Wydział Zrównoważonej Mobilności w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2021-04-30 14:06:01
Powrót do projektu

Nowe drogi dla rowerów

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie: Grzymały-Sokłowskiego (strona północna, odcinek od Alei Jerozolimskich do Białobrzeskiej plus wlot w Barską); Kaliskiego (od końca infrastruktury naprzeciw biblioteki do Kocjana i od Kocjana do S8), Marszałkowska (strona wschodnia Świętokrzyska - Widok), Mozaikowa (pomiędzy infrastrukturą przy Panny Wodnej a Szafirową, Grochowska po stronie południowej pomiędzy Czapelską a Mlądzką, Mehoffera (odcinek Ordonówny - Modlińska), Mehoffera (Myśliborska – Orszady),
Światowida (Ćmielowska - Mehoffera przy bazarku), Bulwar - al. Wedla, Płocka (Wolska – Kasprzaka), Św. Wincentego (Rondo Żaba - Kołowa), Cyrulików (do pętli autobusowej do przystanku kolejowego - Wesoła), Korkowa - Warszawska (po stronie północnej od Korkowej 167 do zakrętu i dalej działką drogową gminną do Jagiellońskej W), Filipiny Płaskowickiej (od Lanciego do Pileckiego nad tunelem), Żegańska - Al. Dzieci Polskich, Powstańców Śląskich pomiędzy Piastów Śląskich a Rostworowskiego, Al.. Jana Pawła II (Rondo Radosława ul. Błońska- Al.. Wojska Polskiego strona wschodnia), Fieldorfa (odc. Jana Nowaka Jeziorańskiego - Perkuna), Jana Nowaka Jeziorańskiego (Poligonowa - Fieldorfa), Trasa Siekierkowska (Wał Miedzeszyński - Bora-Komorowskiego), Grochowska (Grochowska 230 - ul. Garwolińska), teren Symfonii Varsovii przy Terespolskiej, Al. USA (Grenadierów - Garibaldiego) , działka 6/1 i 6/14 z obrębu 3-01-20, działki miejskie w rejonie Kozielskiej, Szamockiej, Ficowskiego
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Projekt zostanie zrealizowany w przedmiotowych lokalizacjach:

1. Modernizacja drogi dla rowerów po wschodniej stronie al. Jana Pawłą II (od al. Wojska Polskiego do ul. Błońskiej);

2. Modernizacja drogi dla rowerów po stronie wschodniej ul. Fieldorfa (od Perkuna do al. Nowaka-Jeziorańskiego);

3. Modernizacja drogi dla rowerów wzdłuż trasy Siekierkowskiej (odcinek od Wału Miedzeszyńskiego do Bora-Komorwoskiego);

4. Modernizacja drogi dla rowerów

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt polega na uzupełnieniu dróg rowerowych w wybranych lokalizacjach o brakujące odcinki i modernizacje istniejących dróg rowerowych w celu uzyskania spójnego rowerowego systemu transportowego.
Opis projektu:
Projekt polega na uzupełnieniu dróg rowerowych w wybranych lokalizacjach o brakujące odcinki i modernizacje istniejących dróg rowerowych tam gdzie bywają konflikty z pieszymi lub jest obecnie słaba nawierzchnia.W ramach projektu planowana jest budowa ma następujących ulicach: - Grzymały-Sokłowskiego (strona północna, odcinek od Alei Jerozolimskich do Białobrzeskiej plus wlot w Barską). Skrzyżowania są już zrobione i dostosowane. 400 metrów 290 000 zł - Urbanowicza/d.Kaliskiego - (od końca infrastruktury naprzeciw biblioteki do ul. Kocjana i od ul. Kocjana do nieoznakowanej infrastruktury przy węźle z S8) 440 metrów i 460 metrów łącznie 900 metrów 400 000 zł - Marszałkowska (strona wschodnia Świętokrzyska - Widok) zgodnie z koncepcją zazielenia ulicy ZZW (tylko droga dla rowerów) 510 metrów, 350 000 zł - Mozaikowa (pomiędzy infrastrukturą przy Panny Wodnej a Szafirową, czyli infrastrukturą wybudowaną przez GDDKiA, po wschodniej stronie słupa energetycznego) 450 metrów, 200 000 zł - Grochowska po stronie południowej pomiędzy Czapelską a Mlądzką przykładowo zgodnie z przebiegiem zaproponowanym w załączniku 730 metrów 400 000 zł - Mehoffera (odcinek Ordonówny - Modlińska) jako dowiązanie osiedla Nowodwory do infrastruktury rowerowej w ul. Modlińskiej 500 metrów 340 000 zł - Mehoffera (Myśliborska – Orszady) ciąg rowerowo-pieszy przez teren parku zgodnie z przebiegiem zaproponowanym w konsultacjach zazielenienia ulicy Mehoffera (oddalenie od jezdni), 400 metrów, 300 000 zł - Światowida (Ćmielowska - Mehoffera przy bazarku - połączenie infrastruktury wybydowanej fragmentarycznie przez Tramwaje Warszawskie) łącznie 300 metrów 200 000 zł - oznakowanie Bulwaru al. Wedla jako ciągu pieszo-rowerowego plus wykonanie zjazdów przy Międzynarodowej i Lubelskiej (wysokie krawężniki) bez zmiany nawierzchni 120 metrów 50 000 zł - Płocka (Wolska – Kasprzaka jako dowiązanie do wybudowanej infrastruktury przez metro celem dojazdu do stacji metra) 250 metrów 200 000 zł - Św. Wincentego (Rondo Żaba - Kołowa) Kołowa (do końca) 450 metrów 250 000 zł - Cyrulików (do pętli autobusowej do przystanku kolejowego - Wesoła) cpr szerokości 2-2,5 metra 3115 metrów 1 200 000 zł - Korkowa - Warszawska (po stronie północnej od Korkowej 167 do zakrętu i dalej działką drogową gminną do Jagiellońskej W) 1580 metrów 500 000 zł - Filipiny Płaskowickiej (od Lanciego do Pileckiego nad tunelem) 1200 metrów 600 000 zł - ciąg Żegańska - Al. Dzieci Polskich od Szpotańskiego do Czarnołęckiej (na Żegańskiej wydzielona z jezdni lub pasy rowerowe, a na Dzieci Polskich po stronie południowej częściowo wydzielone z pasa ruchu) 1500 metrów 700 000 zł - aL. USA (odcinek Grenadierów - Garibaldiego po stronie zachodniej wraz z nowym chodnikiem i nowymi miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi na pasie jezdni w zamian za likwidację parkingu grodzonego na chodniku 300 metrów 200 000 zł - Łącznik pomiędzy Jana Nowa-Jeziorańskiego z Al. USA 100 metrów 80 000 zł - ciąg pieszo-rowerowy z nawierzchni przepuszczalny łączący ulicę Ostroroga po żoliborskiej stronie z ulicą Ficowskiego i łączący al. Prymasa Tysiąclecia z ul. Szamocką, 700 metrów 500 000 zł - ciąg pieszo-jezdny w miejscu tłucznia przy wejściu z Terespolskiej na teren Symfonii Varsovia (Wydziału Weterynarii) Ponadto zaplanowano modernizację dróg rowerowych: 7. Powstańców Śląskich pomiędzy Piastów Śląskich a Rostworowskiego 200 metrów 100 000 zł 9. Al.. Jana Pawła II (modernizacja Rondo Radosława - Al.. Wojska Polskiego strona wschodnia) 700 metrów – koszt 350 000 zł 15. Fieldorfa modernizacja po obu stronach pomiędzy Jana Nowaka-Jeziorańskiego a Perkuna wraz z nasadzeniem drzew i bylin 2 x 300 m = 350 000 zł 49. Jana Nowaka Jeziorańskiego (Poligonowa - Fieldorfa modernizacja) 1000 metrów 400 000 zł 66. Trasa Siekierkowska (odc. Wał Miedzeszyński - Bora-Komorowskiego) 1000 metrów 400 000 zł Dodatkowo projekt przewiduje sfinansowanie po stronie północnej pomiędzy budynkiem Grochowska 230 a ul. Garwolińska poprawy ruchu pieszego (bez remontu chodnika) poprzez uporządkowanie parkowania (doprowadzenie do przepisów o ruchu drogowych i do ilości pieszych) oraz uporządkowanie pasów ruchu (wprowadzenie lewoskrętów i prawoskrętów) 700 metrów 200 000 zł

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Infrastruktura rowerowa jest w Warszawie niespójna. Warto, aby tworzyła sieć, po której można bez problemów jeździć rowerem. Wybrane ulice charakteryzują się dużym ruchem samochodowym, na których rowerzyści mogą odczuwać dyskomfort. Wybrane do modernizacji odcinki były projektowane przed wprowadzeniem standardów projektowych. Modernizacja powinna wyeliminować konflikty pomiędzy rowerzystami a pieszymi, jednocześnie poprawiając jakość nawierzchni dróg rowerowych (asfalt) i chodników, o ile ich stan jest niezadowalający.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja publiczna i drogi
  • przestrzeń publiczna
  • sport
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
4 950 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • nowe drogi dla rowerow.png
  • nowe drogi dla rowerow.pdf