Autor projektu - zmiany z 2021-01-24 22:41:36
Powrót do projektu

Tężnia solna w Parku Angielskim na Gocławiu

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
"Park Angielski" przy Wale Gocławskim
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Budowa tężni solnej z suchym aerozolem solnym wzorowanej na tężni solnej na Woli w Parku Sowińskiego lub , w Wawrze czy na Targówku. Suchy aerozol solny wytwarzany przez urządzenie medyczne (halogenerator), bez użycia wody więc nie ma potrzeby przyłącza wodnego i kanalizacyjnego. Skuteczność suchego aerozolu solnego w schorzeniach dróg oddechowych, alergii, astmie, zapaleniu zatok itp. potwierdzona badaniami klinicznymi.
Opis projektu:
Projekt zakłada budowę tężni solnej z suchym aerozolem solnym wzorowanej na funkcjonującym obiekcie w Parku Sowińskiego, czy świeżo wybudowanym na Wawrze. Aktualnie trwa budowa trzeciego obiektu o tym charakterze na Targówkuwybudowanych w Wawrze (rejon ul. Pożaryskiego, Kolarskiej i Fuksji) ) lub na Targówku w Parku przy DK Świt. Suchy aerozol solny wytwarzany jest przez urządzenie medyczne o nazwie halogenerator. Wielkość cząstek Wielkość cząstek aerozolu to 1-5 µm, dzięki czemu może on dotrzeć do dotrzeć do najgłębszych partii drzewa oskrzelowego. Cząstki aerozolu osadzają się na błonie śluzowej i rozrzedzają zalegający śluz, dzięki czemu oczyszcza się układ oddechowy. Inhalacje mają potwierdzone badaniami klinicznymi działanie lecznicze (alergia, astma, zapalenie zatok, POChP itp.) oraz profilaktyczne (m. in. , profilaktyczne, a także wspomagające regenerację błony śluzowej po przebytej chorobie. Analiza badań klinicznych pozwala stwierdzić, że długofalowe efekty inhalacji to np.: zmniejszenie absencji chorobowej u dzieci szkolnych), wydłużenie czasu remisji u przewlekle chorych, uniknięcie konieczności przeprowadzenia zabiegów operacyjnych np. przy zapaleniu zatok, spadek liczby incydentów zaostrzeń choroby przy astmie, alergii itp. Inhalacje są w pełni bezpieczne, nie wymagają nadzoru lekarza. Suchy aerozol solny wytwarzany jest bez udziału wody, zatem niepotrzebne jest przyłącze wodne i kanalizacyjne, a tężnia może działać przez cały rok.

W odróżnieniu od tradycyjnych tężni solankowych tężnia z suchym aerozolem solnym jest bezpieczna dla otaczającej zieleni, przez co może być zlokalizowana w parkach objętych opieką konserwatora. Wybudowane już tężnie są objęte opieką merytoryczną Stowarzyszenia Haloterapia Polska, działająego na rzecz rozwoju i poprawy dostępu do haloterapii wśród społeczeństwa. Dostęp do inhalacji w tężni solnej mieliby wszyscy spacerowicze, zarówno dzieci, jak i dorośli czy seniorzy, a także osoby niepełnosprawne. Tężnia solna na Woli przed pandemią miała wielu stałych bywalców, w tym wielu z innych dzielnic, którzy poczuli realną poprawę zdrowia i samopoczucia po wizytach w tężni. Korzystanie z tężni jest możliwe także w okresie epidemii - podobnie, jak w przypadku innych obiektów użyteczności publicznej wymaga to właściwej organizacji, np. jednoczesne inhalowanie osób wspólnie zamieszkujących lub jednej klasy szkolnej czy grupy przedszkolnej. Po każdym cyklu inhalacji (ok. 30-45 min) następuje automatyczny 15-minutowy cykl wentylacji, podczas którego następuje wietrzenie i wymiana powietrza, po czym można wpuścić kolejną grupę na cykl inhalacji.

Tężnia solna wymaga jedynie przyłącza energetycznego. Aby umożliwić realizację projektu, wykonanie przyłącza należy zawrzeć w zawrzeć w zakresie wykonania przez wykonawcę tężni. Inwestor w takim rozwiązaniu występuje do Zakładu Energetycznego jedynie o warunki przyłączenia, które zgodnie z Prawem Energetycznym wydawane są w ciągu 30 dni.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Projekt odpowiada na problemy związane z zanieczyszczeniem powietrza, smogiem.

Projekt odpowiada na problemy chorób układu oddechowego, wskazane w dokumentach wydanych przez WHO (Global Alliance Against Respiratory Diseases), Radę UE oraz Ministerstwo Zdrowia (rozporządzenie ws priorytetów zdrowotnych) jako te, z którymi należy walczyć.

Grupowy charakter inhalacji sprzyja integracji społeczności lokalnej.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • przestrzeń publiczna
  • zdrowie publiczne
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
300 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki