Autor projektu - zmiany z 2021-01-25 08:28:45
Powrót do projektu

Arboretum w warszawskim ZOO

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Warszawski ogród zoologiczny ulica Ratuszowa 1/3
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Warszawskie ogród zoologiczny to nie tylko zwierzęta to także wiele gatunków anonimowej dla zwiedzających roślinności. Któż z postronnych wie iż w w ZOO rośnie m.in. wężowa odmiana świerka pospolitego. Warto uwidocznić nazwy występujących tam gatunków drzew i krzewów.
Opis projektu:
Warszawskie ZOO to jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc w m.st. Warszawa. Miejsce jedno z najbardziej odwiedzanych przez turystów a także mieszkańców Warszawy. Miejsce rozrywki i wypoczynku a także miejsce o walorach poznawczych i edukacyjnych. Warszawskie ZOO obejmuje obszar ok 40 ha. Stworzenie tam w pierwszym etapie arboretum na bazie istniejącej roślinności poprzez uwidocznienie na tablicach ich nazw i opisów a także uzupełnienie opisów audio warszawskiego ZOO miało by istotny walor wzbogacający ofertę ogrodu. Tablice informujące o gatunkach roślin winny być graficznie podobne do obecnego, nowego wzoru tablic informujących o zwierzętach. Pozwoliłoby to na utrzymanie jedności graficznej w Warszawskim Zoo. W drugim etapie pozyskanie i nasadzenie i opisanie nowych gatunków roślin w istotny sposób powiększyło by szatę roślinną tego obszaru.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Projekt ma charakter edukacyjny i poznawczy

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
500 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki