Koordynator w Dzielnicy Bielany - zmiany z 2021-01-28 11:12:05
Powrót do projektu
SYSTEM DYSCYPLINOWANIA KIEROWCÓW "ALL RED

System dyscyplinowania kierowców "All red" - poprawa bezpieczeństwa pieszych na ul. Estrady

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bielany
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ulica Estrady w dzielnicy Bielany
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w rejonie przejść dla pieszych przy ulicy Estrady w ramach, którego przy dwóch wybranych przejściach zamontowany zostanie "System Dyscyplinowania Kierowców".

Dodatkowo na wszystkich przejściach w ciągu ulicy zmienione zostanie oznakowanie pionowe i poziome, na znaki D-6 na żółtym fluorescencyjnym tle oraz zebry w kolorze biało-czerwonym.
Opis projektu:
Ulica Estrady na warszawskich Bielanach charakteryzuje się dużym natężeniem ruchu pieszego i samochodowego. Na wyżej wymienionej ulicy pomiędzy ulicami Arkuszową i Dziekanowską zlokalizowanych jest 10 przejść dla pieszych, na których często dochodzi do niebezpiecznych sytuacji oraz zdarzeń drogowych z udziałem pieszych i kierujących.

Niniejszy projekt ma celu poprawę bezpieczeństwa w rejonie przejść dla pieszych na ulicy Estrady poprzez montaż na dwóch wybranych przejściach "Systemu Dyscyplinowania Kierowców", a na pozostałych wymianę oznakowania pionowego i poziomego, która poprawi ich widoczność. System Dyscyplinowania Kierowców zamontowany zostanie przez ZDM na dwóch wybranych przejściach na podstawie analizy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na ul. Estrady oraz dostępu do niezbędnej infrastruktury umożliwiającej montaż systemu.

Wymiana oznakowania pionowego i poziomego polegać będzie na zastąpieniu znaków D-6 znakami na żółtym fluorescencyjnym tle, natomiast pasy na przejściach dla pieszych (tzw. zebry) pomalowane zostaną na kolor biało-czerwony. Ponadto na jezdni przed wybranymi przejściami zamontowane zostaną czerwone, poprzeczne ostrzegawcze linie grubowarstwowe.System Dyscyplinowania Kierowców - "All red", na który składają się sygnalizatory ledowe, maszty, przyciski dla pieszych oraz detektory mierzące prędkość pojazdów ma za zadanie wymusić na kierowcach poruszanie się pojazdem z dozwoloną na danym terenie prędkością. Jeśli kierujący będzie jechał za szybko, radar zainstalowany przy sygnalizatorze zapali czerwone światło, co zmusi kierowcę do zatrzymanie się na kilka sekund. Osoby poruszające się zgodnie z przepisami nie spowodują zmiany światła i przejadą płynnie na zielonym, chyba, że akurat pieszy zasygnalizuje chęć skorzystania z pasów za pomocą przycisku.Znaki D-6 (przejście dla pieszych) na żółtym fluorescencyjnym tle oraz pasy na przejściach dla pieszych (zebry) w kolorze biało-czerwonym poprawiają widoczność przejścia oraz znajdujących się na nim pieszych.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Ulica Estrady na warszawskich Bielanach to ulica charakteryzująca się dużym natężeniu ruchu pieszego i samochodowego. W ciągu ww. ulicy pomiędzy ulicami Arkuszową i Dziekanowską zlokalizowanych jest 10 przejść dla pieszych, na których często dochodzi do niebezpiecznych sytuacji oraz zdarzeń drogowych z udziałem pieszych i kierujących.

Niniejszy projekt ma celu poprawę bezpieczeństwa pieszych w rejonie przejść dla pieszych

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
350 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • System dyscyplinowania kierowców 1.jpg
 • System dyscyplinowania kierowców 2.jpg
 • System dyscyplinowania kierowców 3.jpg
 • linie ostrzegawcze 2.jpg
 • Przejście znak D6 i pasy.jpeg