Dział Programowania Terenów Zieleni w Zarządzie Zieleni - zmiany z 2021-04-28 16:14:53
Powrót do projektu
Budki/karmniki

Budki i nasadzenia krzewów dla ptaków Parku Dolinka Służewska

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Potok Służewiecki
Park Dolinka Służewska, pomiędzy ul. Puławską a Al. Harcerzy Reczypospolitej
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt polega na rozmieszczeniu budek dla ptaków oraz wykonaniu wielogatunkowych nasadzeń z krzewów gatunków rodzimych, dzięki którym ptaki będą mogły w spokoju zamieszkiwać nasze osiedle (służew Służew nad dolinką Dolinką).
Opis projektu: Budki będą rozmieszczone w parku Dolinka Służewiecka na drzewach. Projekt będzie zawierał: -postawienie budek dla ptaków w okolicach SDK i bloku Puławska 257 - wolontariusze będą mogli świadczyć pomoc poprzez sprawdzanie budek , czy np.: nie są zniszczone (w ten sposób dodatkowo będzie można zrobić wolontariat np.: potrzebny do dostania się do dobrego liceum) -budki będą różne w zależności od gatunku ptaków. Gatunki ptaków dla których będą przeznaczone budki będą wybrane po konsultacji z zarządem zieleni i ornitologiem -liczba budek będzie dostosowana w zależności od gatunku -posadzenie roślinności, która stanowiłaby bazę pokarmową dla ptaków -wyłączenie z koszenia najcenniejszych przyrodniczo obszarów pod drzewami, w celu rozbudowania warstwy podszytu. -sporządzenie inwentaryzacji ornitologicznej z raportem i udostępnienie na stronie internetowej zarządu zieleni
Projekt swymi działaniami wpłynie na poprawę warunków bytowania awifauny Parku Dolinka Służewska oraz ogólnie na stan środowiska przyrodniczego parku. Obejmuje on swym zakresem następujące działania:

1. Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji ornitologicznej wraz z zleceniami dot. lokalnej ochrony awifauny dla całego obszaru Parku Dolinka Służewska (z uwzględnieniem potrzeb innych grup zwierząt oraz zbiorowisk roślinnych znajdujących się na terenie parku) – zamieszczenie końcowego raportu na stronie www Zarządu Zieleni m.st. Warszawy;

2. Wykonanie wielogatunkowych nasadzeń krzewów w formie i składzie gatunkowym zbliżonym do czyżni tj. okrajkowych zbiorowisk roślin krzewiastych występujących np. na skrajach lasów, miedzach śródpolnych itp. stanowiących bazę pokarmową oraz miejsca bytowania i gniazdowania dla ptaków. Powierzchnia około 900 m2

W załączeniu przesyłam mapkę z wytypowanymi możliwymi i optymalnymi dla środowiska przyrodniczego Dolinki lokalizacjami nasadzeń, uwzględniającymi także izolację parku od terenów zewnętrznych, zwiększenie atrakcyjności wypoczynkowej dla mieszkańców oraz podniesienie walorów krajobrazowych i przyrodniczych Parku).Dobór gatunkowy z poniższych gatunków (głównie z siedlisk grądowych):

- tarnina Prunus spinosa;

- suchodrzew pospolity Lonicera xylosteum

- dereń świdwa Cornus sanguinea;

- kalina koralowa Viburnum opulus;

- trzmielina europejska Euonymus europaeus;

- bez czarny Sambucus nigra;

- bez koralowy Sambucus racemosa;

- róża dzika Rosa canina;

- leszczyna pospolita Corylus avellana

- głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna3. Na podstawie inwentaryzacji ornitologicznej określenie przez specjalistę rodzajów budek właściwych dla danego terenu i składu awifauny oraz ich zawieszenie na terenie opracowania – przewiduje się około 10 sztuk budek (ze względu na ich już duża ilość na wskazanym obszarze nie jest zasadne nadmierne zagęszczanie ich rozmieszczenia).

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Nad dolinką brakuje budek dla ptaków
W Parku Dolinka Służewska konieczne jest dokładne rozpoznanie składu awifauny i dostosowanie stanu i ilości budek do potrzeb bytujących tam ptaków.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska
  • Pomoc ptakom
  • wzbogacenie środowiska przyrodniczego
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • Ptaki

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szczegółowa inwentaryzacja awifauny wraz z raportem: około 25 000 zł brutto

Zawieszenie budek: około 2 000 zł brutto

Wykonanie nasadzeń: około 73 000 zł.

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
100 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki