Wydział Inwestycji dla Dzielnicy Białołęka - zmiany z 2021-04-21 15:14:40
Powrót do projektu

Budowa boiska wielofunkcyjnego na Żeraniu, przy ul. Kaczorowej 11

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Białołęka
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Kaczorowa 11 w Warszawie (dawna ul. Marywilska 44)
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
działka ewidencyjna nr 14/18 (dawna działka nr 8) z obrębu 4-07-02, boisko ma być zlokalizowane na niezabudowanej części działki

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada budowę boiska wielofunkcyjnego, o wymiarach 20x40 m, o nawierzchni poliuretanowej do gry w piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę oraz piłkę nożną.
Opis projektu:
Projekt przewiduje budowę boiska wielofunkcyjnego, o wymiarach 30x50 m, o nawierzchni poliuretanowej do gry w piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę oraz piłkę nożną. Obiekt będzie dostępny dla wszystkich bez względu na wiek i bez ograniczeń czasowych.

Boisko zostanie wyposażone w ogrodzenie o wysokości 4m oraz piłkochwyty o wysokości 6m. Projektowana powierzchnia boiska zapewni również odpowiednie, bezpieczne wybiegi.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
W najbliższej okolicy brakuje pełnowymiarowego boiska wielofunkcyjnego. Powstające w okolicy nowe bloki, osiedla powodują konieczność powstania miejsc użyteczności publicznej, służących zwłaszcza popularyzacji aktywności fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Uprawianie sportu jest najlepszym sposobem spędzania wolnego czasu.

Jak wskazują najnowsze dane statyczne otyłość wśród Polaków dotyczy 26% społeczeństwa i, co jest warte podkreślenia, dotyczy też osób najmłodszych, dlatego też wszelkie inicjatywy służące poprawie ww. danych powinny mieć charakter priorytetowy.

Najnowsze (2018 r.) wstępne wyniki badania zachowań zdrowotnych młodzieży w wieku 11-15 lat (międzynarodowe badanie HBSC, w którym od wielu lat uczestniczy również Polska) wskazują, że nadmierna masa ciała występuje u 29,7% chłopców i 14,3% dziewcząt (wg kryteriów WHO, 2007). Odsetki te są wyższe o kilka procent w porównaniu do wyników edycji tego badania z 2014 r. W latach 2014-2018 odsetek młodzieży z nadmierną masą ciała wzrósł z 19,9% do 21,7%.

Aktywnie spędzony czas na boisku to doskonała alternatywa dla, tak popularnego w dzisiejszych czasach, siedzącego trybu życia.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • sport
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Boiska o wymiarach 20x40m

1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z zgłoszeniem i wszystkimi operatami jeżeli będzie wymagalne - 55 000 zł

2. Wycinka drzew i krzewów – 33 000 zł

3. Prace ziemne, profilowanie, kruszywo, obrzeża betonowe, zagęszczenie wraz z warstwą odsączającą z piasku – 239 785,06 zł

4. Nawierzchnia poliuretanowa - 290 000,00 zł

5. Dostawa i montaż sprzętu, piłkochwyty, ogrodzenie, furtki – 210 000,00 zł

6. Koszty nadzoru inwestorskiego - 25 000 zł

Razem koszt: 852 785,06 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
800 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • mapa boisko.png