Koordynator w Lasach Miejskich - zmiany z 2021-04-21 17:09:26
Powrót do projektu

Ratujemy wiewiórki

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bielany
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Park Olszyna

Las Lindego

Park Młociński Park Harcerskiej Poczty Polowej Powstania Warszawskiego na os. Ruda

Otulina rezerwatu Las Bielański

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada zakupienie oraz montaż 20 budek dla wiewiórek. Projekt zakłada również kolonizację Parku Olszyna wiewiórkami rudymi z ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt. Wiewiórki są coraz mniej spotykane w Warszawie. Projekt ma na celu stworzenie im dobrych warunków do życia.
Opis projektu:
Projekt zakłada zakupienie oraz montaż 20 budek dla wiewiórek (6 3 w Parku Olszyna, 6 5 w Lasie Lesie Lindego, 6 w Parku Młocińskim, 2 w Parku Harcerskiej Poczty Polowej Powstania Warszawskiego na os. Ruda). Wiewiórki są coraz mniej spotykane w Warszawie. 6 w otulinie rezerwatu Las Bielański). Projekt ma na celu stworzenie im dobrych nowych miejsc bytowania w drzewostanach w których brakuje starych dziuplastych drzew i poprawę warunków do życia.

Budki lęgowe zostaną zamontowane do drzew za pomocą taśm. Projekt zakłada również kolonizację Parku Olszyna wiewiórkami rudymi z ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt. Ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt prowadzony przez Lasy Miejskie pomaga wiewiórkom, które potrzebowały ludzkiej pomocy, a po zakończeniu kuracji są wsiedlane do różnych ekoststemów - w tym przypadku do lasu w Parku Olszyna. gwoździ.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu: Wiewiórki są coraz mniej spotykane w Warszawie.
Projekt ma na celu stworzenie im dobrych poprawę warunków do życia wiewiórek w lasach z małą ilością drzew dziuplastych.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Łączny koszt realizacji projektu to 1 600 2 500 zł brutto:

20 x 80 zł = 1 600 zakup i montaż budek dla wiewiórek

900 zł = rozwiezienie budek, montaż.

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 1 600
2 500,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • wiewiórka.jpg