Koordynator w dzielnicy Bemowo - zmiany z 2016-06-13 09:49:59
Powrót do projektu

Bezpieczny pieszy na ul.E.J.Osmańczyka

status:


-Zamontowanie progów najazdowych - (pomiedzy posesjami na ul.E.J.Osmańczyka 20 a 22).

-Zamontowanie wzdłuż ul. Osmańczyka na 39 miejscach parkingowych separatorów.

-Odseparowanie ciągu pieszego (Przedłużenie ul. Osmańczyka) barierami betonowymi, przesunięcie ogrodzenia parkingu, który dzierżawi S.M. Wola IV tak aby zachować ciąg pieszy o szerokości min. 2m

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.929938229528
szerokość geograficzna: 52.258680801952

Dzielnica

Bemowo


Charakter projektu

Lokalny , Bemowo


Lokalizacja projektu

ul.Edmunda Jana Osmańczyka Działa 17 i 46 obręb 61501 własność m.st.Warszawa

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością
 • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt ogólnodostępny


Pełny opis projektu

Wyznaczenie minimum 2 metrów przestrzeni dla pieszych na obecnym przesmyku pomiędzy płotem Rodzinnych Ogrodów Działkowych a płotem parkingu, który to stoi na działce należącej do dzielnicy Bemowo a dzierżawionej przez SM Wola IV. [-Odseparowanie ciągu pieszego barierami betonowymi typu U14-b odcinki 45m i 58 m; 1,5m odstepu między barierami; -Przesunięcie ogrodzenia (w gestii SM Wola) parkingu, który dzierżawi S.M. Wola IV tak by zachować ciąg pieszy o szerokości min. 2m;]

(Projekt bez przesunięcia ogrodzenia - negatywna opinia SM Wola w załączniku)Zamontowanie progów najazdowych przy przejściu dla pieszych na ul. E.J.Osmańczyka pomiedzy posesjami 20 a 22. Teoretycznie jest tu strefa Tempo30, praktycznie wszyscy kierowcy jeżdżą tu o wiele szybciej, co potwierdziła Komenda Stołecznej Policji (patrz załączone pismo).

Zamontowanie wzdłuż ul. Osmańczyka na 39 miejscach parkingowych- separatorów parkowania, tak by samochody nie wjeżdżały na chodnik.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Bezpieczeństwo najsłabiej chronionych uczestników ruchu drogowego-pieszych i rowerzystów oraz poprawa estetyki wspólnej przestrzeni publicznej.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Budowa obiektów podstawowych 56 754,29 zł

Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska 7 289,81 zł

Przesunięcie ogrodzenia 11 000,00 zł


Całkowity koszt projektu: 64 75 044,11 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

 • Separator-parkingowy.jpg
 • Próg wyspowy.jpg
 • 20160115_223355.jpg
 • u14b bariera betonowa.jpg
 • płot do przesunięcia.jpg
 • 2101 pismo do SM Wola.pdf
 • 2101 GDDKiA trasa s7 info.pdf