Koordynator w dzielnicy Bielany - zmiany z 2016-05-12 12:27:41
Powrót do projektu

Street Workout – Miejska Ścieżka Zdrowia

status:


Wyposażenie placu do ćwiczeń w drążki, drabinki, poręcze, kostki do naskoków, ławeczkę skośną, linę lub kółka gimnastyczne itp. Ćwiczenia wykonywane są z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała, dzięki czemu nie są potrzebne urządzenia mechaniczne powodujące hałas.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.937354415655937610566616
szerokość geograficzna: 52.284048419286284074344438

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

Rejon ulic Pomiędzy ulicami Dantego i Wolumen

Istotne informacje o lokalizacji

Teren o powierzchni ok. 140-150 m2 (optymalne wymiary ok. 10 x 15 m) w okolicy ulic 100 m2 pomiędzy ulicami Dantego i Wolumen


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • studenci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Plac będzie otwarty dla wszystkich chętnych przez cały rok przez 24 h na dobę, jednakże ze względu na brak oświetlenia przewidywany czas użytkowania to od świtu do zmierzchu. Korzystanie z placu do ćwiczeń nie będzie limitowane.


Pełny opis projektu

Wykonanie placu Street Workout – Miejskiej Ścieżki Zdrowia obejmuje:

- przygotowanie podłoża (niwelację terenu, wykonanie nawierzchni bezpiecznej);

- montaż urządzeń (drążki różnej wysokości – min. 6 4 szt., żmijka/gąsiennica – 1 szt., drabinka pozioma – 1 szt., drabinka pionowa – 1 szt., kostka do naskoków – 1 szt., poręcze niskie – 1 kpl., poręcze wysokie – 1-2 kpl.); - montaż stojaków na rowery, lina lub drążki gimnastyczne, ławeczka skośna).

Przy wyborze wykonawcy należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

- bezpieczeństwo wykonania elementów parku, jakość wykorzystanych materiałów oraz montażu (łączenie elementów poziomych i pionowych, jakość spawów itp.);

- zabezpieczenie konstrukcji przed wpływem warunków atmosferycznych (zaślepki, galwanizacja i malowanie) i wandalizmem/demontażem (osłonki śrub, łączenia elementów);

- głębokość fundamentów pod urządzeniami;

- referencje z wykonania min. 3 porównywalnych pod względem skomplikowania zestawu elementów parków Street Workout (referencje z wykonania placów zabaw czy siłowni zewnętrznych nie będą uwzględniane);

- okres gwarancji – wskazany 3 lata.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Na Bielanach powstaje coraz więcej obiektów na świeżym powietrzu typu place zabaw czy siłownie, jednakże obiekty te są przeznaczone albo dla dzieci, albo dla seniorów. Brakuje miejsc, gdzie młodzież i dorośli mogliby poćwiczyć. Street Workout (Miejska Ścieżka Zdrowia) staje się coraz bardziej popularną formą ćwiczeń i spędzania wolnego czasu. Dla młodzieży i dorosłych będzie to bezpłatna alternatywa dla siłowni i klubów fitness w zamkniętych pomieszczeniach, a także miejsce spotkań sąsiadów i poznawania nowych ludzi o podobnych zainteresowaniach. Plac mógłby być wykorzystywany również do prowadzenia przez wykwalifikowanych instruktorów/nauczycieli dodatkowych zajęć sportowych (ogólnorozwojowych i siłowych) dla starszych dzieci z bielańskich szkół.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Poniższe kwoty są podane brutto tj. z podatkiem VAT.

Urządzenia wraz z montażem – 45 000 PLN; Nawierzchnia 36 400 PLN

Bezpieczna nawierzchnia wraz z montażem – 10 000 PLN; Mała architektura (stojak na rowery) – 2x300 PLN. W przypadku, gdyby cała kwota nie została wykorzystana, to pozostałe środki można wykorzystać na zainstalowanie dodatkowych urządzeń lub obsadzenie placu żywopłotem.– 13 400 PLN


Całkowity koszt projektu: 55 60049 800,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • Przykładowy projekt.jpg