Zespół Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Mokotów - zmiany z 2021-04-23 11:22:52
Powrót do projektu

Kurs samoobrony dla kobiet

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
DK Dorożkarnia

00-709 Warszawa, ul. Siekierkowska 28
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Kurs samoobrony dla kobiet przewiduje zajęcia w 6 grupach max 14 osobowych.

Każda grupa to 5 spotkań po 2 godziny zajęć z samoobrony oraz na zakończenie każda grupa ma 1 godzinę zajęć z ratownikiem medycznym, który posiada uprawnienia oraz swój sprzęt.

Rekrutacja odbywać się będzie drogą elektroniczną na adres mailowy miesiąc wcześniej niż zajęcia.
Opis projektu:
Projekt zakłada Kurs samoobrony na bazie technik koreańskiej sztuki samoobrony Hapkido dla kobiet. Jest przeznaczony dla wszystkich Pań niezależnie od wieku (16 - 50 lat). Zajęcia są tak metodycznie opracowane, że nie wymagają sprawności fizycznej.

Przewidziane są zajęcia w 6 grupach max 14 osobowych. Szkolenia wiosenne nabory luty, zajęcia marzec -maj oraz zajęcia jesienne - nabory sierpień zajęcia wrzesień-listopad.

Każda grupa to 5 spotkań po 2 godziny w tym 1,5 godziny zajęcia poświęcone nauce i doskonaleniu technik samoobrony a pozostałe 30 min to zajęcia poświęcone ćwiczeniom wzmacniającym i podnoszącym ogólną sprawność fizyczną.

Zajęcia będą prowadzone przez międzynarodowych Instruktorów oraz Instruktorów z uprawnieniami instruktora sportu i rekreacji lub instruktora z samoobrony, posiadającego ubezpieczenie OC.

Rekrutacja odbywać się będzie drogą elektroniczną na adres mailowy, która rozpocznie się miesiąc przed zajęciami.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowo zajęcia będą promowane w mediach społecznościowych oraz na oficjalnej stronie Urzędu m.st. Warszawy Dzielnica Mokotów oraz w lokalnej gazecie. Ze środków BO zostaną wydrukowane ulotki i plakaty, które zostaną wywieszone i udostępnione w placówkach oświatowo kulturowych w Dzielnicy Mokotów.

Uczestnicy projektu otrzymają koszulki i breloczki.

W przypadku wystąpienia w kraju obostrzeń związanych z pandemią kurs może być prowadzony on-line.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Zajęcia mają na celu rozwój sprawności i umiejętności skutecznej i sprawdzonej samoobrony. Badania pokazują, że kobiety które zostały napadnięte i podjęły próbę obrony, w znakomitej większości osiągnęły swój cel oraz znacznie szybciej doszły do równowagi psychicznej po napaści.

Celem prowadzonego kursu jest:

- nabycie podstawowej umiejętności oceny zagrożeń;

- nabycie pewności siebie oraz wyzbycie się syndromu ofiary, co powoduje wzrost poczucia bezpieczeństwa;

- nauka wyzwalania kontrolowanego instynktu walki w sytuacjach zagrożenia;

- poprawa sprawności fizycznej osób ćwiczących w zakresie wszystkich cech motorycznych;

- budowanie świadomości i utrzymywanie „bezpiecznego dystansu”;

- nauka skutecznych odruchów w reakcji na atak;

- nauka obrony przedmiotami codziennego użytku;

- naukę obrony przed próbą gwałtu;

- naukę i pomoc ofierze napadu;

- zajęcia z instruktorem służb mundurowych, gdzie będzie poruszana tematyka "obrony koniecznej oraz jej przekroczenia", omówienia taktyki działań w sytuacjach ekstremalnego zagrożenia życia i zdrowia.

- zajęcia z kwalifikowanym ratownikiem medycznym, który przeprowadzi szkolenie dot. pierwszej pomocy przedlekarskiej.Kurs samoobrony będzie uwzględniać następujące elementy samoobrony:

1. Rozpoznawanie i unikanie niebezpieczeństwa

2. Ucieczkę i taktykę

3. Spotkanie z Instruktorem Służb Mundurowych

4. Techniki samoobrony

5. Szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego. 6. Końcowy egzamin techniczny z zakresu poznanego materiału.Przyjdź na zajęcia i poczuj się pewniej każdego dnia!

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • pomoc społeczna
  • sport
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Instruktor samoobrony: 10h x 6gr x 200zł = 12 000zł

Ratownik medyczny: 1h x 6gr x 300zł = 1 800zł

Wynajem sali: 10h x 6gr x 50zł = 3 000zł

Ubezpieczenie OC instruktora: 350zł

Plakat:

• Projekt: 300zł

• Wydruk 40szt. A2: 520zł

Ulotki:

• Projekt: 150zł

• Wydruk 500szt. B6: 210zł

Reklama w gazecie: 2 x 500zł = 1 000zł

Gadżety:

• Brelok typu: 84 os. X 35zł = 2 940zł

• Koszulka z nadrukiem „Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie”: 84 os x 40zł = 3 360zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 30 000
25 630,00 zł

Dokumenty

Załączniki