Koordynator w Dzielnicy Bielany - zmiany z 2021-01-26 09:43:53
Powrót do projektu

Ratujemy wiewiórki

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bielany
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Park Olszyna

Las Lindego

Park Młociński

Park Harcerskiej Poczty Polowej Powstania Warszawskiego na os. Ruda
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada zakupienie oraz montaż 20 budek dla wiewiórek. Projekt zakłada również kolonizację Parku Olszyna wiewiórkami rudymi z ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt. Wiewiórki są coraz mniej spotykane w Warszawie. Projekt ma na celu stworzenie im dobrych warunków do życia.
Opis projektu:
Projekt zakłada zakupienie oraz montaż 20 budek dla wiewiórek (6 w Parku Olszyna, 6 w Lasie Lindego, 6 w Parku Młocińskim, 2 w Parku Harcerskiej Poczty Polowej Powstania Warszawskiego na os. Ruda). Wiewiórki są coraz mniej spotykane w Warszawie. Projekt ma na celu stworzenie im dobrych warunków do życia.

Budki lęgowe zostaną zamontowane do drzew za pomocą taśm.

Projekt zakłada również kolonizację Parku Olszyna wiewiórkami rudymi z ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt.Ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt prowadzony przez Lasy Miejskie pomaga wiewiórkom, które potrzebowały ludzkiej pomocy, a po zakończeniu kuracji są wsiedlane do różnych ekoststemów - w tym przypadku do lasu w Parku Olszyna. Łączny koszt realizacji projektu to 1 600 zł brutto: 20 x 80 zł = 1 600 zakup i montaż budek dla wiewiórek
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Wiewiórki są coraz mniej spotykane w Warszawie. Projekt ma na celu stworzenie im dobrych warunków do życia.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Łączny koszt realizacji projektu to 1 600 zł brutto:

20 x 80 zł = 1 600 zakup i montaż budek dla wiewiórek
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
1 600,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • wiewiórka.jpg