Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2021-05-21 14:35:21
Powrót do projektu

Przebudowa drogi rowerowej wzdłuż Wąwozowej (od al. KEN do Stryjeńskich)

status: Oceniony negatywnie


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursynów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ulica Wąwozowa na odcinku od Alei KEN do ul. Stryjeńskich.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt przewiduje przebudowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Wąwozowej na odcinku od Alei KEN (od stacji Metro Kabaty) do ul. Stryjeńskich. Przebudowa będzie obejmowała wymianę nawierzchni z kostki betonowej na bitumiczną o wysokim standardzie równości (asfaltową) i korektę przebiegu zgodnie z koncepcją "Zielona Wąwozowa" przygotowaną przez Zarząd Zieleni.

Opis projektu:
Projekt przewiduje przebudowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Wąwozowej na odcinku od Alei KEN (od stacji Metro Kabaty) do ul. Stryjeńskich. Przebudowa będzie obejmowała wymianę nawierzchni z kostki betonowej na bitumiczną o wysokim standardzie równości (asfaltową). Zgodnie ze z Standardami projektowymi i wykonawczymi dla systemu rowerowego Warszawskiego Obszaru FunkcjonalnegoWarszawy, wg. których obecnie budowane są nowe drogi rowerowe w Warszawie, drogi dla rowerów należy wykonywać z nawierzchni bitumicznej o wysokim standardzie równości, powinny mieć zachowaną jednolitą nawierzchnię na całej swojej długości. Obecnie droga rowerowa wzdłuż ul. Wąwozowej - wybudowana w latach 90. - wykonana jest z kostki betonowej jest nierówna, ma uszkodzone fragmenty nawierzchni.

Gładka powierzchnia, minimalizacja drgań poprawi komfort jazdy rowerzystom i innym użytkownikom. Przebudowa drogi rowerowej to lepszy dojazd do Lasu Kabackiego, gdzie codziennie wypoczywają mieszkańcy, ale jednocześnie lepsze połączenie rowerowe dla tych, którzy chcą szybko dotrzeć do stacji Metro Kabaty.

Prace zostaną zrealizowane zgodnie z koncepcją "Zielona Wąwozowa" przygotowaną przez Zarząd Zieleni, tak aby przebieg drogi dla rowerów nie kolidował z roślinnością.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Gładka powierzchnia, minimalizacja drgań poprawi komfort jazdy rowerzystom i innym użytkownikom drogi rowerowej wzdłuż ul. Wąwozowej. Droga rowerowa jest jednocześnie szlakiem komunikacyjnym dla mieszkańców Ursynowa, którzy przemieszczają się codziennie do pracy/szkoły/na uczelnię. Przebudowanie nawierzchni zmotywuje mieszkańców do skorzystania z roweru jako alternatywy do transportu indywidualnego/samochodowego.Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • sport
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Proponowana wycena:

Przebudowa drogi dla rowerów zgodnie z koncepcją ZZW: 660 m x 2,5 m x 400 zł/m2 = 660 000 zł

Przebudowa chodników zgodnie z koncepcją ZZW: 400 m2 x 400 zł/m2 = 160 000 zł

Odtworzenie zieleni: 20 000 zł

Dokumentacja projektowa: 80 000 zł

Czasowa organizacja ruchu: 20 000 zł

Łącznie: 940 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 665
940 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • 20201216_115934.jpg
 • 20201216_120532.jpg
 • 20201216_120607.jpg