Zarząd Dróg Miejskich - zmiany z 2021-04-29 16:05:06
Powrót do projektu

Piesza Warszawa - nowe i wygodne chodniki na Żoliborzu, Bielanach, Mokotowie, Targówku.

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
1. między Placem Inwalidów a Gen. Zajączka (nieparzysta strona ulicy) - Żoliborz;

2. wzdłuż ulicy Conrada nieparzysta strona ulicy, odc.al.Reymonta- Conrada 3 ) - Bielany;

3. wzdłuż ul. Wiśniowej (odcinek w kierunku Rakowieckiej) - Mokotów; 4. wzdłuż ulicy Wyszogrodzkiej (od ul. Chodeckiej do ul. Rembielińskiej str. południowa) - Targówek

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
W ramach projektu wyremontowane zostaną chodniki wzdłuż

1. między Placem Inwalidów a Gen. Zajączka (nieparzysta strona ulicy) - Żoliborz;

2. wzdłuż ulicy Conrada nieparzysta strona ulicy, odc. al.Reymonta- Conrada 3 ) - Bielany;

3. wzdłuż ul. Wiśniowej (odcinek w kierunku Rakowieckiej) - Mokotów; 4. wzdłuż ulicy Wyszogrodzkiej (od ul. Chodeckiej do ul. Rembielińskiej str. południowa) - TargówekOpis projektu:
W ramach projektu wyremontowane zostaną chodniki:

1. między Placem Inwalidów a Gen. Zajączka (nieparzysta strona ulicy) - Żoliborz;

2. wzdłuż ulicy Conrada nieparzysta strona ulicy, odc. al.Reymonta- Conrada 3 ) - Bielany;

3. wzdłuż ul. Wiśniowej (odcinek w kierunku Rakowieckiej) - Mokotów; 4. wzdłuż ulicy Wyszogrodzkiej (od ul. Chodeckiej do ul. Rembielińskiej str. południowa) - Targówek

W razie problemów w realizacji w projektu w powyższych lokalizacjach, co ujawni się na etapie weryfikacji, autor projektu we współpracy z jednostką weryfikującą wskażą inny chodnik / chodniki do remontu w obrębie danej dzielnicy. Możliwe jest poszerzenie projektu o inne lokalizacje remontu / budowy chodników na etapie weryfikacji projektu.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Poprawa warunków dla pieszych uczestników ruchu.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja publiczna i drogi
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Mickiewicza od Pl. Inwalidów do ul. Zajączka (strona zachodnia)

Chodnik szerokość 2,0-7,0m, 591m² x 400zł/m² = 236.400zł

Pozostałe koszty ok. 20.000zł

Razem 256.000złul. Conrada od al. Reymonta do zjazdu ul. Conrada 3 (strona nieparzysta) odcinek ok 190 m x 3,5 m x 400 = 266 000 złul. Wiśniowej (odcinek w kierunku Rakowieckiej) - Mokotów;

Koszt remontu chodnika – 819 000,00zł

Koszty pozostałe – 40 000,00 zł

Łącznie – 859 000,00 zł ulicy Wyszogrodzkiej (od ul. Chodeckiej do ul. Rembielińskiej) str. południowa – Targówek URD: pozytywna ulicy Wyszogrodzkiej (od ul. Chodeckiej do ul. Rembielińskiej) – Targówek 4 500 m2 x 400 zł = 1 800razem 1 381 000 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
3 181 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki