Piotr Walas - zmiany z 2021-01-12 14:49:04
Powrót do projektu

Ratujemy wiewiórki

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bielany
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Park Olszyna

Las Lindego

Park Młociński

Park Harcerskiej Poczty Polowej Powstania Warszawskiego na os. Ruda
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada zakupienie oraz montaż 10 20 budek dla wiewiórek. Projekt zakłada również kolonizację Parku Olszyna wiewiórkami rudymi.

Wiewiórki są coraz mniej spotykane w Warszawie. Projekt ma na celu stworzenie im dobrych warunków do życia.
Opis projektu:
Projekt zakłada zakupienie oraz montaż 10 20 budek dla wiewiórek (6 w Parku Olszyna, 6 w Lasie Lindego, 6 w Parku Młocińskim, 2 w Parku Harcerskiej Poczty Polowej Powstania Warszawskiego na os. Ruda). Wiewiórki są coraz mniej spotykane w Warszawie. Projekt ma na celu stworzenie im dobrych warunków do życia.

Budki lęgowe zostaną zamontowane do drzew za pomocą taśm.

Projekt zakłada również kolonizację Parku Olszyna 10 wiewiórkami rudymi (5 samców oraz 5 samic).Łączny koszt realizacji projektu to 5 600 6 200 zł brutto: 10

20 x 60 zł = 600 1 200 zakup i montaż budek dla wiewiórek

5 000 zł kolonizacja Parku Olszyna wiewiórkami
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Wiewiórki są coraz mniej spotykane w Warszawie. Projekt ma na celu stworzenie im dobrych warunków do życia.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 5 600
6 200,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • wiewiórka.jpg