), ul. Częstochowska przy Białobrzeskiej, skwer Kaczmarskiego i sąsiadujący z nim trójkątny parking przy Chocimskiej, Puławska (przed pomnikiem Matejki oraz dawnym Kinie Moskwa), Al. Jerozolimskie (zgrupowanie donic pod Rotundą),, ul. Puławska przed pomnikiem Matejki;

3) w miejscach nowozabudowanych - tam gdzie od początku można było zaaranżować zieleń zamiast bezmyślnie zabetonowywać i osłupkowywać kolejne przestrzenie - np. Łucka (przy Warsaw Spire), Francuska (– ul. Francuska wokół pomnika Agnieszki Osieckiej), Korzona (przed Teatrem Rampa), plac Wileński 4) między budynkami - wyasfaltowane podwórko przy Blaszanej 5) zaniedbane miejsca dotychczas zastawione nielegalną zabudową - np. przy Rondzie Starzyńskiego;

Postulujemy rozbetonowanie wszystkich wskazanych przestrzeni, powiększenie i połączenie istniejących mis drzew, posadzenie nowych drzew, krzewów, bylin lub łąk kwietnych wprost w gruncie. Dobór roślin pozostawiamy fachowej ocenie Ogrodnikom Zarządu Zieleni Warszawskiej.

W przypadku niewystarczających środków postulujemy wydzielenie choćby niewielkich części wskazanych centralnych placów i założenie na nich terenów zieleni (minimum 190 m2).

Dotychczas jednostki odpowiedzialne za wprowadzanie zieleni przyulicznej weryfikowały negatywnie tego typu projekty. W poprzedniej edycji taki los podzieliło kilkadziesiąt projektów. Wszyscy dostaliśmy niemal jednobrzmiące uzasadnienie negatywnej weryfikacji:

"Konieczność sporządzenia dokumentacji projektowej oraz uzgodnienia projektów stałej i czasowej organizacji ruchu oraz projektów budowlanych dla potrzeb wykonania rozbruku nawierzchni nie jest możliwe do wykonania w 1 roku budżetowym."

Według dołączonego poniżej pisma Zarządu Dróg Miejskich procedura trwa ok. 4 miesiące.

Nie ma zatem obiektywnych przeszkód aby zazielenić zabetonowane nieużytki przy ulicach!

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Projekt ma na celu wprowadzenie zieleni w miejscach dotychczas zabetonowanych. Wprowadzenie zieleni poprawi jakość przestrzeni publicznej Warszawy. Do tej pory domniemaną nawierzchnią takich "bezpańskich" przestrzeni był beton. Sprawmy by zawładnęła nimi zieleń!

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • ochrona środowiska
 • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
poz. 1 - skrzyżowanie ul. Białobrzeskiej z Częstochowską

zastąpienie słupków, płyt chodnikowych zielenią sadzoną wprost w gruncie

rozpłytowanie chodników, usunięcie słupków: 20m² x 300 zł/m² = 6 000 zł;

nasadzenia: założenie rabaty bylinowej 170 zł/m² x 20m² = 3400 zł

oznaczenie BO: 200 zł

suma: 9 600 zł

poz. 2 - przed Urzędem Dzielnicy Ochota

zastąpienie donic zielenią sadzoną wprost w gruncie

rozpłytowanie chodników, usunięcie donic: 200m² x 300 zł/m² = 60 000 zł;

nasadzenia: założenie rabaty bylinowej 170 zł/m² x 200 m² = 34 000 zł

oznaczenie BO: 200 zł

suma: 94 200 zł

poz. 3 - Skwer J. Kaczmarskiego

zastąpienie słupków, płyt chodnikowych zielenią sadzoną wprost w gruncie; połączenie mis drzew

opracowanie projektu dla całości terenu, rozpłytowanie nawierzchni, połączenie mis, usunięcie słupków: 200m² x 300 zł/m² = 100 000 zł;

nasadzenia: założenie rabaty bylinowej 170 zł/m² x 200 m² = 34 000 zł

oznaczenie BO: 200 zł

suma: 134 200 zł

poz. 4 - donice przed pomnikiem J. Matejki

zastąpienie słupków, donic, płyt chodnikowych zielenią sadzoną wprost w gruncie

rozpłytowanie nawierzchni, usunięcie donic, usunięcie słupków: 60m² x 300 zł/m² = 18 000 zł;

nasadzenia: założenie rabaty bylinowej 170 zł/m² x 60 m² = 10 200 zł

oznaczenie BO: 200 zł

suma: 28 400 zł

poz. 5 - chodnik na ul. Francuskiej wokół Pomnika A. Osieckiej

zastąpienie kostki brukowej zielenią sadzoną wprost w gruncie

rozpłytowanie asfaltu: 30m² x 300 zł/m² = 9 000 zł;

nasadzenia: założenie rabaty bylinowej 170 zł/m² x 30m² = 5 100 zł

oznaczenie BO: 200 zł

suma: 14 300 zł

poz. 6 - pas ul. Skierniewickiej

zastąpienie słupków, płyt chodnikowych zielenią sadzoną wprost w gruncie

rozpłytowanie: ok. 1000m² x 300 zł/m² = 300 000 zł;

nasadzenia: założenie rabaty bylinowej 170 zł/m² x 1000 m² = 170 000 zł

oznaczenie BO: 1000 zł

usunięcie 1 słupka U-12C - 50 zł./szt x ok. 40 szt. = 2000 zł

suma: 473 000 zł

poz. 7 – pas ul. Siedmiogrodzkiej

zastąpienie słupków, płyt chodnikowych zielenią sadzoną wprost w gruncie

rozpłytowanie: ok. 1000m² x 300 zł/m² = 300 000 zł;

nasadzenia: założenie rabaty bylinowej 170 zł/m² x 1000 m² = 170 000 zł

oznaczenie BO: 1000 zł

usunięcie 1 słupka U-12C - 50 zł./szt x ok. 40 szt. = 2000 zł

suma: 473 000 zł

poz. 8 - skrzyżowanie Al. Solidarności z Al. Jana Pawła II

rozbetonowanie punktowe chodnika i posadzenie 4 platanów klonolistnych

rozpłytowanie chodników: 20 m² x 300 zł/m² = 6 000 zł;

nasadzenia 2 drzew, min 18-20 cm obw. pnia: 4200 zł

oznaczenie BO: 200 zł

suma: 10 400 zł

poz. 9 – Plac Teatralny od strony ul. Wierzbowej

połączenie mis drzew, zastąpienie kostki brukowej zielenią sadzoną wprost w gruncie

rozpłytowanie asfaltu: 112 m² x 300 zł/m² = 33 600 zł;

nasadzenia: założenie rabaty bylinowej 170 zł/m² x 112 m² = 19 000 zł

oznaczenie BO: 200 zł

suma: 52 800 zł

poz. 10 – Plac Wileński: skrzyżowanie ulic Targowa/Wileńska

zastąpienie kostki brukowej zielenią sadzoną wprost w gruncie

rozpłytowanie: 25 m² x 300 zł/m² = 7 500 zł;

nasadzenia: założenie rabaty bylinowej 170 zł/m² x 25 m² = 4 250 zł

oznaczenie BO: 200 zł

suma: 11 950 zł

poz. 11 – Plac Wileński: teren przed budynkiem ul. Targowa 76/78

połączenie mis drzew, zastąpienie kostki brukowej zielenią sadzoną wprost w gruncie

rozpłytowanie: 40 m² x 300 zł/m² = 12 000 zł;

nasadzenia: założenie rabaty bylinowej 170 zł/m² x 40 m² = 6 800 zł

oznaczenie BO: 200 zł

suma: 19 000 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 5 614 505
1 320 850,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • pismo ZDM do ZZW.jpg.jpg
 • Częstochowska.jpg
 • JPII.jpg
 • Grójecka.jpg.jpg
 • Skwer Kaczmarskiego i Chocimska1.jpgStarzyńskiego
 • lokalizacja_v.2_Solidarnosci82A.jpg