Autor projektu - zmiany z 2021-01-17 08:25:15
Powrót do projektu

Rowerem przez Ulrychów - uzupełnienie sieci tras rowerowych

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wola
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
rejon ulicy Elekcyjnej
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
projekt obejmuje ulicę Elekcyjną, odcinek DDR wzdłuż Górczewskiej i teren parku Szymańskiego

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Wyznaczenie pasów rowerowych na ul. Elekcyjnej, remont odcinków wykonanych z kostki i wykonanie łączników w rejonie parku Szymańskiego. W rezultacie powstanie ciągła trasa Deotymy-Elekcyjna-Ordona o długości 2,5 km.
Opis projektu:
Projekt zakłada uzupełnienie sieci tras przez:

-wyznaczenie pasów rowerowych na jezdni ul. Elekcyjnej i dowiązanie ich do infrastruktury na skrzyżowaniu z Wolską która będzie wykonana przy budowie tramwaju. Na czas budowy metra na ulicy Elekcyjnej były wyznaczone trzy pasy ruchu. Jest to wystarczająca szerokość do wykonania pasów rowerowych i przywrócenia dwóch pasów ruchu dla samochodów.

-remont odcinka DDR z kostki przy Górczewskiej 89 (przy Attisie) i wyprostowanie odgięcia za przystankiem autobusowym (patrz zdjęcie)

-wyprostowanie przebiegu drogi rowerowej przez park na odcinku od Górczewskiej. Droga rowerowa przechodzi na wschodnią stronę alei dla pieszych i z powrotem na zachodnią, do tego zakręty mają zbyt małe łuki, a żywopłot ogranicza widoczność. Taka organizacja ruchu powoduje niebezpieczne sytuacje w ciepłe popołudnia, kiedy rowerzyści wracający do domu spotykają się ze spacerowiczami. Przeniesienie drogi dla rowerów całkowicie na stronę zachodnią rozwiąże ten problem (patrz zdjęcia)

-wykonanie łącznika pieszo-rowerowego od Elekcyjnej do alei biegnącej przez park w miejscu przedeptu na przedłużeniu Batalionu AK Zośka (zdjęcie)

-poprawa zjazdu z drogi rowerowej na Elekcyjną na wysokości amfiteatru - obecnie droga urywa się nagle przed chodnikiem i trawnikiem (zdjęcie)
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Po obrzeżach Ulrychowa biegną dwie główne trasy rowerowe w relacji wschód-zachód - wzdłuż Górczewskiej oraz Kasprzaka, jednak brakuje łączących ich tras północ-południe. Trasa przez park Szymańskiego nie jest przystosowana do codziennych dojazdów, ponieważ biegnie główną aleją parku uczęszczaną przez pieszych i nie jest odseparowana od ciągu dla pieszych, a wręcz kilka razy się z nim krzyżuje. Z kolei po zmroku latarnie parkowe ukryte w koronach drzew nią oświetlają trasy wystarczająco.

Na czas budowy metra na Elekcyjnej były 3 pasy ruchu, w tym 2 dla autobusów. Po otwarciu metra i zmianie tras autobusów buspasy nie są już potrzebne. Przywrócenie 2 pasów ruchu, po 1 w każdym kierunku, umożliwi wygospodarowanie miejsca na pasy dla rowerów po obu stronach ulicy. Uwzględniając infrastrukturę istniejącą oraz planowaną w ramach budowy tramwaju, powstanie ciągła trasa Deotymy-Elekcyjna-Ordona o długości 2,5 km.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja publiczna i drogi
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 0
518 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • park_zmiana_strony_1.png
  • park_zmiana_strony_2.png
  • park_popularny_przedept.png
  • park_brakujacy_zjazd.png
  • Gorczewska_odgiecie_DDR.png