Koordynator w Dzielnicy Bielany - zmiany z 2021-06-01 13:50:29
Powrót do projektu

Rewitalizacja skweru przy Urzędzie Dzielnicy. Przestrzeń do upamiętniania zasłużonych bielańskich mieszkańców .

status: Trwa ocenaDopuszczony do głosowania


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bielany
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Dzielnica Bielany, teren obok Urzędu Dzielnicy
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Utworzenie alei drzew upamiętniających osoby zasłużone w Dzielnicy Bielany. Każde z drzew opatrzone będzie tabliczką z imieniem i nazwiskiem osoby, której zostało dedykowane oraz informacją o jej działalności. Projekt uwzględnia również rewitalizację skweru (wykonanie projektu, wyznaczenie nowych alejek spacerowych, posadzenie roślin ozdobnych, montaż małej architektury)
Opis projektu:
Pomniki upamiętniające osoby, miejsca, czy ważne wydarzenia w historii ze względu na swoją formę i wygląd często dzielą społeczeństwo, wywołują kontrowersję. Drzewo zawsze łączy. Stąd też pomysł, aby uczcić w ten sposób pamięć o osobach zasłużonych w naszej dzielnicy. Drzewa zostałyby nasadzone w formie alei, przy Urzędzie Dzielnicy Bielany (lub innej lokalizacji ustalonej na etapie weryfikacji projektu). Każde z nich zostanie opatrzone tabliczką z imieniem i nazwiskiem osoby, której zostało dedykowane oraz informacją o jej działalności.

Projekt uwzględnia również rewitalizację skweru (wykonanie projektu, wyznaczenie nowych alejek spacerowych, posadzenie roślin ozdobnych, montaż małej architektury).Projekt ogólnodostępny.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Projekt ma na celu promocję lokalnego patriotyzmu - upamiętnienie osób zasłużonych w historii Bielan, rozwój zieleni miejskiej i oraz zwrócenie uwagi mieszkańców na potrzebę stałej dbałości o środowisko naturalne.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • kultura
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Koszt projektu:

- Wykonanie projektu 50 000,00 zł

- prace modernizacyjne (w tym usunięcie zniszczonej nawierzchni ciągów pieszych, utylizacja odpadów z rozbiórki) 120 000,00 zł

- wykonanie nowych ciągów pieszych 400 000,00 zł

- zakup materiału roślinnego wraz z posadzeniem 300 000,00 zł

- zakup i montaż małej architektury 100 000,00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
970 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki