Autor projektu - zmiany z 2021-06-01 19:56:49
Powrót do projektu

Uzupełnienie sieci dróg rowerowych

status: Dopuszczony do głosowaniaWycofany przez autora


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Projekt zostanie zrealizowany:

1. Mokotów: Trasa Siekierowska,

2. Żoliborz: al. Jana Pawła II.

3. Śródmieście: al. Jana Pawła II;

4. Praga-Południe: Omulewska-Filomatów;

5. Białołęka: Modlińska
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
W ramach projektu zostaną przewidziane inwestycje w następujących lokalizacjach:

1) Remont drogi dla rowerów: Trasa Siekierkowska (fragmenty: przy ZUS i od mostu do sanktuarium);

2) Remont drogi dla rowerów: al. Jana Pawła II (Rondo Radosława – al. Wojska Polskiego, strona zachodnia);

3) Budowa łącznika rowerowego: Omulewska – Filomatów – Park Znicza;

4) Budowa drogi dla rowerów: Modlińska (strona wschodnia: od ul. Kowalczyka do ul. Ekspresowej);

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt polega na uzupełnieniu dróg rowerowych w wybranych lokalizacjach o brakujące odcinki i modernizacje istniejących dróg rowerowych w celu uzyskania spójnego rowerowego systemu transportowego.
Opis projektu:
Projekt polega na uzupełnieniu dróg rowerowych w wybranych lokalizacjach o brakujące odcinki i modernizacje istniejących dróg rowerowych, tam gdzie bywają konflikty z pieszymi lub jest obecnie słaba nawierzchnia.W ramach projektu planowana jest budowa oraz remont dróg dla rowerów w poniższych lokalizacjach:

1) Remont drogi dla rowerów: Trasa Siekierkowska (fragmenty: przy ZUS i od mostu do sanktuarium);

2) Remont drogi dla rowerów: al. Jana Pawła II (Rondo Radosława – al. Wojska Polskiego, strona zachodnia);

3) Budowa łącznika rowerowego: Omulewska – Filomatów – Park Znicza;

4) Budowa drogi dla rowerów: Modlińska (strona wschodnia: od ul. Kowalczyka do ul. Ekspresowej);
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Infrastruktura rowerowa jest w Warszawie niespójna. Warto, aby tworzyła sieć, po której można bez problemów jeździć rowerem. Wybrane ulice charakteryzują się dużym ruchem samochodowym, na których rowerzyści mogą odczuwać dyskomfort. Wybrane do modernizacji odcinki były projektowane przed wprowadzeniem standardów projektowych. Modernizacja powinna wyeliminować konflikty pomiędzy rowerzystami a pieszymi, jednocześnie poprawiając jakość nawierzchni dróg rowerowych (asfalt) i chodników, o ile ich stan jest niezadowalający.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja publiczna i drogi
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Kosztorys:

1) Remont drogi dla rowerów: Trasa Siekierkowska (fragmenty: przy ZUS i od mostu do sanktuarium): 1 860 000 zł;

2) Remont drogi dla rowerów: al. Jana Pawła II (Rondo Radosława – al. Wojska Polskiego, strona zachodnia): 1 216 000 zł

3) Budowa łącznika rowerowego: Omulewska – Filomatów – Park Znicza: 21 747 zł,

4) Budowa drogi dla rowerów: Modlińska (strona wschodnia: od ul. Kowalczyka do ul. Ekspresowej): 2 500 000 zł

suma: 5 597 747 zł;
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
5 597 747,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • 666 al jana pawla ii i filomatow.jpg
  • 666 modlinska.jpg
  • 666 trasa siekierkowska.png