Koordynator w dzielnicy Ochota - zmiany z 2016-05-25 09:31:38
Powrót do projektu

Ochota na Bollywood - Kurs tańca dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

status:


Półroczny kurs tańca polegający na nauce podstawowych kroków tańca Bollywood oraz poznaniu choreografii do żywiołowej muzyki rodem z Indii. Na koniec uczniowie będą mieli możliwość zaprezentowania swoich nowo nabytych umiejętności na pokazie tanecznym.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.978433787823
szerokość geograficzna: 52.212627780933

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Ośrodek Młodzieżowy Dom Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75 Rokosowska 10, Warszawa

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • sport
  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zajęcia skierowane do czterech grup wiekowych: 5-10 lat, 11-16 lat, 17-40 lat oraz 40+, trwające 1 godzinę dla każdej z grup, odbywające się raz w tygodniu. Jedna grupa może liczyć maksymalnie 15 osób co daje możliwość nauki tańca dla 60 osób.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada przeprowadzenie półrocznego kursu tańca Bollywood dla czterech grup wiekowych. Podczas kursu zainteresowani będą mieli możliwość nauczenia się podstawowych kroków tańca indyjskiego Bollywood, a także ciekawej choreografii. Na koniec kursu uczniowie będą mogli zaprezentować swoje umiejętności podczas pokazu tanecznego. Aby nadać odpowiedni styl pokazowi, każdy z uczniów będzie miał możliwość wystąpienia w oryginalnym stroju wykorzystywanym w Indiach do tego rodzaju tańca. Dodatkowo pokaz będzie wzbogacony krótkim koncertem indyjskiej muzyki ludowej, a publiczność będzie miała okazję skosztowania kuchni indyjskiej.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Inspiracją do propozycji tego typu zajęć tanecznych na Ochocie były obserwacje uczniów innych grup tańca indyjskiego. Nabycie unikatowych umiejętności tanecznych, a jednocześnie możliwość zaprezentowania się przed szerszą publiką generuje spontaniczną radość i zadowolenie, które u danej osoby może znacznie poprawić jej postrzeganie samej siebie czy swojego otoczenia, jak również przyczynić się do rozwoju ukrytych wcześniej zdolności. Istotną wartością dodaną jest także poprawa zdrowia fizycznego tańczących oraz dobra zabawa.

Obecnie tego typu zajęcia, pośród innych kursów tańca, nie należą do najtańszych, dlatego też projekt może przyczynić się do zwiększenia zainteresowania taką formą wysiłku fizycznego.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

70,00 zł - koszt instruktorki za 1-godzinne zajęcia 4 zajęcia w tygodniu * 4 tygodnie * 6 miesięcy = 6720,00 zł 50

6 720,00 zł - koszt wynajmu sali do zajęć tanecznych(4 zajęcia w tygodniu * 4 tygodnie * 6 miesięcy = 4800,00 zł 1000,00 zł - koszt wynajmu sali wraz ze sprzętem nagłaśniającym oraz akustykiem na końcowy pokaz taneczny)

1800,00 zł - zryczałtowany koszt wypożyczenia oryginalnych strojów do tańca dla dzieci, młodzieży i dorosłych

850zł - dekoracje na pokaz taneczny - sari, lampiony, ozdoby wiszące

2000zł - poczęstunek indyjski 780zł - promocja zajęć: projekt plakatu i ulotki - 300zł, wydruk plakatów i ulotek - 180zł, promocja na portalu społecznościowym - 300zł 580zł - promocja pokazu końcowego - projekt plakatu - 200zł, wydruk plakatów - 80zł, promocja na portalu społecznościowym - 300zł

Projekt, druk, transport, koszt związany z rekrutacją uczestników na stronie: 1 700 zł

Całkowity koszt realizacji projektu: 13 070 zł


Całkowity koszt projektu: 13 070,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki