Koordynator w Dzielnicy Bielany - zmiany z 2021-01-26 10:12:06
Powrót do projektu

Aleja drzew dla zasłużonych

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bielany
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Dzielnica Bielany, teren obok Urzędu Dzielnicy
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Utworzenie alei drzew upamiętniających osoby zasłużone w Dzielnicy Bielany. Każde z drzew opatrzone będzie tabliczką z imieniem i nazwiskiem osoby, której zostało dedykowane oraz informacją o jej działalności.
Opis projektu:
Pomniki upamiętniające osoby, miejsca, czy ważne wydarzenia w historii ze względu na swoją formę i wygląd często dzielą społeczeństwo, wywołują kontrowersję. Drzewo zawsze łączy. Stąd też pomysł, aby uczcić w ten sposób pamięć o osobach zasłużonych w naszej dzielnicy. Drzewa zostałyby nasadzone w formie alei, przy Urzędzie Dzielnicy Bielany (lub innej lokalizacji ustalonej na etapie weryfikacji projektu). Każde z nich zostanie opatrzone tabliczką z imieniem i nazwiskiem osoby, której zostało dedykowane oraz informacją o jej działalności. Koszt projektu: - Nasadzenie 20 drzew o obwodzie pnia 20-25 cm - 20 x 2 740 zł = 54 800,00 zł - Tabliczki z grawerem 20 sztuk x 1 000 zł = 20 000,00 złProjekt ogólnodostępny.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Projekt ma na celu promocję lokalnego patriotyzmu - upamiętnienie osób zasłużonych w historii Bielan, rozwój zieleni miejskiej i oraz zwrócenie uwagi mieszkańców na potrzebę stałej dbałości o środowisko naturalne.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • kultura
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Koszt projektu:

- Nasadzenie 20 drzew o obwodzie pnia 20-25 cm - 20 x 2 740 zł = 54 800,00 zł

- Tabliczki z grawerem 20 sztuk x 1 000 zł = 20 000,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
74 800,00 zł

Dokumenty

Załączniki