Autor projektu - zmiany z 2021-01-25 23:59:04
Powrót do projektu

Bezpieczne i zielone ulice Warszawy III

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ulice Warszawy:

Chruściela Montera

Bronisława Czecha

Egipska

Grochowska

pl. Hallera

Kirasjerów

Krucza

Międzynarodowa

Popiełuszki

Radzymińska

Saska

Trakt Brzeski

Trakt Lubelski

Wileńska

Zamoyskiego

Zwycięzców
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
OCHOTA – PRAGA POŁUDNIE – PRAGA PÓŁNOC – REMBERTÓW – ŚRÓDMIEŚCIE – WAWER – WESOŁA – ŻOLIBORZCelem projektu jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg oraz zwiększenie przestrzeni terenów zieleni w pasie drogowym na ulicach Ochoty, Pragi Południe, Pragi Północ, Rembertowa, Śródmieścia, Wawra, Wesołej i Żoliborza.
Opis projektu::
Chruściela "Montera" - odc. Strażacka - RepublikańskaNasadzenie szpaleru drzew na wewnętrznym pasie (przy wyspie centralnej), zmiana przekroju ulicy do jednego pasa celem poprawy bezpieczeństwa i wytyczenia miejsc do parkowania równoległego na jezdni oraz pasa rowerowego.Bronisława CzechaProponuje sięv wytworzenie szpaleru drzew (około 50 drzew) i nasadzenia bylin po północnej stronie ul. Bronisława Czecha od numeru 37 w pobliżu Potockich do ul. Kościuszkowskich. Projekt wykonawczy powinien przewidywać w przyszłości budowę drogi rowerowej i zapewniać wjazdy do posesji. Dodatkowo proponuje się przebudowę przystanku Trawiasta 01 w taki sposób, aby peron przystankowy znajdował się na terenie obecnej zatoki, a postój odbywał się na początku dodatkowego pasa (obecnie autobusy wjeżdżając do zatoki muszą gwałtownie skręcać najpierw zmieniając pas ruchu, a następnie wjeżdżać do zatoki.Egipska - odc. Lotaryńska - AfrykańskaWymiana nawierzchni chodnika (po wschodniej stronie) oraz wyznaczenie równoległych miejsc postojowych na jezdni ( po zachodniej stronie_ celem pozostawienia minimum 2 metrów chodnika dla pieszych. Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego typ U-12c tam gdzie będzie to konieczne by zapobiec nielegalnemu parkowaniu poza zatokami.Grochowska - odc. Lubelska - Modrzewiowa/KaleńskaRozpłytowanie fragmentu terenu zabezpieczonego słupkami w rejonie ul. Terespolskiej.

Rozpłytowanie fragmentów terenów niewykorzystywanych do ruchu pieszych oraz parkowania na odc. Mińska – Lubelska.

Poszerzenie pasa zieleni pomiędzy jezdniami na odc. Gocławska - Terespolska, zmiana ponadnormatywnej szerokości pasów do szerokośic 3,0-3,25 dzięki czemu powstanie możliwość wyznaczenie pasa postojowego

Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego typ U-12C w okolicy wjazdów przy budynku Grochowska 309/317 i przystanku Gocławska 02 by zapobiec nielegalnemu parkowaniu na przystanku oraz z dala od krawędzi jezdni.

Rozpłytowanie fragmentu terenu zabezpieczonego słupkami na odc. Podskarbińska - Siennicka (strona północna). Zastąpienie terenów wyłączonych (P-21) terenami zieleni.

Nasadzenie 34 drzew o obwodach 30-35 cm.Kirasjerów - odc. Grenadierów - Kirasjerów 4Nasadzenie drzew oraz montarz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego typ U-12c przy budynku Kirasjerów 4 na rogu Kirasjerów i drogi wewnętrznej.Krucza - odc. al. Jerozolimskie - PięknaProjekt polega na zmianie organizacji ruchu na ulicy Kruczej poprzez przeniesienie parkowania na jezdnię i wyznaczenie pasów rowerowych oraz poprawę bezpieczeństwa poprzez stworzenie dodatkowych przejść dla pieszych zgodnie z interpelacją radnego Piotra Żbikowskiego oraz projektem ogłoszonym w 2019 roku:

https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,25449235,mieszkancy-pokonali-opor-wiceprezydenta-soszynskiego-w-2020.html

"Dyrektor Domaradzki widziałby na całej długości ul. Kruczej. - W naszej ocenie obecnie jest ona przewymiarowana - zgadza się z mieszkańcami."Międzynarodowa - odc. Waszyngtona - al. Stanów ZjednoczonychRozpłytowanie przestrzeni zasłupkowanych i/lub wyłączonych z ruchu.

Uzupełnie szpaleru drzew po stronie wschodniej drzewami o obwodach 30-35 cm.

Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego typ U-12c by zapobiec nielegalnej i niebezpiecznej jeździe wzdłuż po chodnikach.Popiełuszki - odc. Pl. Grunwaldzki - SłowackiegoPo zachodniej stronie ulicy należy przenieść parkowanie na jezdnię. Fragmenty miedzy drzewami należy rozpłytować dzięki czemu powstanie szeroki pas zieleni biegnący wzdłuż ulicy i oddzielający pieszych od jezdni.

Po stronie wschodniej należy wyznaczyć dwukierunkową drogę dla rowerów na wewnętrznym pasie jezdni. Droga dla rowerów połączy istniejące ścieżki rowerowe między placem Grunwaldzkim a ulicą Słowackiego.Radzymińska - odc. Kawęczyńska - OtwockaProjekt zakłada usunięcie nadmiarowego asfaltu oraz kostki betonowej i nasadzenia zieleni w uwolnionych miejscach, komplementarne względem zrealizowanego jesienią 2020 roku projektu z Budżetu Obywatelskiego o nazwie Zielona "Mała" Radzymińska. Koncentruje się na powierzchniach wyłączonych z ruchu (obecnie zabezpieczonych tymczasowymi, czerwonymi wysepkami z tworzyw sztucznych lub pokrytych kostką betonową) oraz fragmentach ulicy, na których zaszło stosunkowo niewiele zmian, tj. okolic bazaru Szmulki oraz skrzyżowania z ul. Otwocką. Dodatkowym celem jest łączenie obszarów przeznaczonych pod zieleń z już istniejącymi misami na drzewa i krzewy, aby zwiększyć powierzchnię biologicznie czynną, zredukować efekt miejskiej wyspy ciepła oraz zwiększyć naturalną retencję wody deszczowej.Saska - odc. Zwycięzców - al. Stanów ZjednonoczonychWymiania nawierzchni chodników, powiększenie terenów zieleni oraz nasadzenia wysokich drzew (Jesiony amerykańskie zgodnie z rekomendacją ZZW) poprzez rozpłytowanie obecnie zasłupkowanych lub zabetonowanych przestrzeni.

Uzupełnienie szapeleru drzew zgodnie z MPZP obszaru Saskiej Kępy.Trakt BrzeskiProponuje się utworzenie po obu stronach ulicy szpaleru drzew od ul. Cieplarnianej skrzyżowania z ul. Jana Pawła i Piłsudskiego (DW 638). Obecnie cały kilkumetrowy pas po obu tronach to wyjeżdżone klepisko. Warto więc przeznaczyć część na posadzenie drzew.Trakt LubelskiProponuje się wytorzenie szpaleru drzew po stronie wschodniej Traktu Lubelskiego pomiędzy ul. Płowiecką a Rabatową. Obecnie od krawężnika do płotów (granicy działki drogowej jest 7 metrów. W tych 7 metrach jest możliwość zrobienia 2 metrowego chodnika, parkowania równoległego niemal na całej długości, jeśli nie ma wjazdów (2,5 metra) i szpalerów drzew (misy 3 metry na 5 metrów).Wileńska - odc. Targowa - Konopacka/RzeszotarskaProjekt zakłada przeniesienie skośnego parkowania z północnej strony na jezdnię na prawym pasie ruchu w kierunku Targowej. Przestrzeń będzie można wykorzystać na wytyczenie pasa zieleni, który by połączył misy, w których już teraz rosną drzewa. Analogicznie po stronie południowej stronie gdzie parkowanie już zostało przeniesione na jezdnię dzięki poszerzeniu SPPN. Dodatkowo miejsca wyłączone z ruchu w okolicach skrzyżowań z Zaokopową, Konopacką, Rzeszotarskiej, Inżynierską oraz Targową można przeznaczyć na ogrody deszczowe podobnie jak powstało to na ul. Francuskiej.Zamoyskiego - odc. Zieleniecka - LubelskaZmiana parkowania skośnego na równoległe od bramy/wjazdu do Teatru Powszechnego (Zamoyskiego 20) do bramy nieruchomości Zamoyskiego 28/30 i przeniesienie na pas ruchu kończący się przed rogatką. Wykorzystaną przestrzeń (pas asfaltu) proponuję przeznaczyć na tymczasowy chodnik (w przyszłości do wykorzystania na drogę dla rowerów). Przy budynku/murze nieruchomości Zamoyskiego 24/26 proponuje się wytworzenie szpaleru 9między chodnikiem a krawężnikiem), a przy nieruchomości Zamoyskiego 26a połączenie mis, uzupełnienie drzew. Dodatkowo przewiduje się rozpłytowanie i posadzenie nowych drzew przy nieruchomości Zamoyskiego 28/30, gdzie nie ma parkowania aż do Rogatki Grochowskiej uwzględniając w przyszłości powstanie drogo rowerowej).Zwycięzców - odc. Międzynarodowa - KatowickaNasadzenie drzew o obwodach 30-35 cm na odcinku Nobla-Saska, usunięcie dwóch niebezpiecznych miejsc postojowych przy skrzyżowaniu z ul. Saską.

Wyznaczenie pasa do parkowania równoległego (P-19) na odcinku Nobla - Aldony po stronie północnej.

Rozpłytowanie na odcinku Francuska - Poselska (strona północna) celem poszerzenie terenów zieleni zgodnie z MPZP obszaru Saskiej Kępy.

Rozpłytowanie w miejscu d. kiosku przy Międzynardowej i nasadzenie drzew o obwodach 30-35 cm.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Kontynuacja projektów pt. "Zielona i bezpieczna Francuska" oraz "Zielone i bezpieczne ulice Pragi Południe II", które wygrały w poprzednich latach i okazały się dużym sukcesem wśród mieszkańców, którzy pragną zielonych i bezpiecznych ulic w Warszawie.Bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Walka ze skutkami kryzysu klimatycznego poprzez zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej i zieleni - mała retencja, cień, filtrowanie powietrza, walka z hałasem

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja publiczna i drogi
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
3 456 789,00 zł

Dokumenty

Załączniki