Piotr Walas - zmiany z 2021-01-06 12:37:25
Powrót do projektu

Kwitnące wiśnie na Bielanach

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bielany
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Broniewskiego, pętla tramwajowa Piaski, ul. Wólczyńska, ul. Nocznickiego, ul. Marymoncka, al. Reymonta, plac asfaltowy za budynkiem Romaszewskiego 4A
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Na terenie dzielnicy bielany posadzimy wiśnie, które na wiosnę będą zachwycały zjawiskowym rozkwitem kwiatów, a latem będą dawały schronienie przed upałem. Drzewa posadzone przy szlakach komunikacyjnych będą stanowiły naturalną barierę oddzielającą ulicę i torowisko od osiedla. Dodatkowo planujemy usunąć asfalt i odtworzyć teren biologicznie czynny.
Opis projektu:
Usuniemy stary popękany asfalt na jednym z bielańskich podwórek i zasadzimy w tym miejscu wiśnie, które na wiosnę będą zachwycały zjawiskowym budzeniem się do życia, a latem będą dawały schronienie przed upałem.Po usunięciu asfaltowego placu wiśnie zostaną zasadzone w jednym kierunku co 4 metry, natomiast w drugim kierunku co 3 metry na placu 51 x 16 m (18 drzew x 5 drzew). Zasadzimy 90 drzew, a teren między nimi zostanie urządzony trawnik z rolki.Oprócz tego wzdłuż bielańskich ulic i na podwórkach zasadzimy wiśnie w następujących miejscach:

1. wzdłuż ulicy Broniewskiego między trasą AK, a Galla Anonima i Jarzębskiego w pasie drogowym ulicy Broniewskiego zasadzenie 20 drzew, które byłyby podziwiane przez podróżujących tramwajem, a jednocześnie stanowiłyby naturalną barierę oddzielającą ulicę i torowisko od osiedla.

2. na terenie pętli tramwajowa Piaski posadzenie 20 drzew, które byłyby podziwiane przez podróżujących tramwajem, a jednocześnie stanowiłyby naturalną barierę oddzielającą torowisko od osiedla.

3. wzdłuż ulicy Wólczyńskiej, na wysokości cmentarza Wawrzyszewskiego zasadzenie 20 drzew, które byłyby podziwiane przez podróżujących tramwajem, a jednocześnie stanowiłyby naturalną barierę oddzielającą ulicę i torowisko od osiedla.

4. wzdłuż ulicy Nocznickiego, na wysokości osiedli mieszkaniowych zasadzenie 20 drzew, które byłyby podziwiane przez podróżujących tramwajem, a jednocześnie stanowiłyby naturalną barierę oddzielającą ulicę i torowisko od osiedla.

5. wzdłuż ulicy Marymonckiej zasadzenie 20 drzew, które byłyby podziwiane przez podróżujących tramwajem, a jednocześnie stanowiłyby naturalną barierę oddzielającą ulicę i torowisko od osiedla.

6. wzdłuż al. Reymonta zasadzenie 20 drzew, które byłyby podziwiane przez podróżujących tramwajem, a jednocześnie stanowiłyby naturalną barierę oddzielającą ulicę i torowisko od osiedla.

Z uwagi na trudne do rozwoju drzew warunki panujące przy ulicy wyrażam zgodę na zastąpienie wiśni bardziej wytrzymałymi drzewami.

7. na terenie bielańskich placy zabaw ( lub w ich najbliżeszej okolicy) zasadzenie 20 wiśni, które latem stanowić będą schronienie przed upałem dla bawiących się na nich dzieci.Całkowity koszt: 355 377 480 zł, w tym:

20 x 1 100 = 22 000 zł - posadzenie 20 drzew wzdłuż ul. Broniewskiego

20 x 1 100 = 22 000 zł - posadzenie 20 drzew na pętli tramwajowej Piaski

20 x 1 100 = 22 000 zł - posadzenie 20 drzew wzdłuż ul. Wólczyńskiej

20 x 1 100 = 22 000 zł - posadzenie 20 drzew wzdłuż ul. Nocznickiego

20 x 1 100 = 22 000 zł - posadzenie 20 drzew wzdłuż ul. Marymoncka

20 x 1 100 = 22 000 zł - posadzenie 20 drzew wzdłuż al. Reymonta

20 x 1 100 = 22 000 zł - posadzenie 20 drzew na placach zabaw

100 000 zł - usunięcie asfaltu za budynkiem Romaszewskiego 4A

90 x 1 100 = 99 000 zł - posadzenie 90 wiśni drzew w miejscu usuniętego placu asfaltowego

51 x 16 x 30 = 24 480 zł - urządzenie trawnika z rolki
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Zasadzenie drzew przy ciągach komunikacyjnych stanowi naturalną barierę oddzielającą ulicę i torowisko od osiedli.

Rozgrzewający się latem asfalt potęguje uczucie gorąca. Cień drzew w lato będzie nawał schronienie Mieszkańcom.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 355
377 480,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • kwitnące wiśnie.jpg