Dział Rejonu Ogrodniczego 7 w Zarządzie Zieleni - zmiany z 2021-05-21 14:45:09
Powrót do projektu

Krzewy i ławki przy uporządkowanej ul. Modlińskiej

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Białołęka
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ulica Modlińska (strona wschodnia) na odcinku Jana Kowalczyka do kanału Żerańskiego.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Działki ewidencyjne nr 2/1, 2/2, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9 z obrębu nr 40610

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Nasadzenia krzewów, ustawienie ławek i koszy na śmieci, budowa chodnika w miejscach przedeptów, uporządkowanie terenu z miejscu przedeptu, uprzątnięcie betonowych pozostałości i aranżacja terenu zgodnie z koncepcją Zielonej Modlińskiej.
Opis projektu:
Wykonanie projektu będzie polegało na realizacji koncepcji Zielonej Modlińskiej, na odcinku od ulicy Jana Kowalczyka do Kanału Żerańskiego. Teren stanie się jeszcze bardziej przyjazny spacerowiczom. W ramach projektu zostaną wykonane następujące prace:Nasadzenia krzewów w ilości ok. 1500 m2;

Ustawienie 5 szt. ławek;

Ustawienie 5 szt. koszy na śmieci.;

Wykonanie ok. 60 m2 chodnika40 mb chodnika ( łącznik pieszy z nawierzchni mineralnej bądź mineralno-żywicznej na działce nr 2/7 z obrębu 4-06-10 w rejonie Kanału Żerańskiego);

Uprzątnięcie terenu z betonowych gruzów Wykonanie projektu będzie polegało na dokończeniu realizacji zgodnie z koncepcją Zielonej Modlinskiej na odcinku pomiędzy ulicą Jana Kowalczyka do kanału Żerańskiego. Teren stanie się jeszcze bardziej przyjazny spacerowiczom.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Dla ulicy Modlińskiej powstała koncepcja aranżacji zieleni (Zielona Modlińska), która pokazała jak można uzupełnić istniejącą zieleń dosadzając krzewy, ustawiając ławki i dobudowując drogi pieszezagospodarować przedmiotowy teren poprzez uzupełnienie istniejącej zieleni - dosadzenie krzewów, ustawienie ławek oraz dobudowanie dróg pieszych. Realizacja koncepcji poprawi dostępność terenów dla mieszkańców oraz pozytywnie wpłynie na jakość terenów zieleni.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Zakup i posadzenie krzewów 1m2– 100 zł

Zakup i montaż ławki 1 szt. – 3 100 zł

Zakup i montaż koszy na śmieci metalowych z deklem o pojemności 55l -1 szt. – 1 966 zlPosadzenie krzewów: 1 500m2. x 100 zł = 150 000 zł

Uprzątnięcie terenu (wywiezienie dużych gruzów i elementów betonowych): 22 000 zł

Zakup i montaż 5 szt. ławek: 5 x 3100 = 15 500zł500 zł

Zakup i montaż oraz eksploatacja koszy na śmieci: 5 x 1 966 zł = 9 830 zł

Projekt i budowa chodnika o łącznej długości ok. 60m40 mb: 61 50 000

Oznakowanie projektów: 5 x 65 zł (ławki), 2 x 50 zł (płyty chodnikowechodnik), 2 x 500 zł (tablice średnie do oznakowania nasadzeń krzewów) = 130 zł + 100 zł + 1 000 zł = 1 230 zł

Łącznie = 259 248 560 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 259
248 560,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • lokalizacja.pdf
 • DSC_0101.jpg
 • DSC_0171.JPG
 • DSC_0384.JPG
 • DSC_0463.JPG