Dział Budżetu Obywatelskiego w Zarządzie Zieleni - zmiany z 2021-05-27 12:09:48
Powrót do projektu

Przebudowa chodników i nowe drzewa na Mokotowie

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ulica Chełmska, skrzyżowanie ulicy Czerniakowskiej i Chełmskiej
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada rozebranie części nawierzchni chodników betonowych i posadzenie w tych miejscach krzewów oraz nasadzenie około 11 nowych drzew. W skład projektu wejdzie też zakup worków do podlewania kropelkowego do wszystkich nowych drzew.

Ilość miejsc parkingowych pozostanie bez zmian.

Opis projektu:
Projekt zakłada rozebranie części nawierzchni chodników betonowych na fragmencie ulicy Czerniakowskiej przy skrzyżowaniu z ul. Chełmską.

Projekt zakłada nasadzenia bylin oraz drzew na fragmencie ulicy Czerniakowskiej w miejscu zdjętego betonu. W pasach zieleni posadzone zostanie około 11 nowych drzew oraz dla wszystkich nowych drzew zakupione zostaną worki do podlewania kropelkowego.

Naprzeciwko kwiaciarni 24h pojawią się trzy drzewa (jeśli to możliwe, Platany Klonolistne). Nowymi drzewami zostały by także obsadzone niecki na ul. Chełmskiej, w których wycięto stare drzewa

Ilość miejsc parkingowych pozostanie bez zmian.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Dzięki nowej roślinności temperatura na ulicy w upalne, letnie dni obniży się nawet o kilka stopni, gdyż roślinność pochłania promieniowane cieplne. Chłodniej też będzie latem w mieszkaniach, ponieważ mury będą się nagrzewać w mniejszym stopniu.

Zmniejszy się poziom zanieczyszczeń i nieprzyjemnych zapachów. Na ulicy i w mieszkaniach będzie ciszej, ponieważ korony drzew zatrzymają hałas. Dzięki nowym terenom zielonym zwiększy się powierzchnia biologicznie czynna. To spowoduje, że woda z opadów zamiast do kanalizacji będzie wsiąkać w ziemię zasilając wody podziemne. Poprawi się też estetyka ulicy. Drzewa i krzewy zaczną pozytywnie wpływać na samopoczucie mieszkańców. Przyjemniej będzie wyjść na spacer i poczuć przyjemny chłód wśród drzew i krzewów.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Rozpłytowanie - 18 000 zł

Oznakowanie graficzne - 5 000 zł

Drzewa - 16 500 zł

Byliny 11 900 zł

Cebule w bylinach - 5 250 zł

Projekt - 13 000 zł

System podlewania - 1 430 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
71 080,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • Mapa poglądowa zdjęć.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg