Koordynator w Dzielnicy Praga Północ - zmiany z 2021-04-29 09:36:01
Powrót do projektu

Zieleń zamiast betonu, przy budynkach: Blaszana 2, Olszowa 8, ks. I. Kłopotowskiego 2, Panieńska 5 od podwórka.

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Północ
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Blaszana 2, Olszowa 8, ks. I. Kłopotowskiego 2, Panieńska 5 od strony podwórka (Osiedle Panieńska) / rejon Wybrzeża Szczecińskiego.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Projekt dotyczy terenu gdzie usytuowane są budynki wielokondygnacyjne o gęstej zabudowie. Ponadto w pobliżu tego osiedla znajduje się droga o dużym natężeniu ruchu, droga wylotowa.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Usunięcie kostki bauma i asfaltu.

Przed budynkiem: Blaszana 2, Olszowa 8, ks. I. Kłopotowskiego 2. Panieńska 5 od podwórka.

Park kieszonkowy zamiast asfaltu.

Utworzenie przestrzeni z funkcją rekreacyjną < nasadzenia roślinne - przed budynkiem Blaszana 2, Olszowa 8, ks. I. Kłopotowskiego 2, Panieńska 5 od podwórka.
Opis projektu:
Projekt zakłada likwidację placyków nawierzchni z kostki bauma i asfaltu.

od strony Wisły przy budynkach: Blaszana 2, Olszowa 8, ks. I. Kłopotowskiego 2, Panieńska 5 od podwórka.

Po odzyskanej przestrzeni biologicznie czynnej: nasadzenie krzewów ozdobnych, bylin. Utworzenie łąk kwietnych przed: Blaszana 2, Olszowa 8, ks. I. Kłopotowskiego 2, Panieńska 5 od podwórka.Odtworzenie naturalnego terenu rekreacyjnego dla dzieci.

1. Wykonanie opracowania projektowego terenu Blaszana/ks. I. Kłopotowskiego 2, Olszowa 2 Panieńska 3 i 5 od podwórka, koszt

2. likwidacja kostki bauma z terenu wraz z utylizacją oraz skuciem podbudowy, przygotowanie podłoża

3. posadzenie roślinnościProjektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Projekt ma na celu rekompensację za wycięte drzewa przy budowie wału p.powodziowego. Posadzona zieleń będzie stanowić bufor akustyczny dla zmodernizowanej arterii Wybrzeża Helskiego. Zrealizowanie projektu pozwoli zwiększyć bioróżnorodność.

Zielone ukwiecone osiedle pozwoli mieszkańcom zwłaszcza rodzicom z małymi dziećmi, osobom starszym, niepełnosprawnym spędzić wolny czas na swoim osiedlu. Starsi będą mogli posiedzieć na ławkach a rodzice z najmłodszymi dziećmi pobawić się w pobliżu swojego miejsca zamieszkania.Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • pomoc społeczna
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością
  • Mieszkańcy budynków

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
1. Opracowanie projektowe wraz z wytyczeniem geodezyjnym ścieżek – 40 000,00

2. Demontaż oraz utylizacja asfaltu oraz kostki – 96 565,00

3. Wytyczenie i ułożenie ścieżek z nawierzchni przepuszczalnej – 150 000,00

4. Założenie rabat z krzewami i bylinami (ok 250m2) – 93 000,00

5. Założenie łąk kwietnych z bylin (ok 150 m2) – 47 250,00

6. Posadzenie drzew 4 szt. – 10 000,00

7. Montaż ławek 2 szt. – 5 000,00

8. Zakup i montaż koszy na psie odchody – 2 100,00

9. Szałas wiklinowy 1 szt. – 10 000,00

10. Latarnie solarne 3 szt. – 30 000,00

11. Stojaki rowerowe 2 szt. – 1 400,00

12. Oznakowanie BO – 1 000,00Łącznie: 486 315,00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
486 315,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • 202101_4 SKWERY.pdf