Dział Budżetu Obywatelskiego w Zarządzie Zieleni - zmiany z 2021-04-30 11:04:42
Powrót do projektu

Kruszymy beton. Sadzimy Zieleń!

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Skrzyżowanie ul. Białobrzeskiej z Częstochowską, ul. Grójecka przed Urzędem Dzielnicy Ochota, ul. Puławska - Skwer J. Kaczmarskiego, ul. Puławska przed pomnikiem J. Matejki, ul. Francuska wokół Pomnika A. Osieckiej, ul. Skierniewicka, ul. Siedmiogrodzka, skrzyżowanie Al. Solidarności z Al. Jana Pawła II, Plac Teatralny od strony południowej, Plac Wileński: w rejonie skrzyżowania ulic Targowa/Wileńska, teren przed budynkiem ul. Targowa 76/78;
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Ochota:

dz. 31 – obr. 20207 - skrzyżowanie ul. Białobrzeskiej z Częstochowską

dz. 18/4 – obr. 20202 – teren przed Urzędem Dzielnicy Ochota

Mokotów:

dz. 1 – obr. 10113 - Skwer J. Kaczmarskiego

dz. 65 i 66/5 – obr. 10123 – donice przed pomnikiem J. Matejki

Praga Południe

dz. 97 – obr. 30108 - chodnik na ul. Francuskiej wokół Pomnika A. Osieckiej

Wola

dz. 53 – obr. 60401 – m.st. Warszawa – pas ul. Skierniewickiej

dz. 1 i 19 – obr. 60402 – pas ul. Siedmiogrodzkiej

dz. 51 – obr. 60207 – skrzyżowanie Al. Solidarności z Al. Jana Pawła II

Śródmieście:

dz. 20 – obr. 50304 – Plac Teatralny od strony ul. Wierzbowej

Praga Północ

dz. 64/1 obr. 41306 – ul. Targowa 76/78

dz. 49 - obr 41307 – skrzyżowanie ulic Targowa/Wileńska

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt ma na celu wprowadzenie zieleni w miejscach dotychczas zabetonowanych. W projekcie wskazuję miejsca do rozbetonowania. Obecnie te tereny są zabetonowane i wygrodzone. Nikomu nie służą. Postulujemy rozbetonowanie wszystkich tych przestrzeni, powiększenie i połączenie istniejących mis drzew, posadzenie nowych drzew, krzewów, bylin, łąk kwietnych wprost w gruncie.
Opis projektu:
Projekt ma na celu wprowadzenie zieleni w miejscach dotychczas zabetonowanych. Można te przestrzenie podzielić na kilka kategorii:

1) widoczne, reprezentacyjne – Plac Teatralny - część chodnika od strony ulicy Wierzbowej, Plac Wileński w rejonie ul. Targowej ul. Grójecka - w miejsce donic pod budynkiem Urzędu Dzielnicy;

2) w zastępstwie za słupki i donice - np. las słupków przy ulicach Skierniewicka i Siedmiogrodzka, Al. Jana Pawła przy Al. Solidarności po wolskiej stronie, ul. Częstochowska przy Białobrzeskiej, skwer Kaczmarskiego, ul. Puławska przed pomnikiem Matejki;

3) w miejscach nowozabudowanych - tam gdzie od początku można było zaaranżować zieleń zamiast bezmyślnie zabetonowywać i osłupkowywać kolejne przestrzenie – ul. Francuska wokół pomnika Agnieszki Osieckiej;

Postulujemy rozbetonowanie wszystkich wskazanych przestrzeni, powiększenie i połączenie istniejących mis drzew, posadzenie nowych drzew, krzewów, bylin lub łąk kwietnych wprost w gruncie. Dobór roślin pozostawiamy fachowej ocenie Ogrodnikom Zarządu Zieleni Warszawskiej.

W przypadku niewystarczających środków postulujemy wydzielenie choćby niewielkich części wskazanych centralnych placów i założenie na nich terenów zieleni (minimum 190 m2).

Dotychczas jednostki odpowiedzialne za wprowadzanie zieleni przyulicznej weryfikowały negatywnie tego typu projekty. W poprzedniej edycji taki los podzieliło kilkadziesiąt projektów. Wszyscy dostaliśmy niemal jednobrzmiące uzasadnienie negatywnej weryfikacji:

"Konieczność sporządzenia dokumentacji projektowej oraz uzgodnienia projektów stałej i czasowej organizacji ruchu oraz projektów budowlanych dla potrzeb wykonania rozbruku nawierzchni nie jest możliwe do wykonania w 1 roku budżetowym."

Według dołączonego poniżej pisma Zarządu Dróg Miejskich procedura trwa ok. 4 miesiące.

Nie ma zatem obiektywnych przeszkód aby zazielenić zabetonowane nieużytki przy ulicach!

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Projekt ma na celu wprowadzenie zieleni w miejscach dotychczas zabetonowanych. Wprowadzenie zieleni poprawi jakość przestrzeni publicznej Warszawy. Do tej pory domniemaną nawierzchnią takich "bezpańskich" przestrzeni był beton. Sprawmy by zawładnęła nimi zieleń!

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • ochrona środowiska
 • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
poz. 1 - skrzyżowanie ul. Białobrzeskiej z Częstochowską

zastąpienie słupków, płyt chodnikowych zielenią sadzoną wprost w gruncie

rozpłytowanie chodników, usunięcie słupków: 20m² x 300 zł/m² = 6 000 zł;

nasadzenia: założenie rabaty bylinowej 170 zł/m² x 20m² = 3400 zł

oznaczenie BO: 200 zł

suma: 9 600 zł

poz. 2 - przed Urzędem Dzielnicy Ochota

zastąpienie donic zielenią sadzoną wprost w gruncie

rozpłytowanie chodników, usunięcie donic: 200m² x 300 zł/m² = 60 000 zł;

nasadzenia: założenie rabaty bylinowej 170 zł/m² x 200 m² = 34 000 zł

oznaczenie BO: 200 zł

suma: 94 200 zł

poz. 3 - Skwer J. Kaczmarskiego

zastąpienie słupków, płyt chodnikowych zielenią sadzoną wprost w gruncie; połączenie mis drzew

opracowanie projektu dla całości terenu, rozpłytowanie nawierzchni, połączenie mis, usunięcie słupków: 200m² x 300 zł/m² = 100 000 zł;

nasadzenia: założenie rabaty bylinowej 170 zł/m² x 200 m² = 34 000 zł

oznaczenie BO: 200 zł

suma: 134 200 zł

poz. 4 - donice przed pomnikiem J. Matejki

zastąpienie słupków, donic, płyt chodnikowych zielenią sadzoną wprost w gruncie

rozpłytowanie nawierzchni, usunięcie donic, usunięcie słupków: 60m² x 300 zł/m² = 18 000 zł;

nasadzenia: założenie rabaty bylinowej 170 zł/m² x 60 m² = 10 200 zł

oznaczenie BO: 200 zł

suma: 28 400 zł

poz. 5 - chodnik na ul. Francuskiej wokół Pomnika A. Osieckiej

zastąpienie kostki brukowej zielenią sadzoną wprost w gruncie

rozpłytowanie asfaltu: 30m² x 300 zł/m² = 9 000 zł;

nasadzenia: założenie rabaty bylinowej 170 zł/m² x 30m² = 5 100 zł

oznaczenie BO: 200 zł

suma: 14 300 zł

poz. 6 - pas ul. Skierniewickiej

zastąpienie słupków, płyt chodnikowych zielenią sadzoną wprost w gruncie

rozpłytowanie: ok. 1000m² x 300 zł/m² = 300 000 zł;

nasadzenia: założenie rabaty bylinowej 170 zł/m² x 1000 m² = 170 000 zł

oznaczenie BO: 1000 zł

usunięcie 1 słupka U-12C - 50 zł./szt x ok. 40 szt. = 2000 zł

suma: 473 000 zł

poz. 7 – pas ul. Siedmiogrodzkiej

zastąpienie słupków, płyt chodnikowych zielenią sadzoną wprost w gruncie

rozpłytowanie: ok. 1000m² x 300 zł/m² = 300 000 zł;

nasadzenia: założenie rabaty bylinowej 170 zł/m² x 1000 m² = 170 000 zł

oznaczenie BO: 1000 zł

usunięcie 1 słupka U-12C - 50 zł./szt x ok. 40 szt. = 2000 zł

suma: 473 000 zł

poz. 8 - skrzyżowanie Al. Solidarności z Al. Jana Pawła II

rozbetonowanie punktowe chodnika i posadzenie 4 platanów klonolistnych

rozpłytowanie chodników: 20 m² x 300 zł/m² = 6 000 zł;

nasadzenia 2 drzew, min 18-20 cm obw. pnia: 4200 zł

oznaczenie BO: 200 zł

suma: 10 400 zł

poz. 9 – Plac Teatralny od strony ul. Wierzbowej

połączenie mis drzew, zastąpienie kostki brukowej zielenią sadzoną wprost w gruncie

rozpłytowanie asfaltu: 112 m² x 300 zł/m² = 33 600 zł;

nasadzenia: założenie rabaty bylinowej 170 zł/m² x 112 m² = 19 000 zł

oznaczenie BO: 200 zł

suma: 52 800 zł

poz. 10 – Plac Wileński: skrzyżowanie ulic Targowa/Wileńska

zastąpienie kostki brukowej zielenią sadzoną wprost w gruncie

rozpłytowanie: 25 m² x 300 zł/m² = 7 500 zł;

nasadzenia: założenie rabaty bylinowej 170 zł/m² x 25 m² = 4 250 zł

oznaczenie BO: 200 zł

suma: 11 950 zł

poz. 11 – Plac Wileński: teren przed budynkiem ul. Targowa 76/78

połączenie mis drzew, zastąpienie kostki brukowej zielenią sadzoną wprost w gruncie

rozpłytowanie: 40 m² x 300 zł/m² = 12 000 zł;

nasadzenia: założenie rabaty bylinowej 170 zł/m² x 40 m² = 6 800 zł

oznaczenie BO: 200 zł

suma: 19 000 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
1 320 850,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • pismo ZDM do ZZW.jpg
 • Częstochowska.jpg
 • JPII.jpg
 • Grójecka.jpg
 • Skwer Kaczmarskiego i Chocimska1.jpg
 • lokalizacja_v.2_Solidarnosci82A.jpg