Wydział Zrównoważonej Mobilności w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2021-04-27 11:31:42
Powrót do projektu

Wygodne drogi dla rowerów

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie: w większości
ulice ZDM: Aleje Jerozolimskie (Popularna - Poznańska), Prymasa Tysiąclecia przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich, Marszałkowska (Królewska - Pl. Bankowy), Płowiecka po stronie południowej (Edisona – Marysińska), Białoborska i działka drogowa 3/7 z obrębu 3-11-01, Grenadierów (Lubomira - Al.. USA), Domaniewska płn (Samochodowa - Wołoska), Postępu, Towarowa (Campanile - Al.. Jerozolimskie), Świderska (Ćmielowska - Mehoffera) i Mehoffera (Świderska - Światowida), Grochowska płn (Olszynki Grochowskiej - Marsa), Al. Sokołowskiego "Grzymały"), Al. Jana Pawła II (odc.Nowolipki – Anielewicza), Zamoyskiego (Sokola - Lubelskiej) Al. Zielenicka, Batalionu AK Karpaty, Sokola (pomiędzy końcem drogi a Zamoyskiego), Powązkowska pomiędzy Jana Pawła II a Burakowską, Korkowa (PKP Gocławek - Kościuszkowców), Wspólna w Wesołej, ulice Kilińskiego w Wesołej z ulicą Długą i Wspólną działki 4/2 z obrębu 8-02-01 oraz 1/7 i 2/5 z obrębu 8-03-01; Rembielińska, Matki Teresy z Kalkuty pomiędzy Ogińskiego i Rembielińską, Odrowąża, Kasprzaka pomiędzy Prymasa Tysiąclecia a Brylowskąłącznik ulicy Długiej w Wesołej z ulicą Grzybową; Rembielińska.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt polega na uzupełnieniu dróg rowerowych w wybranych lokalizacjach w całej Warszawie o brakujące odcinki oraz modernizacje istniejących dróg rowerowych w celu uzyskania spójnego rowerowego systemu transportowego.
Opis projektu:
Projekt polega na uzupełnieniu dróg rowerowych w wybranych lokalizacjach o brakujące odcinki i modernizacje istniejących dróg rowerowych tam gdzie bywają konflikty z pieszymi lub jest obecnie słaba nawierzchnia.W ramach projektu planowana jest budowa dróg rowerowych na następujących ulicach:

- Aleje Jerozolimskie - od E.Plater do planowanych przejazdów na wysokości Poznańskiej, po stronie północnej. 290 metrów 300 000 zł - Prymasa Tysiąclecia, dojazdy do wiaduktu autobusowego nad Prymasa (po obu stronach) od Ronda Zesłańców Syberyjskich. 146 metrów i 130 metrów 350 000 zł - Marszałkowska (odc. Królewska - Pl. Bankowy po stronie zachodniej) 500 metrów, 400 000 zł - Płowiecka po stronie południowej (Edisona – Marysińska z łącznikiem w Wydawniczą i z uwzględnieniem prowadzenia ruchu przez ulicę Białoborską na zasadach ogólnych) i przebudową zatoki przystanku Trawiasta po stronie północnej) 900 metrów 1 500 000 zł - Grenadierów po stronie wschodniej (odc. Lubomira - Al.. USA) 600 metrów 300 000 zł - Domaniewska po stronie północnej (Samochodowa - Wołoska) 320 metrów 200 000 zł - Postępu 300 metrów 200 000 zł - Towarowa (Campanile - Al.. Jerozolimskie - wydzielenie z jezdni poprzez zmianę malowania) 100 metrów 10 000 zł - Świderska (Ćmielowska - Mehoffera) i Mehoffera (Świderska - Światowida) 950 metrów 450 000 zł - Grochowska (odcinek Olszynki Grochowskiej - Marsa po stronie północnej) 400 metrów 250 000 zł - Al. łącznik ulicy Długiej w Wesołej z ulicą GrzybowąPonadto zaplanowano modernizację dróg rowerowych na następujących ulicach:

- Al. Jana Pawła II (odc.Nowolipki – Anielewicza) 350 metrów 200 000 zł- Zamoyskiego po stronie południowej (od skrzyżowania ul. Sokolej do istniejącego ciągu pieszo rowerowego w Al. Zielenickiej) 340 metrów 250 000 zł - Zamoyskiego (od ciągu pieszo-rowerowego w Al. Zielenickiej do ul. Mińskiej po stronie południowej ul. Zamoyskiego, ominięcie pętli tramwajowej od zachodu, wykorzystanie pasa manewrowego do parkowania i kawałka jezdni pod drogę rowerową, plus realizacja przejazdów na zasadzie wspólnej blendy) 700 metrów 1000000 zł - łącznik na Siekierkach w Batalionu AK Karpaty 25 metrów 25 000 zł - Sokola (pomiędzy końcem drogi oddanym w grudniu 2020 r. a Zamoyskiego 250 metrów 350 000 zł - Powązkowska - Dzika po stronie północnej pomiędzy al. Jana Pawła II a Burakowską (połączenie do tego co planuje deweloper) 400 000 zł - Korkowa (wydzielenie z szerokiej jezdni pomiędzy PKP Gocławek a Kościuszkowców) 1300 metrów, 600 000 zł - Wspólna w Wesołej od Ronda Alberta do istniejącej drogi dla rowerów zgodnie z SOR 470 metrów, 230 000 zł - utworzenie z nawierzchni mineralnej, przepuszczalnej połączenia ulicy Kilińskiego w Wesołej z ulicą Długą i Wspólną 1300 metrów 600 000 zł Ponadto zaplanowano modernizację dróg rowerowych na następujących ulicach: - Aleje Jerozolimskie (odc. Bitwy Warszawskiej 1920 r. - Grzymały-Sokołowskiego, około 600 metrów) ograniczenie zakresu do odcinków: rondo Zesłańców Syberyjskich - granica inwestycji Tramwajów Warszawskich, granica inwestycji Tramwajów Warszawskich- Dworzec Zachodni, Dworzec Zachodni – Grzymały-Sokołowskiego Remont chodnika: 250 m x 3 m x 400 zł/m2 = 300 000 zł Remont drogi dla rowerów: 600 m x 2 m x 400 zł/m2 = 480 000 zł Przygotowanie i wdrożenie czasowej organizacji ruchu – 10 000 zł Łącznie: 790 000 zł - Rembielińska pomiędzy z Kondratowicza a Bartniczą z zamianą miejsc parkingowych z prostopadłych na równoległe i zamianą z chodnikiem Rembielińska pomiędzy granicą robót metra a Bartniczą z zastosowaniem separatorów parkingowych w zatoce przy Galerii Rembielińska, 550 metrów 500 000 zł- Matki Teresy z Kalkuty pomiędzy Ogińskiego i Rembielińską (przesunięcie 1 latarni i korekta krawężnika) mniej więcej zgodnie z tym co w załączniku 350 metrów 300 000 zł - Odrowąża przy 100 metrów przy Rondzie Żaba, po 200 metrów przy wejściach z wydzieleniem drogi rowerowej od chodnika, likwidacją nieużywanej zatoki przy Staniewickiej w celu zwiększenia obszaru na handel 400 000 zł - Kasprzaka pomiędzy Prymasa Tysiąclecia a Brylowską 600 metrów 284 000 zł - Aleje Jerozolimskie (po obu stronach odc. Śmigłowca - Popularna z poszerzeniem i uwzględnieniem dwukierunkowego ruchu na wjazdach i zjazdach z wiaduktu nad linią kolejową) 500 000 zł Ponadto przewiduję budowę dwóch przejść przez Al. Zielenieckiej z Błoni do Parku Paderewskiego (Skaryszewskiego) jako połączenie miejsc do biegania (Stadion, błonia i Park Paderwskiego/Skaryszewski) 40 000 zł tam, gdzie to możliwe)
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Infrastruktura rowerowa jest w Warszawie niespójna. Warto, aby tworzyła sieć, po której można bez problemów jeździć rowerem. Wybrane ulice charakteryzują się dużym ruchem samochodowym, na których rowerzyści mogą odczuwać dyskomfort. Wybrane do modernizacji odcinki były projektowane przed wprowadzeniem standardów projektowych. Modernizacja powinna wyeliminować konflikty pomiędzy rowerzystami a pieszymi, jednocześnie poprawiając jakość nawierzchni dróg rowerowych (asfalt) i chodników, o ile ich stan jest niezadowalający.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja publiczna i drogi
  • przestrzeń publiczna
  • sport
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
al. Jana Pawła (Anielewicza – Nowolipki) – remont – 376 000 zł, w tym:

Remont drogi dla rowerów: 320 m x 2 m x 400 zł/m2 = 256 000 zł

Remont chodnika na fragmentach o zmienianej geometrii: 200 m2 x 400 zł/m2 = 80 000 zł

Odtworzenie zieleni: 10 000 zł

Czasowa organizacja ruchu: 10 000 zł

Dokumentacja projektowa: 20 000 złbudowa chodnika i drogi dla rowerów na przedłużeniu ul. Długiej do ul. Grzybowej – 290 000 zł, w tym:

Roboty drogowe: 210 000 zł

Budowa oświetlenia: 70 000 zł

Aktualizacja dokumentacji projektowej: 10 000 złRembielińska (granica robót II linii metra – Wyszogrodzka/Bartnicza) – remont z zastosowaniem separatorów parkingowych wzdłuż Galerii Rembielińska, ograniczających blokowanie chodnika przez zwisy pojazdów – 600 000 zł, w tym:

Remont drogi dla rowerów: 370 m x 2,5 m x 400 zł/m2 = 370 000 zł

Remont chodnika na odcinku z kostki betonowej: 200 m x 1,5 m x 400 zł/m2 = 120 000 zł

Separatory parkingowe: 60 000 zł

Odtworzenie zieleni: 10 000 zł

Czasowa organizacja ruchu: 20 000 zł

Dokumentacja projektowa: 20 000 złAleje Jerozolimskie (po obu stronach odc. Śmigłowca – Popularna) – remont z poszerzeniem i wprowadzeniem dwóch kierunków ruchu tam, gdzie to jest możliwe – 2 840 000 zł, w tym:

Remont z poszerzeniem drogi dla rowerów: 2 100 m x 2,5 m x 400 zł/m2 = 2 100 000 zł

Remont chodnika przylegającego do drogi dla rowerów: 650 m x 2 m x 400 zł/m2 = 520 000 zł

Odtworzenie zieleni: 50 000 zł

Czasowa organizacja ruchu: 20 000 zł

Dokumentacja projektowa: 150 000 złAleje Jerozolimskie (odc. Bitwy Warszawskiej 1920 r. - Grzymały-Sokołowskiego, około 600 metrów) – remont – 885 000 zł, w tym:

Remont chodnika: 250 m x 3 m x 400 zł/m2 = 300 000 zł

Remont drogi dla rowerów: 650 m x 2 m x 400 zł/m2 = 520 000 zł

Czasowa organizacja ruchu: 10 000 zł

Odtworzenie zieleni: 15 000 zł

Czasowa organizacja ruchu: 20 000 zł

Dokumentacja projektowa: 20 000 złRAZEM: 4 991 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
4 991 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki