Wydział Inwestycji i Remontów dla Dzielnicy Mokotów - zmiany z 2021-04-27 18:15:37
Powrót do projektu

Boisko wielofunkcyjne na Siekierkach oraz oświetlenie istniejącego.

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Działka przy AK Północ: w kierunku Wojskowej Służby Kobiet.

nr obrębu: 10706, działki: 8 i 9/1

lub

nr obrębu 10706, działki 54, 55, 56/2

lub inna wskazana przez opiniujących.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Budowa oświetlonego małego boiska, wielofunkcyjnego boiska do piłki siatkowej oraz Wielofunkcyjnego do gier zespołowych (koszykówka, siatkówka, badminton, oraz mini-piłka nożna) o wymiarach 29x16mjakie można przyjąć wzdłuż ul. Grupy AK "Północ" w kierunku ul. Wojskowej Służby Kobiet.

Projekt zakłada również oświetleniedoposażenie i usunięcie szkód, jedynego na Siekierkach boiska do piłki nożnej przy AK Północ.
Opis projektu:
Projekt zakłada budowę ogrodzonego (36-4m) i oświetlonego boiska do koszykówki, siatkówkiboiska do piłki siatkowej z nawierzchnią poliuretanową, ustawionego prostopadle do ulicy Grupy AK "Północ", boiska Wielofunkcyjnego z polami do gry w: koszykówkę, badmintona, oraz piłki nożnej z nawierzchnią poliuretanową, zakup i montaż całego wyposażenia sportowego i oświetlenia oraz małej architektury obok boiska.

Projekt zakłada również oświetlenienaprawę uszkodzeń i doposażenie, jedynego na Siekierkach, małego boiska do piłki nożnej przy AK Północ (4 lampysiatki bramek oraz piłkochwytu).

Boisko do siatkówki ma wymiar 29x16. Wysokość zawieszenia kosza, namalowane linie, wymiary tablic, słupki do siatkówki i pozostałe parametry powinny być zgodne 18x9 (pola gry ze strefami bezpieczeństwa).

Boisko Wielofunkcyjne ma wymiary zbliżone do 28x15 (pola gry z 2 m-ową strefą bezpieczeństwa)

Zamontowane 2 kpl. tablic do kosza, słupki i siatka do siatkówki, przestawna siatka do badminton-a, 2 kpl. bramek lub bramko-koszy z siatkami, namalowane linie, tablica z Regulaminem użytkowania. Parametry wyposażenia powinny być zgodne (jeśli to możliwe) z zaleceniami odpowiednich federacji.

Nawierzchnia poliuretanowa wykonana na bazie wysokościowych syntetycznych komponentów posiadających certyfikat IAAF, ITB oraz Certyfikaty i Atesty PZH , a także granulatów granulaty typu SBR i EPDM posiadać odpowiednie dopuszczenia przeznaczone dla obiektów otwartych. Bezspoinowa jednolita nawierzchnia jest odporna na Ścieranie, działanie mikroorganizmów. Nawierzchnia może być wykonana w formie natryskowej jak i lub wylewanej za pomocą wykładarki (alastan, eltan, novolfloor, tetrapur, conipur). Podstawową zaletą jest duża sprężystość i elastyczność, co znacząco ponosi poziom bezpieczeństwa.

Obok boiska boisk będą 4 ławki, 4 stojaki na rowery i kosze na śmieci. Boisko będzie Boiska będą usytuowane wśród istniejący drzew, natomiast ławki i płot od strony ulicy zostanie obsadzony dodatkowymi drzewami, aby w przyszłości dawały cień. Wśród drzew powinny się znaleźć takie o silnym działaniu fitoremediacyjnym (pochłaniające pyły zawieszone). np. daglezja zielona (Pseudotsuga menziesii), jodła olbrzymia (Abies grandis), miłorząb japoński (Gingo biloba), bożodrzew gruczołkowaty (Ailianthus altissima).

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Siekierki się rozbudowują, przybywa mieszkańców a infrastruktura sportowa jest tutaj bardzo uboga. Istnieje tylko jedno, małe boisko do piłki nożnej, które jest stale okupowane przez mieszkańców.

Obiekty sportowe są bardzo potrzebne aby zaktywizować mieszkańców i poprawić ich kondycję fizyczną.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • edukacja
 • sport
 • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Zostanie opracowany przez Projektanta
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 340
500 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • Przykładowe położenie 1.jpg
 • Przykładowe położenie 2.jpg
 • 1.realizacja BO2019 Bielany.jpg
 • 2.realizacja BO2019 Bielany.jpg