Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej - zmiany z 2021-04-16 16:24:19
Powrót do projektu

Audyt Warszawskich ZGN-ów

status: ZgłoszonyWycofany przez autora


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Wszystkie Dzielnice Warszawy - ZGNy, bądź Wydziały Zasobów Lokalowych.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Audyt ZGN-ów we wszystkich Dzielnicach Warszawy. W Dzielnicach, gdzie nie funkcjonują ZGN-y audyt Wydziałów Zasobów Lokalowych, które pełnią funkcję Zarządów Gospodarowania Nieruchomościami.
Opis projektu:
Audyt Warszawskich ZGN-ów w celu zbadania rzetelności i prawidłowości Zarządów Gospodarowania Nieruchomościami oraz w Dzielnicach, gdzie nie funkcjonują ZGN-y - audyt Wydziałów Zasobów Lokalowych w Dzielnicy. Audyt skupiałby się w szczególności na kontroli zasad przyznawania lokali socjalnych i komunalnych. Sprawdzone zostaną czas oczekiwania na lokal, przestrzeganie procedur, kontrola pracy administratorów, ocena natężenia pracy administratorów, godziny pracy, ocena ich pracy ze strony przełożonych, możliwość poradzenia sobie np. z nadmiarem ilości lokali na jednego administratora, etc.

Wnioski z audytu, który wykonywałaby niezależna nie związana z Warszawskim Ratuszem firma, byłby następnie przekazane do Władz Warszawy, Burmistrzów Dzielnic oraz Rady Warszawy.

Audyt zakończyłby się w ciągu roku i oceniał pracę ZGN-ów od początku 2018 roku. Kontrola odbywałaby się we wszystkich 18 Dzielnicach.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Oczekiwanie na lokal socjalny bądź komunalny, często trwa bardzo długo. Często zdarza się, że mieszkańcy podważają decyzje ZGN-ów, czy wydziałów lokalowych. Wskazywane są liczne nieprawidłowości, nie jednoznaczne kryteria przyznawania lokali, etc. Wskazany jest niezależny audyt, który pokaże słabości systemu zarządzania lokalami miejskimi oraz wskaże jak naprawić błędy popełniane przez Warszawskich Urzędników. Skutkiem audytu i wdrożenia działań naprawczych będzie zwiększenie zaufania oraz poprawa rzetelności funkcjonowania ZGN-ów i Wydziałów Zasobów Lokalowych.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • pomoc społeczna
  • pomoc mieszkańcom
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
500 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki