Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2021-05-25 13:52:34
Powrót do projektu

Piesza Warszawa - nowe i wygodne chodniki na Żoliborzu, Bielanach, Ursynowie, Mokotowie i Targówku

status: Trwa ocenaOceniony negatywnie


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
1. między Placem Inwalidów a Gen. Zajączka (nieparzysta strona ulicy) - Żoliborz;

2. wzdłuż ulicy Conrada nieparzysta strona ulicy, odc.al.Reymonta- Conrada 3 - Bielany;

3. wzdłuż ulicy Rosoła (od parkingu przy ul. Belgradzkiej 3 do ul. Przy Bażantarni ) - Ursynów;

4. wzdłuż ul. Wiśniowej (odcinek w kierunku Rakowieckiej) - Mokotów;

5. wzdłuż ulicy Wyszogrodzkiej (od ul. Chodeckiej do ul. Rembielińskiej str. południowa) - Targówek
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
W ramach projektu wyremontowane zostaną chodniki wzdłuż

1. między Placem Inwalidów a Gen. Zajączka (nieparzysta strona ulicy) - Żoliborz;

2. wzdłuż ulicy Conrada nieparzysta strona ulicy, odc.al.Reymonta- Conrada 3 - Bielany;

3. wzdłuż ulicy Rosoła (od parkingu przy ul. Belgradzkiej 3 do ul. Przy Bażantarni ) - Ursynów;

4. wzdłuż ul. Wiśniowej (odcinek w kierunku Rakowieckiej) - Mokotów;

5. wzdłuż ulicy Wyszogrodzkiej (od ul. Chodeckiej do ul. Rembielińskiej str. południowa) - Targówek
Opis projektu:
W ramach projektu wyremontowane zostaną chodniki:

1. między Placem Inwalidów a Gen. Zajączka (nieparzysta strona ulicy) - Żoliborz;

2. wzdłuż ulicy Conrada nieparzysta strona ulicy, odc.al.Reymonta- Conrada 3 - Bielany;

3. wzdłuż ulicy Rosoła (od parkingu przy ul. Belgradzkiej 3 do ul. Przy Bażantarni ) - Ursynów;

4. wzdłuż ul. Wiśniowej (odcinek w kierunku Rakowieckiej) - Mokotów;

5. wzdłuż ulicy Wyszogrodzkiej (od ul. Chodeckiej do ul. Rembielińskiej str. południowa) - TargówekW razie problemów w realizacji w projektu w powyższych lokalizacjach, co ujawni się na etapie weryfikacji, autor projektu we współpracy z jednostką weryfikującą wskażą inny chodnik / chodniki do remontu w obrębie danej dzielnicy. Możliwe jest poszerzenie projektu o inne lokalizacje remontu / budowy chodników na etapie weryfikacji projektu.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Poprawa warunków dla pieszych uczestników ruchu.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja publiczna i drogi
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Mickiewicza od Pl. Inwalidów do ul. Zajączka (strona zachodnia)

Chodnik szerokość 2,0-7,0m, 591m² x 400zł/m² = 236 . 400zł

Pozostałe koszty ok. 20 . 000zł

Razem 256 .000zł400złul. Conrada od al. Reymonta do zjazdu ul. Conrada 3 (strona nieparzysta) odcinek

Remont chodnika ok 190 m x 3,5 m x 400 = 266 000 złul. Rosoła odcinek - od parkingu przy ul. Belgradzkiej 3 do ul. Przy Bażantarni strona zachodnia .( z wyłączeniem odcinka przy parkingu będącego na gwarancji)

Remont chodnika 310mb*2*400zł/m2 = 248 000 zł

- badanie statyki drzew 7 szt x 3000 zł = 21 000 zł

- technologia airspade 80m2x300 zł= 24 000 zł

Razem 293 000 złul. Wiśniowej (odcinek w kierunku Rakowieckiej) - Mokotów;

Koszt remontu chodnika – 819 000 ,00zł

Koszty pozostałe – 40 000 ,00 Łącznie

Razem – 859 000 ,00ul Wyszogrodzkiej (od ul. Chodeckiej do ul. Rembielińskiej) str. południowa – Targówek 4 500 m2

Zgodnie z opinią ZZW w sprawie ochrony systemu korzeniowego drzew – zwężenie chodnika w zbliżeniu drzew.

Remont chodnika 2950m2 x 400zł = 1 180 000 zł

Budowa chodnika odc. zwężony

120 mb x 2,5m x 400 zł = 120 000 zł

270 mb x 2,5m x 400 zł = 1 800 000 zł razem 3429000 zł 270 000 zł

Rozpłytowanie chodnika do zwężenia 390 mb x 1,5 m x 150 zł = 87 750 zł

Rozpłytowanie chodnika rejon ul. Chodeckiej 10 000 zł

Remont przystanku Wyszogrodzka 02 wraz z wprowadzeniem pasa zieleni 100 000 zł

Chodnik przy przejściu dla pieszych 10 000 zł

Dokumentacja projektowa 40 000 zł

Razem – 1 817 750 złŁącznie 3 492 150 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
3 429 000492 150,00 zł

Dokumenty

Załączniki