Autor projektu - zmiany z 2021-01-18 10:56:24
Powrót do projektu

Zajęcia z robotyki i programowania dla dzieci i młodzieży

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Warszawie,

ul.Gościniec 53

00-704 Warszawa2. Szkoła Podstawowa nr 190 im. Orła Białego w Warszawie

ul. Zwierzyniecka 10

00-719 Warszawa
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada zorganizowanie bezpłatnych zajęć z robotyki i programowania dla uczniów szkół podstawowych w dwóch placówkach na Dolnym Mokotowie.

Opis projektu:
Projekt zakłada zorganizowanie bezpłatnych zajęć z robotyki i programowania dla uczniów szkół podstawowych. Jest to kontynuacja projektu z roku 2019, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem.

Zajęcia będą się odbywały w grupach 10- 14 osobowych w trzech turach po trzy miesiące każda.1. Robotyka z LEGO Mindstorms EV3 (I-III klasa) - max 14 osób

2. Robotyka z LEGO Mindstorms EV3 (IV-VI klasa) - max 14 osób

3. Minecraft programowanie (klasa III-VI) - max 10 osóbW przypadku braku możliwości zorganizowania zajęć stacjonarnych, zajęcia odbędą w formie online. Wtedy zajęcia z robotyki zostaną przekształcone w ciekawe programowanie dla danej grupy wiekowej.

Z zajęć będzie mogło skorzystać 76 osób (2 szkoły po 38).

Czas trwania zajęć to ok 2 godziny lekcyjne.

Dla uczestników na koniec są przewidziane dyplomy ukończenia kursu.

Zajęcia zostaną zorganizowane i przeprowadzone przez firmę zewnętrzną, która dysponuje własnym sprzętem komputerowym oraz zestawami edukacyjnymi dostosowanymi do danej grupy wiekowej. W przypadku zajęć online uczestnicy będą musieli posiadać własny sprzęt komputerowy. Firma dostarcza bezpłatne oprogramowanie i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Robotyka jest wspaniałą dziedziną rozwijającą umysł dzieci, która bardzo zainteresowała młodych mieszkańców Siekierek. Zajęcia z robotyki to kontynuacja projektu BO, który realizowany był w roku 2019. Zajęcia przyciągnęły masę chętnych i sprawiają dzieciom dużo radości.

W tym roku program został rozszerzony o programowanie, które rozwija umiejętności matematyczne, algorytmiczne czy językowe.

Celem zajęć jest edukacja i popularyzowanie nauk ścisłych wśród dzieci i młodzieży w środowisku nowych technologii.

Na zajęciach uczestnicy uczą się konstruować roboty i programować, w przyjaznej i wesołej atmosferze. Łącząc zabawę z nauką, można przekazywać dzieciom wiedzę techniczną, w przystępny sposób.Dlaczego warto wybrać te zajęcia:

-rozwijają motorykę rąk,

-ćwiczą pamięć,

-uczą twórczego, logicznego i przestrzennego myślenia,

-uczą otwartości i odblokowują dzieci nieśmiałe,

-uczą pracy w zespole

-to okazja do zdobycia i poszerzenia wiedzy, zainteresowań z zakresu nauk ścisłych – fizyki, mechaniki, informatyki.

Informacja o możliwości korzystania z projektu będzie umieszczona na stronie internetowej placówki, Urzędu Dzielnicy Mokotów oraz na terenie placówki i w miejscach widocznych dla jak największej liczby mieszkańców. Będzie też ogłoszenie w Gazecie Siekierkowskiej (4x - przed rozpoczęciem każdego cyklu).

Zapisy będą odbywały się drogą mailową lub telefoniczną placówki, która to będzie organizowała, ważna kolejność zgłoszeń. Informacja o zajęciach powinna się pojawić po ustaleniu terminu zajęć, co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć dla każdej grupy wiekowej.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
70 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • robotyka2019_1.jpg
  • robotyka2019_2.jpg