Zarząd Praskich Terenów Publicznych - zmiany z 2021-04-22 15:28:51
Powrót do projektu

Zieleń zamiast betonu, przy budynkach: Blaszana 2, Olszowa 8, ks. I. Kłopotowskiego 2, Panieńska 3 i 5 od podwórka.

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Północ
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Blaszana 2, Olszowa 8, ks. I. Kłopotowskiego 2, Panieńska 3 i 5 od strony podwórka (Osiedle Panieńska) / rejon Wybrzeża Szczecińskiego.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Projekt dotyczy terenu gdzie usytuowane są budynki wielokondygnacyjne o gęstej zabudowie. Ponadto w pobliżu tego osiedla znajduje się droga o dużym natężeniu ruchu, droga wylotowa.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Usunięcie kostki bauma i asfaltu.

Przed budynkiem: Blaszana 2, Olszowa 8, ks. I. Kłopotowskiego 2. Panieńska 3 i 5 od podwórka. Usunięcie starego żywopłotu i krzaków.

Park kieszonkowy zamiast asfaltu.

Utworzenie przestrzeni z funkcją rekreacyjną < łąki kwietne szt. 4nasadzenia roślinne - przed budynkiem Blaszana 2, Olszowa 8, ks. I. Kłopotowskiego 2, Panieńska 3 i 5 od podwórka.
Opis projektu:
Projekt zakłada usunięcie starego żywopłotu przy wale z tyłu budynku Blaszana 2. Likwidacja likwidację placyków nawierzchni z kostki bauma i asfaltu.

od strony Wisły przy budynkach: Blaszana 2, Olszowa 8, ks. I. Kłopotowskiego 2, Panieńska 3 i 5 od podwórka.

Po odzyskanej przestrzeni biologicznie czynnej: nasadzenie krzewów ozdobnych, zimozielonych, bylin. Utworzenie łąk kwietnych przed: Blaszana 2, Olszowa 8, ks. I. Kłopotowskiego 2, Panieńska 3 i 5 od podwórka.Odtworzenie naturalnego terenu rekreacyjnego dla dzieci.

1. Wykonanie opracowania projektowego terenu Blaszana/ks. I. Kłopotowskiego 2, Olszowa 2 Panieńska 3 i 5 od podwórka, koszt - 25000

2. likwidacja kostki bauma z terenu wraz z utylizacją oraz skuciem podbudowy, przygotowanie podłoża program całości-wybrane główne pozycje cena 1 powierzchnia do odbetonowania 1461 m2 100 146100 zł 2 krzewy,byliny,rośliny okrywowe 723 m2 150 108450 zł 3 łąki kwietne i trawnik naturalistyczny 465 m2 22 10230 zł 4 nawierzchnia hanse grand 483 m2 150 72450 zł 5 nawierzchnia żwirowa 89 m2 130 11570 zł 6 nawierzchnia piasek 83 m2 15 1245 zł 7 drzewa 15 szt 2200 33000 zł 8 głazy narzutowe 3 szt 700 2100 zł 9 kłoda do wspinania 1 szt 2500 2500 zł 10 tyrolka 1 szt 2500 2500 zł 11 stół do pingponga 1 szt 3250 3250 zł 12 kosz do koszykówki 1 szt 500 500 zł 13 ławki 4 szt 1000 4000 zł 14 kosze na pie odchody

3 szt 500 1500 zł 15 latarnie solarne 6 szt 2500 15000 zł 16 kompostownik 1 szt 300 300 zł 17 szałas wiklinowy 1 szt 2500 2500 zł 18 stojaki na rowery 2 szt 775 1550 zł 19. tablice informacyjne z oznaczeniem BO SUMA 417195 zł plus dodatkowe pozycje 44860 zł SUMA 462055 zł. posadzenie roślinnościProjektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Projekt ma na celu rekompensację za wycięte drzewa przy budowie wału p.powodziowego. Posadzona zieleń będzie stanowić bufor akustyczny dla zmodernizowanej arterii Wybrzeża Helskiego. Zrealizowanie projektu pozwoli zwiększyć bioróżnorodność.

Zielone ukwiecone osiedle pozwoli mieszkańcom zwłaszcza rodzicom z małymi dziećmi, osobom starszym, niepełnosprawnym spędzić wolny czas na swoim osiedlu. Starsi będą mogli posiedzieć na ławkach a rodzice z najmłodszymi dziećmi pobawić się w pobliżu swojego miejsca zamieszkania.Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • pomoc społeczna
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością
  • Mieszkańcy budynków

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
1. Opracowanie projektowe wraz z wytyczeniem geodezyjnym ścieżek – 40 000,00

2. Demontaż oraz utylizacja asfaltu oraz kostki – 96 565,00

3. Wytyczenie i ułożenie ścieżek z nawierzchni przepuszczalnej – 150 000,00

4. Założenie rabat z krzewami i bylinami (ok 250m2) – 93 000,00

5. Założenie łąk kwietnych z bylin (ok 150 m2) – 47 250,00

6. Posadzenie drzew 4 szt. – 10 000,00

7. Montaż ławek 2 szt. – 5 000,00

8. Zakup i montaż koszy na psie odchody – 2 100,00

9. Szałas wiklinowy 1 szt. – 10 000,00

10. Latarnie solarne 3 szt. – 30 000,00

11. Stojaki rowerowe 2 szt. – 1 400,00

12. Oznakowanie BO – 1 000,00Łącznie: 486 315,00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
486 000315,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • 202101_4 SKWERY.pdf
  • 202101_4 SKWERY ZZK.pdf