Autor projektu - zmiany z 2021-01-14 13:51:51
Powrót do projektu

Ochrona stawu i bezpieczeństwo dzieci (kontynuacja z 2021r)

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:

Skarpa Warszawska, Dolna, Konduktorska
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Staw i łąka przy ul Dolnej /Skarpa Warszawska, Dolna, Konduktorska/

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
1/Celem projektu jest ochrona stawu przy Dolnej, ochrona unikatowej przyrody, w tym siedliska różnych gatunków ptaków

2/Instalacja 3 latarni solarnych przy placu zabaw, zapewni dzieciom bezpieczeństwo i możliwość korzystania z placu po zmierzchu

3/ kosze i ławki pozwolą mieszkańcom na odpoczynek w otoczeniu unikalnej i czystej przyrody

4/ 8 drzew
Opis projektu:
1/ Celem projektu jest ochrona stawu w okresie lęgowym ptaków, tj. od 1 kwietnia do 30 września, przez 24 godz. na dobę

Poprzedni projekt skupił się na przywrócenie walorów przyrodniczych stawu, wzrostu bioróżnorodności, poprawy warunków bytowania zwierząt i ptaków w środowisku miejskim.

Obecnie bardzo ważną sprawą jest ochrona stawu, siedlisk ptaków, a także gniazd i młodych w szczególności przed psami i wandalami.

W zeszłym roku zginęło 7 dorosłych łysek i 18 młodych. Niszczone przez psy są również gniazda kaczek, roślinność brzegowa, a zarazem siedliska ptaków. Wandale upodobali sobie ławki i kosze, które lądują w stawie.

2/ ( 3 latarnie solarne na placu zabaw) W tym roku rozpoczęto budowę naturalnego placu zabaw, który wtopiony jest w piękną dziką przyrodę. Niestety duże zazielenienie terenu, odległość od bloków i brak latarni, sprawia że po zmroku światło nie dociera do placu zabaw i stwarza poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci i ich rodziców, a także dla mieszkańców wychodzących na spacery.

3/ ( 6 ławek, w tym 2 na placu zabaw i 4 na terenie łąki oraz 4 kosze)

Ławki i kosze pozwolą mieszkańcom na korzystanie z piękna natury w czystym środowisku, a właściciele psów będą mieli gdzie wyrzucać nieczystości po swoich czworonogach.

Nasz projekt, poza w/w bezpieczeństwem i ochroną, przyczyni się również do obrony zainwestowanych w zeszłym roku funduszy z budżetu obywatelskiego
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
1/ Zamierzeniem projektu jest bezpieczeństwo i ochrona walorów przyrodniczych stawu, warunków bytowania zwierząt i ptaków w środowisku. W zeszłym roku zginęło 7 dorosłych łysek i 18 młodych. Niszczone przez psy są również siedliska innych gatunków ptactwa, roślinność brzegowa, a także inne żywe istoty żyjące w stawie . Wandale upodobali sobie ławki i kosze, ale również opony, rowery itp

Jak wynika z powyższego, ochrona stawu pomoże również zapobiec powstaniu wysypiska śmieci, które z pewnością nie będzie służyło mieszkańcom i przyrodzie

2/Umieszczenie latarni przy placu zabaw, zapewni bezpieczeństwo dzieciom i ich rodzicom, oraz pozwoli na korzystanie z urządzeń po zmierzchu, szczególnie w miesiącach jesiennych.

3/Ławki i kosze pozwolą mieszkańcom na korzystanie z uroku tego unikalnego miejsca, a właściciele psów, będą mogli sprzątać po swoich pupilach i korzystać z koszy

Bezpieczeństwo unikalnego terenu w tym oczyszczonego stawu, jest w tym projekcie podstawą

Nasz projekt, przyczyni się również do obrony zainwestowanych w zeszłym roku funduszy z budżetu obywatelskiego

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • edukacja
 • kultura
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • zieleń miejska
 • komunikacja społeczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością
 • Wszyscy mieszkańcy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
145 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • Bez tytułu.png