Zespół Rejonu Ogrodniczego 2 w Zarządzie Zieleni - zmiany z 2021-04-23 08:38:06
Powrót do projektu
Kwitnące wiśnie

Więcej kwitnących drzew i krzewów na Bielanach

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bielany
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Broniewskiego, pętla tramwajowa Piaski, ul. Wólczyńska, ul. Nocznickiego, ul. Marymoncka, al. Reymonta, plac asfaltowy za budynkiem Romaszewskiego 4A
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Na terenie dzielnicy Bielany posadzimy kwitnące drzewa i krzewy wiśnie, które na wiosnę będą zachwycały zjawiskowym rozkwitem kwiatów, a latem będą dawały schronienie przed upałem. Drzewa posadzone przy szlakach komunikacyjnych będą stanowiły naturalną barierę oddzielającą ulicę i torowisko od osiedla. Dodatkowo planujemy usunąć asfalt i odtworzyć teren biologicznie czynny.
Opis projektu:
Usuniemy stary popękany asfalt na jednym z bielańskich podwórek i zasadzimy w tym miejscu wiśnie, które na wiosnę będą zachwycały zjawiskowym budzeniem się do życia, a latem będą dawały schronienie przed upałem. Po usunięciu asfaltowego placu wiśnie zostaną zasadzone w jednym kierunku co 4 metry, natomiast w drugim kierunku co 3 metry na placu 51 x 16 m (18 drzew x 5 drzew). Zasadzimy 90 drzew, a teren między nimi zostanie urządzony trawnik z rolkipodwórku przy ul. Romaszewskiego 4a (rozkucie, wywóz i utylizację asfaltu) oraz założymy trawnik. Oprócz tego wzdłuż bielańskich ulic i na podwórkach zasadzimy wiśnie kwitnące drzewa i krzewy w następujących miejscach:

1. wzdłuż ulicy Broniewskiego między trasą AK, a Galla Anonima i Jarzębskiego w pasie drogowym ulicy Broniewskiego zasadzenie 20 drzew, które byłyby podziwiane przez podróżujących tramwajem, a jednocześnie stanowiłyby naturalną barierę oddzielającą ulicę i torowisko od osiedla. 2. na terenie pętli tramwajowa Piaski posadzenie 20 drzew, które byłyby podziwiane przez podróżujących tramwajem, a jednocześnie stanowiłyby naturalną barierę oddzielającą torowisko od osiedla. 3. wzdłuż ulicy Wólczyńskiej, na wysokości cmentarza Wawrzyszewskiego zasadzenie 20 drzew, które byłyby podziwiane przez podróżujących tramwajem, a jednocześnie stanowiłyby naturalną barierę oddzielającą ulicę i torowisko od osiedla. 4. wzdłuż ulicy ) Wzdłuż ulicy Nocznickiego, na wysokości osiedli mieszkaniowych zasadzenie 20 15 szt. drzew, które byłyby podziwiane przez podróżujących tramwajem, a jednocześnie stanowiłyby naturalną barierę oddzielającą ulicę i torowisko od osiedla. 5. wzdłuż

2) Wzdłuż ulicy Marymonckiej zasadzenie 20 drzewposadzenie 100m2 krzewów, które byłyby podziwiane przez podróżujących tramwajem, a jednocześnie stanowiłyby naturalną barierę oddzielającą ulicę i torowisko od osiedla. 6. wzdłuż

3) Wzdłuż al. Reymonta zasadzenie 20 drzew, wykonanie nasadzeń 100m2 kwitnących krzewów które byłyby podziwiane przez podróżujących tramwajem, a jednocześnie stanowiłyby naturalną barierę oddzielającą ulicę i torowisko od osiedla. Z uwagi na trudne do rozwoju drzew warunki panujące przy ulicy wyrażam zgodę na zastąpienie wiśni bardziej wytrzymałymi drzewami. 7. na

4) Na terenie bielańskich placów zabaw (lub w ich najbliżeszej najbliższej okolicy) zasadzenie 20 drzew, które latem stanowić będą schronienie przed upałem dla bawiących się na nich dzieci.

- ul. S. Lindego 14a- 5 szt.

- ul. Wrzeciono 28/34- 5 szt.

- Integracyjny plac zabaw ul. Przy Agorze 5/5a/7- 5 szt.

- ul. Opalin/Arkuszowa- 5 szt.Obwód pnia wszystkich zasadzonych drzew minimum 15 cm16-18cm.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Zasadzenie drzew przy ciągach komunikacyjnych stanowi naturalną barierę oddzielającą ulicę i torowisko od osiedli.

Zasadzenie drzew w okolicach placów zabaw da w lato schronienie bawiącym się na nim dzieciom przed upałem.

Rozgrzewający się latem asfalt potęguje uczucie gorąca. Cień drzew w lato będzie dawał schronienie Mieszkańcom.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu: Całkowity koszt: 377 480 zł, w tym: 20 x 1 100 = 22 000 zł - posadzenie 20 drzew wzdłuż ul. Broniewskiego 20 x 1 100 = 22 000 zł - posadzenie 20 drzew na pętli tramwajowej Piaski 20 x 1 100 = 22 000 zł - posadzenie 20 drzew wzdłuż ul. Wólczyńskiej 20 x 1 100 = 22 000 zł - posadzenie 20 drzew wzdłuż ul. Nocznickiego 20 x 1 100 = 22 000 zł - posadzenie 20 drzew wzdłuż ul. Marymoncka 20 x 1 100 = 22 000 zł - posadzenie 20 drzew wzdłuż al. Reymonta 20 x 1 100 = 22 000 zł - posadzenie 20 drzew na placach zabaw 100 000 zł - usunięcie asfaltu za budynkiem Romaszewskiego 4A 90 x 1 100 = 99 000 zł - posadzenie 90 drzew w miejscu usuniętego placu asfaltowego 51 x 16 x 30 = 24 480 zł - urządzenie trawnika z rolki
Posadzenie krzewów 200m2: 135zł/m2*200m2= 27 000 zł

Posadzenie drzew w pasach drogowych o obw. 18-20cm - 15 szt.*1700zł= 25 500 zł

Rozbiórka, wywóz i utylizacja asfaltu wraz z założeniem trawnika- ok. 676 m2= 135 000zł

Nasadzenia drzew przy przedszkolach (1500 zł szt. + 500 zł wkopanie + roczny koszt utrzymania 1000 zł.): 20 szt.*3000zł/szt. = 60 000 zł.

RAZEM: 247 500 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
247 500,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • kwitnące wiśnie.jpg