Koordynator w Biurze Zarządzania Ruchem Drogowym - zmiany z 2021-04-28 10:23:22
Powrót do projektu

Zielone dla pieszych i rowerzystów w każdym cyklu!

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Skrzyżowania w całym mieście.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji: Wymienione w projekcie skrzyżowania
Projekt dotyczy skrzyżowań na Mokotowie , w Wilanowie, Włochach, Śródmieściui Włochach.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Często na nowo powstających skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną domyślnie montuje się urządzenia do detekcji obecności pieszych przed przejściami i rowerzystów przed przejazdami. Jeżeli w danym cyklu pieszy/rowerzysta nie stoi przed przejściem, zielone się nie zapali. Chcę to zmienić. Niech rowerzyści/piesi nie będą dyskryminowani, niech nie przechodzą na czerwonym.
Opis projektu:
Projekt polega na przeprogramowaniu sygnalizacji świetlnej na wybranych skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną w taki sposób, że zielone światło piesi i rowerzyści otrzymają w każdym cyklu. Projekt przewiduje zmiany na wymienionych niżej kilku skrzyżowaniach. Przewidywane jest również zróżnicowanie tzw. "czasu ewakuacji" dla pieszych i rowerzystów - czyli opóźnienia zapalania się czerwonego światła dla rowerzystów, gdzyż ich prędkość jest wyższa. Założenia ustawień sygnalizacji świetlnej: - piesi i rowerzyści otrzymują zielone światło w każdym cyklu - w celu utrzymania przepustowości skrzyżowań możliwe jest skrócenie czasu świecenia sygnału zielonego, jeżeli pieszy/ rowerzysta nie znajdzie się w zasięgu detekcji w ciągu określonego czasu do minimalnego dopuszczonego przepisami czasu, czyli 75% czasu potrzebnego na pokonanie przejścia. W przypadku wykrycia pieszego przez detektor, faza piesza będzie odpowiednio wydłużana. - na niektórych skrzyżowaniach, na których ostatnio zamontowano lub zmodyfikowano sygnalizację świetlną, mieszkańcy obserwują skrócenie czasu świecenia zielonego światła względem jadących równolegle samochodów i jednocześnie włączenie w tym czasie zielonej strzałki dla samochodów. W ramach projektu przewiduje się wprowadzenie limitu skracania czasu świecenia się zielonego światła dla pieszych i rowerzystów do 10 sekund dla wybranego skrzyżowania oraz wprowadzenie takiej reguły w odniesieniu do przyszłych zmian w sygnalizacji świetlnej. Miasto powinno wprowadzić wytyczne, które nie pozwolą na znaczne skracanie zielonego światła dla pieszych rowerzystów w czasie, kiedy równolegle jadą samochody. Skrzyżowania do zmian w ramach projektu: 1. Beethoveena/Bobrowiecka (zielone światło nie zapala się w każdym cyklu, trzeba stać przed przejazdem, żeby się zapaliło) 2. Bethoveena/Al. Witosa (brak zielonego w każdym cyklu) 3. Bonifacego/Sikorskiego (brak zielonego w każdym cyklu) 4. Woronicza/Racjonalizacji (brak zielonego w każdym cyklu) 5. Puławska/Dolna (brak zielonego w każdym cyklu) 6. Al. Witosa/Sobieskiego (brak zielonego w każdym cyklu wzdłuż Al. Witosa) 7. Drewny/Przyczółkowa - brak zielonego na przejeździe w każdym cyklu 8. Przyczółkowa/POW - brak zielonego w każdym cyklu 9. Grzybowska/Wronia - brak zielonego w każdym cyklu 10. Komitetu Obrony Robotników na wysokości nr 45abd - przez większość czasu na przejeździe rowerowym świeci się czerwone światło, ponieważ jednocześnie jest zielone dla samochodów skręcających na posesję. Postuluję zmianę tego ustawienia polegającą na ustawieniu zielonego światła dla jadących prosto rowerzystów oraz zapalanie się zielonego dla sampochodów na 5 sekund pod koniec każdego cyklu. 11. Sobieskiego/Limanowskiego - po przebudowie sygnalilzacji czas świecenia się zielonego światła dla rowerzystów jadących wzdłuż Sobieskiego jest znacznie skrócony (około 20 s) względem jadących równolegle samochodów. Jednocześnie w tym czasie zapala się zielona strzałka dla samochodów skręcających z Limanowskiego w Sobieskiego. W ramach projektu czas skrócenia zielonego światła dla pieszych i rowerzystów nie będzie większy niż 7 sekund. 12. Wiertnicza/Lentza (brak zielonego w każdym cyklu). Piesi jak nie dostają zielonego, przechodzą tam na czerwonym. Dopuszczam możliwość skrócenia czasu zielonego do minimalnego przewidzianego przepisami dla jednej jezdni. W związku z projektem planowany jest też audyt bezpieczeństwa przejść dla pieszych z detekcją. Zaobserwowałam występowanie zjawiska przechodzenia na czerwonym świetle przez pieszych, którzy zorientują się, że nie dostali zielonego światła kiedy równolegle jadą samochody. Planowany jest audyt wybranych 3 skrzyżowań polegający na policzeniu w ciągu 1 godziny w szczycie porannym i 2 godzin w godzinach popołudniowych liczby pieszych przechodzących na czerwonym świetle w takiej sytuacji przed wprowadzonymi zmianami i po tych zmianach. Kosztorys projektu: Analiza ustawień sygnalizacji świetlnej na wybranych skrzyżowaniach, szczegółowy opis czasu świecenia zielonego światła i możliwości zmian (12*5 tys. zł=60 tys. zł) Napisanie nowego programu sygnalizacji świetlnej uwzględniającego założenia projektu dla wybranych skrzyżowań (12*5 tys. zł=60 tys zł) Audyt bezpieczeństwa przed zmianą ustawień sygnalizacji 5 tys. zł Audyt bezpieczeńśtwa po zmianie ustawień sygnalizacji 5 tys. zł Wdrożenie miejskich wytycznych do nowo projektowanych sygnalizacji, mających na celu unikanie sytuacji opisanych na wymienionych skrzyżowaniach 10 tys. montażu urządzeń do automatycznej detekcji pieszych i/lub rowerzystów na skrzyżowaniach ulic:

1. Woronicza - Racjonalizacji,

2. Witosa - Sobieskiego,

3. Witosa - Beethovena.

Pozostałe zmiany wyszczególnione w pierwotnej wersji projektu zostały wykreślone w porozumieniu z autorem projektu.

Część proponowanych zmian zostanie zrealizowana w ramach zadań własnych Zarządu Dróg Miejskich oraz Biura Zarządzania Ruchem Drogowym, tj.:

1. Montaż urządzeń do automatycznej detekcji pieszych i rowerzystów na skrzyżowaniu Puławska - Dolna (realizacja w ramach zadań własnych przez ZDM),

2. Zmiany w programach sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach (realizacja w ramach zadań własnych przez BZRD):

- Sobieskiego - Limanowskiego - Mangalia (zmiany dotyczy obsługi wlotu ul. Mangalia),

- Komitetu Obrony Robotników na wysokości nr 45abd (zmiany dotyczą obsługi pieszych i rowerzystów poruszających się po południowej stronie ul. Komitetu Obrony Robotników),

- Witosa - Beethovena (korekta sterowania umożliwiająca obsługę pieszych i rowerzystów na przejściach i przejazdach przez Witosa zawsze razem z obsługą pojazdów wyjeżdżających z wlotu ul. Beethovena).

Kosztorys projektu:

1. Woronicza - Racjonalizacji, koszt ok. 108 000 zł,

2. Witosa - Sobieskiego, koszt zamontowania detekcji pieszej (rowerowa już jest) to ok. 70 000 zł,

3. Witosa - Beethovena, koszt ok. 70 000 zł.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Obecnie wprowadzane ustawienia sygnalizacji świetlnej, w których często zdarza się sytuacja, że pieszy/rowerzysta nie dostaje zielonego światła, jeżeli nie oczekuje na zmianę przed sygnalizatorem stanowi utrudnienie ruchu pieszego i rowerowego. Prowadzi to również do sytuacji, w której piesi/rowerzyści przechodzą/przejeżdżają na czerwonym świetle, co może być niebezpieczne. Projekt ma na celu zmniejszenie dyskryminacji tych grup oraz poprawę ich bezpieczeństwa.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • komunikacja publiczna i drogi
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Kosztorys projektu:

1. Woronicza - Racjonalizacji, koszt ok. 108 000 zł,

2. Witosa - Sobieskiego, koszt zamontowania detekcji pieszej (rowerowa już jest) to ok. 70 000 zł,

3. Witosa - Beethovena, koszt ok. 70 000 zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 140
248 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • KOR-sygnalizacja.png
  • Zielone-Witosa.png